Техніка безпеки під час експлуатації торгових автоматівІ потоково-механізованих ліній обробки товарів

2.7.1. Вимоги техніки безпеки до конструкції і експлуатації торгових автоматів

    Торгові охолоджуючі автомати призначені для продажу охолоджених рідких продуктів, продуктів, які швидко псуються, в упаковці, а також штучних товарів. Автомати бувають панельного і шафового типів.

    Автомати встановлюють не ближче 0,5 м від різних видів обладнання і товарів. Не допускається установка їх біля стін, в місцях розміщення димарів, поблизу опалювальних приладів.

    Механізми і агрегати торгових автоматів працюють за напруги змінного струму 380 і 220 В. Живлення їх електроенергією здійснюється від окремо прокладеної лінії. Для ввімкнення автоматів у мережу на головному або спеціальному щиті встановлюють відокремлені рубильники. Тут же знаходяться засоби захисту електричної схеми автоматів від струмів короткого замикання і перевантажень.

    У всіх автоматах каркас, корпус проміжного трансформатора і всі доступні для дотику обслуговуючого персоналу і споживачів металеві частини надійно заземляють.

    Залежно від конструкції і принципу дії автомати можуть мати різні засоби захисту, регулювання і контролю, обслуговування яких регламентується відповідними інструкціями.

    У торгових автоматах шафового типу передбачається блокування, що відключає схему управління при відкритих дверях. З порушенням встановленого режиму роботи, а також після продажу всього запасу продуктів автомати вимикаються без втручання обслуговуючого персоналу.

    Всі механізми і пристрої автоматів надійно захищені. Двері автоматів закриваються на замок.

    Всі роботи, пов'язані з обслуговуванням автоматів, повинні здійснюватися після вимкнення їх з електромережі. Забороняється проведення профілактичних робіт в автоматах, що працюють за підвищеного тиску води, повітря або вуглекислого газу, без попереднього розрідження системи.

    До обслуговування автоматів допускаються особи, що пройшли спеціальну підготовку і мають відповідне кваліфікаційне посвідчення.

Загальні вимоги техніки безпеки до потоково-механізованих

              ліній

    Для розфасовки товарів в універсамах, на складах і базах використовуються потокові лінії (наприклад, ЛФК-1000, ЛУВГ-350), які об'єднують машини, апарати, транспортні і допоміжні пристрої, а також системи управління, блокування і сигналізації.

    Зазвичай лінія для обробки товарів включає: завантажувальний і розвантажувальний пристрої, транспортери, машини для розділення і упаковки продуктів. Лінія складається з машин, що серійно випускаються, і мають колеса або катки.

    Конструкція окремих агрегатів і лінії в цілому повинна відповідати вимогам ГОСТ 12.2.124-90. "ССБП. Устаткування продовольче. Загальні вимоги безпеки". У завантажувальних і розвантажувальних пристроях не можуть бути допущені заклинювання і зависання вантажу, утворення просипів. Всі рухомі частини машин, окрім робочої поверхні конвеєрів, повинні бути надійно захищені.

    Відкидні, розсувні, знімні огорожі особливо небезпечних робочих органів (наприклад, каретки з голками) повинні електрично блокуватися з пуском машини або мати стопорні пристрої, що забезпечують механічний зв'язок огорож з робочими органами, які укриваються, для усунення можливості доступу до останніх під час їх руху.

    На технологічній лінії, що складається з декількох послідовно встановлених і одночасно працюючих конвеєрів, чи з конвеєрів у поєднанні з іншими машинами (наприклад, з машинами для упаковки товарів), приводи конвеєрів і всіх машин повинні блокуватися так, щоб у разі раптової зупинки якої-небудь машини або конвеєра попередні машини або конвеєри автоматично вимикалися, а подальші могли працювати до повного сходу з них вантажу, що транспортується. З місць обслуговування повинна бути передбачена можливість вимкнення кожного конвеєра.

    Під час експлуатації лінії для обробки товарів у разі аварійного вимкнення однієї з машин перемикають апаратуру управління в режим "Наладка" і вмикають за необхідності всі подальші (від місця аварії) по ходу технологічного потоку машини для доопрацьовування продукту, що залишився в них.

    Пульти і пости управління, вбудовані в корпус машини, мають бути розміщені на відстані 1,0...1,2 м від постійного робочого місця або поблизу головної частини машини з багатомісним її обслуговуванням. Органи ручного управління (кнопки, рукоятки) повинні знаходитися на висоті від підлоги 0,7...1,1 м – під час роботи сидячи; 0,9...1,3 м – під час роботи стоячи.

    Всі машини лінії і шафа управління мають бути заземлені. Лінії встановлюють у спеціалізованих цехах. У разі установки лінії на перекриттях необхідно мати дозвіл відповідних проектних організацій. У приміщенні, в якому встановлюється лінія, має бути природне освітлення. У цьому приміщенні для проведення санітарної обробки машин необхідно мати водопровід і каналізаційні стоки.

    Відстань між технологічними лініями, що стоять паралельно, повинна бути не меншою 1,8 м, у разі необхідності проїзду між лініями електронавантажувачів і електровізків ця відстань збільшується до 2,5 м.

    Відстань від технологічного устаткування до стін має бути не меншою 1,4 м.

    Розфасовувально-пакувальне устаткування не повинне створювати в повітрі робочої зони концентрацію більшу, як 17,2 г/м3, – цукру; 10,3 г/м3 – пилу (вибухонебезпечні суміші).

    Монтаж і наладку ліній здійснюють ремонтно-монтажні організації. Наладку електроапаратури і механізмів доручають тільки особам, що пройшли спеціальну підготовку і мають відповідне кваліфікаційне посвідчення.

    До роботи на машинах лінії допускаються особи, ознайомлені з її улаштуванням, принципом дії і проінструктовані з техніки безпеки. Особи, призначені відповідальними за експлуатацію лінії, не мають права залишати її без нагляду, коли ввімкнена електроапаратура, зобов'язані записувати в журнал, складений за затвердженою формою, прийом і здачу зміни.

    Під час експлуатації ліній необхідно дотримуватися деяких загальних правил. Перед ввімкненням машин необхідно перевірити їх готовність до роботи і відсутність сторонніх предметів всередині і зовні лінії. Устаткування запускають після прийняття обслуговуючим персоналом попереджувального сигналу (наприклад, "Пуск", "Руки", "Ввімкнено"). Роботу лінії з продуктом можна починати тільки після випробування її на холостому ходу.

    Під час роботи забороняється виконувати будь-які ремонтні роботи, знімати кожухи й огорожі, проштовхувати продукт руками. Устаткування лінії повинно утримуватися в чистоті. Всі види ремонтів ліній повинні здійснюватися ремонтно-монтажними комбінатами.

2.7.3.Основи безпечної експлуатації деяких потоково-механізованих ліній

    Для механізації процесів переробки, розфасовки і упаковки картоплі в бавовняні сітки використовується лінія ЛФК-1000. Ця лінія складається з перекидачів контейнерів КУП-1000, машини для переробки картоплі МПК-2В, транспортера-живильника ЛРЛ, ваг напівавтоматичних ДОФ-5, машини для упаковки овочів і фруктів МУ, шаф управління.

    Певну небезпеку під час експлуатації лінії створює електрообладнання машин, перекидачі контейнерів, транспортери, механізми упаковки МУ.

    З метою усунення небезпеки ураження людей електричним струмом передбачається заземлення всіх машин лінії через заземлюючу жилу живлячих кабелів. Захист машин забезпечується автоматичним вимикачем, реле блокування фаз і запобіжниками, які разом з магнітним пускачем розміщені в шафі управління лінією. На зовнішній панелі шафи є сигнальний пристрій для контролю напруги, тумблер перемикання режиму роботи. Ваговий пристрій ДОФ-5 знаходиться в окремій шафі управління, що живиться від шафи управління лінії.

    Під час роботі лінії в зблокованому режимі першою вмикається перебиральна машина, потім живильник перекидача контейнерів і решта машин. Електродвигуни транспортера-живильника ЛРЛ, а також електродвигун зшивної машини вмикаються від вагового пристрою.

    У разі зупинки перебиральної машини вимикається живильник перекидача контейнерів. Решта машин продовжує роботу.

    У кліть перекидача контейнерів контейнер з картоплею встановлюється електронавантажувачем. У зоні роботи електронавантажувача забороняється перебування сторонніх осіб. Не допускається захаращувати контейнерами і тарою проїзди і проходи поблизу лінії.

    Під час роботи лінії транспортери і роликовий стіл не створюють реальної небезпеки виробничого травматизму для кваліфікованого обслуговуючого персоналу, що дотримується вимог інструкції заводу-виробника.

    Робоча зона оператора, який обслуговує машину МУ, ізольована від робочих механізмів (ножів, пуансонів, матриць та ін.). Забороняється втручання оператора в роботу цього механізму. Сітку надівати на розтруб можна тільки після вимкнення поперечного транспортера і машини МУ.

    Такий самий, як ЛФК-1000, принцип роботи мають потоково-механізовані лінії для розфасовки фруктів і овочів. Заходи безпеки під час експлуатації всіх цих ліній однакові.

    Для нарізування, зважування гастрономічних товарів і упаковки їх під вакуумом в синтетичну плівку застосовують лінію ЛУВГ-350. Ця лінія складається з машини МРГУ-370М для нарізування гастрономічних продуктів з порціонувальним транспортером, виробничого столу, настільних ваг, циферблатів і машини МУВГ-350 для упаковки продуктів під вакуумом.

    Заходи безпеки під час експлуатації машин для нарізування гастрономічних продуктів розглянуто в розділі 10.

    Машини МУВГ-350 призначені для одночасного приготування пакетів з рулонного матеріалу, який термічно зварюється, і упаковки під вакуумом відважених порцій продуктів. Машина запускається в дію за допомогою кнопки "Пуск" або педалі 2 КП. Для контролю за роботою машини і регулювання робочого процесу використовуються вольтметр, регулятор напруги зварення швів, електроконтактний вакуумметр.

    Щоб уникнути ураження електричним струмом, отримання опіків і механічних травм, операторові не можна втручатися в технологічний процес під час роботи машини.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 719; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!