Загальні вимоги безпеки до устаткування для обслуговуванняторгових процесів

Більшість машин (апаратів) для обслуговування торгових процесів (електронні реєструючі апарати, вагові торгові чекодрукувальні комплекси, електронні ваги, персональні ЕОМ та ін.) виготовляються в настільному варіанті. Живлення здійснюється від мережі змінного струму напругою 220 В. Підведення електроенергії до машин і апаратів здійснюється гнучким кабелем з гумовою ізоляцією через штепсельний роз'єм. Кабель, використовуваний для ввімкнення в машину дистанційного пульта та інших апаратів, захищають від пошкоджень гнучкою металевою опліткою. Захист машин (апаратів) від перевантажень в електричній мережі і коротких замикань забезпечується за допомогою плавких запобіжників або автоматів.

Конструкція машин безпечна: всі рухомі частини, що обертаються, змонтовані в корпусі і надійно захищені. У схемах більшості машин (апаратів) використовується постійний струм низької напруги. Захист від ураження електричним струмом забезпечується заземленням корпусу кожної машини через заземлюючу жилу кабелю і відповідні контакти триполюсного штепсельного з'єднання.

Настільні апарати перед початком роботи міцно і надійно встановлюють (на чотири опори) на горизонтальній поверхні в місцях, де усунуто пряму дію на них джерел тепловиділення. Органи управління повинні знаходитися на висоті 0,63...1,1 м від рівня підлоги. Для розміщення кожного апарата виділяється згідно інструкції по його експлуатації певна площа. Для розміщення одного електронного реєструючого апарата необхідне робоче місце площею, не меншою 2 м2.

Перед ввімкненням машини (апарата) в мережу необхідно перевірити цілісність кабелю і штепсельного роз'єму, наявність заземлення, відповідність плавкого запобіжника напрузі в мережі.

Не дозволяється експлуатація машин (апаратів) зі знятими, відкритими або пошкодженими огорожами на їх корпусі.

Під час роботи необхідно стежити за тим, щоб в машину (апарат) не потрапили металеві предмети (наприклад, скріпки), які можуть викликати коротке замикання в електричній схемі. На клавішну панель і корпус машин та апаратів не повинна потрапляти волога.

Під час роботи наперсональних ЕОМ необхідно вимкнути зовнішнє підсвічування екрана. У полі зору оператора повинен бути встановлений захисний екран з прозорого матеріалу.

Щоб уникнути опіків під час роботи на комплексі для друкування чеків, приклеювання етикетки на упакований продукт проводиться натисненням ним на пристрій для приклеювання етикетки.

Забороняється залишати без нагляду ввімкнені в електричну мережу машини і апарати.

Після закінчення роботи машину (апарат) необхідно вимкнути з електричної мережі і закрити чохлом.

До роботи на машинах (апаратах) допускаються особи, що вивчили інструкції з експлуатації устаткування, а також пройшли інструктаж з техніки безпеки при роботі з електронною апаратурою.

Технічне обслуговування і ремонт устаткування для обслуговування торгових процесів проводять фахівці сервісних організацій.

На кожну машину повинен бути формуляр, в який заносять відомості про всі ремонтні та післяремонтні налагоджувальні операції.

На підприємствах ведеться журнал обліку устаткування. Журнал заповнює особа, відповідальна за все устаткування підприємства, а також працівники, закріплені за окремими машинами (апаратами).


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 614; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!