СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ. ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ



ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ

Задача        

Визначте коефіцієнти: частоти та тяжкості травматизму, а також їх динаміку, використовуючи дані, наведені у цій таблиці:

Найменування показників

Роки

2008 2009 2010
1. Кількість працівників підприємства 2800+N 2600+N 2400+N
2. Кількість нещасних випадків 60+N 45+N 50+N
3. Загальна кількість днів непрацездатності 1100+N 1200+N 1300+N

де N – номер варіанту студента.

    За отриманими результатами зробіть коротке резюме.

Методичні вказівки до задачі

1. Складіть розрахункову таблицю на зразок таблиці.

2. Впишіть номер варіанту і вихідні дані за ним у відповідні графи таблиці.

3. Розрахуйте коефіцієнт частоти травматизму за формулою

,

де  - кількість нещасних випадків;

 - кількість працівників підприємства.

4. Розрахуйте коефіцієнт тяжкості травматизму за формулою

,

де  - кількість нещасних випадків;

 - загальна кількість днів непрацездатності.

5. За отриманими результатами зробіть коротке резюме.

Приклад виконання задачі згідно з варіантом 26

Найменування показників

Роки

2008 2009 2010
1. Кількість працівників підприємства 2826 2626 2426
2. Кількість нещасних випадків 86 71 76
3. Загальна кількість днів непрацездатності 1126 1226 1326
4. Коефіцієнт частоти травматизму 13,1 17,3 17,4
5. Коефіцієнт тяжкості травматизму 30,4 27 31,3

Висновок: 1. Коефіцієнт частоти травматизму за 2009 і 2010 роки зріс на 32%.

         2. Коефіцієнт тяжкості травматизму у 2009 році знизився на                                                                    11,1%, а у 20010 зріс на 3%.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1.Який вид інструктажу проводиться спеціалістом з охорони праці на підприємстві?

а) вступний    ;                              

б) первинний на робочому місці;

в) повторний на робочому місці

г) цільовий;

д) позаплановий.

2.За якої кількості потерпілих нещасний випадок вважається груповим?

а) 2 і більше;                     б) 3 і більше;                     в) 4;

    г) 5;                              д) 6.      

3.Гранична норма за умови систематичного переміщення вантажів для жінок, старших 18 років, кг?

а) 5;                б) 7;      в) 12;     г) 15;     д) 20.

4.З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків (роки)?

а) з 14;           б) 16;              в) 17;     г) 19;     д) 20.

5.Упродовж якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт Н-1 (доби)?

а) 1;                б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5.

6.З якою втратою працездатності (днів) нещасні випадки на виробництві підлягають розслідуванню зі складанням акту Н-1?

 а) 1;               б) 2;      в) 3;       г) 4;       д) 5.

7.Хто має бути головою комісії під час розслідування нещасного випадку на виробництві?

а) майстер;                                         б) начальник цеху;

в) головний інженер;                           г) директор;

д) спеціаліст з охорони праці.

8.За якою формою складається акт про нещасний випадок невиробничого характеру?

а) Н-1;            б) НТ;             в) П-5;            г) Н-2    ;   д) Н-5.

9.Упродовж скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних і групових нещасних випадків на виробництві?

а) 3;      б) 5;      в) 10;     г) 15;     д) 20.

10. З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівника від нещасного випадку на виробництві?

а) з дня прийому заяви;

б) з дня, який настає за днем прийняття на роботу;

в) з третього дня;

г) з п’ятого;                     

д) з десятого.

11. З яких причин трапляється найбільша кількість нещасних випадків на виробництві?

а) технічних;                              б) організаційних;

в) санітарно-гігієнічних;            г) психофізіологічних;

д) інших.

12. За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму?

а)                            б)

в)                    г)

д)

13. Хто має право накладати штраф на керівника за порушення правил і норм охорони праці?

а) страховий експерт;

б) спеціаліст охорони праці;

в) технічний інспектор профспілки;

г) державний інспектор Держгірпромнагляду;

д) голова профкому.

14. Яке стягнення має право накладати державний інспектор?

а) дисциплінарне;                       б) адміністративне;

в) кримінальне;                 г) громадське;

д) регресний позов.

15. Який вид інструктажу з охорони праці не проводить керівник робіт?

а) вступний;                     б) на робочому місці;

в) повторний;                   г) позаплановий;

д) цільовий.

16. Який документ укладається профспілковим комітетом підприємства з роботодавцем з питань охорони праці та інших соціальних питань?

а) трудовий договір;        б) колективний договір;

в) комплексні заходи;       г) положення;

д) інструкції.

17.  Що означають останні дві цифри в державних нормативних актах з охорони праці (ДНАОП)?

а) скорочена назва нормативного акту;

б) державний орган, що затвердив акт;

в) вид державного нормативного акту;

г) рік затвердження акту;

д) порядковий номер акту.

18. Хто має право притягати до адміністративної відповідальності порушників правил і норм охорони праці?

а) регіональні органи;      б) відомчі органи;

в) громадські організації; г) профкоми;

д) державний нагляд.

19. За якої кількості працівників створюється служба охорони праці

на підприємстві (чол.)?

а) 10;              б) 20;              в) 30;     г) 40;     д) 50.

20. Які витрати на охорону праці у відсотках від суми реалізації продукції (послуг) встановлені для підприємств або фізичних осіб, які використовують найману працю?

а) 0,1;   б) 0,2;   в) 0,3;    г) 0,4;    д) 0,5.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 255; Мы поможем в написании вашей работы!






Мы поможем в написании ваших работ!