СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ. ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача        

    Розрахуйте сили струмів, що протікають і через людину, оцініть їх дію щодо порогових значень, визначте допустиму тривалість їх дії на людину у разі дотику до струмопровідних частин трифазної мережі із заземленою нейтраллю ДЖ з лінійною напругою  = 380 В (відповідно фазна напруга = 220 В) для таких схем:

- двофазний дотик;

- одночасний дотик до фазного і нульового проводів;

- однофазний дотик за нормального режиму мережі (для чотирьох варіантів підлог, на яких стоїть людина: бетонної, дерев'яної вологої, дерев'яної сухої і лінолеумної).

За значеннями сили струмів, що протікають через людину зробіть висновки:

- щодо найбільш і найменш небезпечних схем дотику;

- щодо найбільш і найменш небезпечних підлог.

Вихідні дані за варіантами МКР наведені у табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані

Варіант

Опір тіла людини,

RТ.Л, Ом

Опір взуття,

RВЗ, Ом

Опір підлоги, Rn, Ом

Бетонні, Rn1 Дерев’яної вологої, Rn2 Дерев’яної сухої, Rn3 Лінолеумної, Rn4
1 900 260 600 2800 4400 6100
2 100 320 350 2500 4100 6400
3 1100 380 550 1900 4700 6300
4 920 280 400 2300 4000 6600
5 1140 340 450 2600 4500 6000
6 1020 400 250 2000 4200 6400
7 960 300 350 2800 4700 7000
8 1040 360 550 2400 5000 6200
9 1120 440 200 2100 4600 6500
10 940 280 400 2700 4200 6800
11 1080 360 300 2300 4400 6000
12 1140 400 450 3000 4800 6500
13 980 300 500 2100 4000 6700
14 1060 380 450 3100 4300 6100
15 1100 340 200 2600 4900 6600
16 920 320 550 1900 4100 7000
17 1040 440 350 2400 4500 6200
18 1080 280 250 2900 4900 6900
19 1000 380 600 3100 4200 6600
20 900 420 300 2500 5000 6200
21 940 260 600 2900 4700 6900
22 1060 320 250 2000 4100 6300
23 980 400 400 3000 4900 6800
24 1120 340 200 2200 4600 6100
25 1020 300 300 2700 4300 6700
26 960 420 500 2200 4800 6300

Методичні вказівки до задачі

1. Складіть розрахункову таблицю на зразок таблиці 1.

2.Впишіть номер варіанту і вихідні дані за ним у відповідні графи таблиці.

3. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час двофазного дотику. Розрахунок виконати за допомогою формули

,

де - опір тіла людини.

4. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, у разі дотику до

.

5. Розрахуйте силу струму, що протікає через людину, під час однофазного дотику. В цьому випадку як опір кола людини слід приймати суму опорів тіла людини, взуття і підлоги, і розрахункова формула матиме вигляд:

- для бетонної підлоги: ;

- для дерев’яної вологої підлоги: ;

- для дерев’яної сухої підлоги: ;

- для лінолеумної підлоги: .

6. Усі розрахункові дані занесіть у відповідні графи таблиці.

7. Для кожного розглянутого випадку дотику людини до струмовідних частин визначте, яку дію викликають розраховані сили струмів щодо порогових значень (згідно з таблиці 3 додатка).

8. Визначте допустимий час перебування людини під дією струмів розрахованої сили (згідно з таблиці 4 додатка, допустимий час визначте шляхом інтерполяції).

9. За величиною сили струму, що протікає через людину під час однофазного дотику, зробіть висновки щодо найбільш небезпечної та найбільш безпечної підлог, на яких стоїть людина.

 

 

Таблиця 2

Приклад виконання задачі згідно з варіантом 26

Номер варіанту 26
Лінійна напруга мережі ,  ,В 380
Фазна напруга мережі ,  ,В 220
Опір тіла людини, , Ом 960
Опір взуття,  ,Ом 420
Опір підлоги: - бетонної,  ,Ом - дерев’яної вологої,  ,Ом - дерев’яної сухої,  ,Ом - лінолеумної,  ,Ом   500 2200 4800 6300

Двофазний дотик

Сила струму людини , А 380/960=0,396
Дія щодо порогових струмів Майже у 4 рази перевищує порогів фібриляцій ний струм
Допустима тривалість дії, с 0,14

Дотик до фазного і нульового проводів

Сила струму людини, , А 220/960=0,229
Дія щодо порогових струмів У 2,3 рази перевищує порогів фібриляцій ний струм
Допустима тривалість дії, с 0,24

Однофазні дотики

Сила струму людини , А для бетонної підлоги – 0,117
Дія щодо порогових струмів На 17 мА перевищує порогів фібриляцій ний струм
Допустима тривалість дії, с 0,43
Сила струму людини , А для дерев’яної вологої підлоги – 0,036
Дія щодо порогових струмів Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм
Допустима тривалість дії, с Близько 1
Сила струму людини , А для дерев’яної сухої підлоги – 0,061
Дія щодо порогових струмів Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм
Допустима тривалість дії, с 0,84
Сила струму людини , А для лінолеумна підлоги – 0,028
Дія щодо порогових струмів Менший від порогового фібриляцій-ного, але більший за порогів невідпус-каючий струм
Допустима тривалість дії, с Близько 1

Висновки:

1. Найнебезпечнішим є двофазний дотк.

2. Найменш небезпечним є однофазні дотики, особливо з лінолеумною підлогою.

3. Найнебезпечнішою під час однофазного дотику є бетонна підлога.

4. Найменш небезпечною під час однофазного дотику є лінолеум на підлога.

 

Додаток

 Таблиця 3

Параметр Сила струму, мА
Гранично допустимий струм за тривалої дії 0,3
Порогів відчутний струм 0,6-1,5
Порогів невідпускаючий струм 0-15
Порогів фібриляцій ний струм 100

 

Таблиця 4

Параметр

Гранично допустимі сили струмів, мА, та напруг, В,

що діють на за тривалості дії, с

0,01-0,08 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Понад1
Сила струму 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6
Напруга 650 500 250 165 125 100 85 70 65 55 50 6

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Техніка безпеки – це . . .

      а) Захист від постійно діючих небезпечних чинників на виробництві;

  б) Система організаційних засобів, які запобігають дії небезпечних чинників;

      в) Сукупність організаційних та технічних засобів, що запобігають дії небезпечних виробничих чинників на працівників;

  г) система технічних засобів, що передбачають виробничий травматизм.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 635; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!