Загальні вимоги до електроустановок та їх обслуговуванняЕлектричне устаткування, яке використовується, за конструкцією, виконанням, якістю ізоляції, способом установки має відповідати вимогам чинних стандартів і правил. Електроустановки підрозділяються на загальнопромислові і вибухозахищені.

Загальнопромислове виконання може бути відкрите, захищене, закрите, таке, що продувається, пилозахищене, бризкозахищене, водозахищене і маслозахищене. Виконання електроустаткування має відповідати умовам навколишнього середовища. Наприклад, в приміщеннях з нормальним середовищем електроустановки можуть мати відкрите або захищене виконання.

Там, де всередину устаткування може потрапити пил або інші речовини, що руйнують ізоляцію, воно повинне мати закрите виконання.

Пуск і зупинка електричних машин і апаратів здійснюється за допомогою встановлених на них кнопкових постів і перемикачів; захист електричних мереж, машин і апаратів від надмірно великого струму забезпечується за допомогою автоматичних вимикачів, магнітних пускачів, реле, запобіжників з плавкими вставками.

Надійна робота устаткування визначається постійністю електротехнічних, хімічних і механічних якостей ізоляції струмопровідних частин і відповідністю їх умовам експлуатації. Для контролю опору ізоляції використовують прилади – мегаомметр (наприклад, М 1101 М). Опір ізоляції в електроустановках напругою до 1000 В має бути не меншим, ніж 0,5 МОм.

В електромеханічному й електронагрівальному устаткуванні для підприємств громадського харчування опір основної ізоляції між струмопровідними частинами і корпусом приймається не менше 2 МОм. Опір посиленої ізоляції – не менше 7 МОм.

Контролюють опір ізоляції електричної мережі:

· у приміщеннях без підвищеної небезпеки – не рідше, ніж раз на рік;

· у приміщеннях підвищеної небезпеки і особливо небезпечних – не рідше, ніж двічі на рік;

Якщо опір ізоляції знижується на 50 % від початкового значення, проводку або ізоляцію замінюють.

Інструментальну перевірку стану захисного заземлення (занулення) устаткування і його частин проводять після монтажу або ремонту, а також в процесі експлуатації не рідше одного разу на рік.

Для попередження ураження електричним струмом на підприємствах використовуються кольори сигнальні і знаки безпеки, а також інструкції і плакати. На всіх дверцятах шаф з електроапаратурою напругою більше 42 В, а також кожухах, що закривають електроапаратуру, має бути напис "Висока напруга".

Електричні мережі і електроустаткування, використовувані на підприємствах торгівлі і громадського харчування, на базах і складах, повинні відповідати вимогам "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" і "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів", а також вимогам стандартів ССБП: ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.1.030-81, ГОСТ 12.1.038-82, ГОСТ 12.4.155-85. Наказом по підприємству або об'єднанню підприємств призначається особа, відповідальна за експлуатацію, ремонт і технічне обслуговування електроустаткування.

Ремонт і технічне обслуговування електроустаткування і електромереж проводить електротехнічний персонал підприємства або (за договором) спеціалізовані організації. Невеликі підприємства торгівлі і громадського харчування можуть мати такий персонал на пайовій основі. На кожному підприємстві щорічно повинен складатися і суворо виконуватися графік профілактичного догляду і поточного ремонту електроустаткування.

 

Надання першої допомоги постраждалому

 від дії електричного струму

Надання першої допомоги у випадку ураження електричним струмом перш за все має бути направлене на припинення його дії на людину вимкнення рубильника або вимикача; відкиданням від постраждалого струмопровідного дроту діелектричним предметом або віддаленням постраждалого від джерела струму. Слід пам'ятати, що не можна торкатися ні дроту, ні самого постраждалого голіруч. За відсутності гумових рукавичок той, що надає допомогу, повинен огорнути руки якою-небудь частиною одягу, сухим ганчір’ям, якщо можна, надіти калоші, гумові чоботи або стати на суху основу.

Необхідність ізолювання ніг виникає під час звільнення постраждалого від провідника, що впав на землю. У випадках відсутності ізолюючого взуття людина, що наближається до потерпілого, може опинитися під дією струму, зумовленого кроковою напругою. Віддаляючи від джерела струму постраждалого, потрібно брати його за прилеглий до тіла одяг.

Після припинення дії на постраждалого струму подальші заходи з надання допомоги залежать від його стану. Якщо потерпілий не знепритомнів або опам'ятався після непритомності, то йому слід забезпечити повний спокій до прибуття лікаря. За відсутності свідомості, але збереженні дихання постраждалого слід зручно укласти, розстебнути на ньому одяг, що здавлює, забезпечити притік свіжого повітря. Якщо дихання виявляється слабко або не виявляється, необхідно негайно застосувати штучне дихання, супроводжуючи його закритим масажем серця.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 406; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!