ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ІЗ СКЛАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ(ВНЕСЕНІ У ВИЗНАЧЕНІЙ ФОРМІ В СИТУАЦІЙНИЙ ТЕСТ)

1. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Директорові АТ «Одеська книжкова фабрика» Закревському А. А. вул. Ломоносова, 113, м. Одеса, 39025

2. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Харківське приватне підприємство «Колос» пров. Молодіжний, буд. 142-а,   м. Харків, 61014 тел.: (256) 251-897

3. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» Факультет фінансів і обліку Декану факультету доц. Педченко Н.С.

4. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Директорові НТОВ «Альфа-Т» Лук’яненко П. Н. вул. Грушевського, 6, м. Полтава, 36021

5. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Береговий Володимир Іванович вул. Жовтнева, буд. 123, кв. 56, смт. Опішня, Зіньківський р-н, Полтавська обл., 35456

6. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Директору ЗАТ "Омега" Скибицькому О.М. вул. Саксаганського, 153, Київ, 30000

7. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

ВАТ "Альфа", вул. Кіото, 19, Київ, 02156, р/р 0052214566 у Деснянському Промінвестбанку, тел.: (044) 518-68-05, факс: (044)258-18-41

8. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Директору фірми «Роксолана» Марченку В. І. вул.. В. Яна, буд. 3, оф. 5, Київ 32000

9. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Типографія видавництва «Київська правда» вул. Маршала Гречка, 13, Київ, 30125 тел.; (044) 236-456

10. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

ВАТ «Агентство Нерухомості Едельвейс" вул. Леніна, 37, оф. 302, м. Суми, 346897, тел.: (86354) 7-46-09

11. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

ТОВ "БК" Укрбурвод" Львівське спеціалізоване управління "Бурвод" № 584 Начальнику управління Юзвенку В. Ф.

12. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

ТОВ «Видавничий дім» «ВАванпот-Прим» вул. Сурикова, 3, Київ, 03035

13. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Генеральному директору рекламної агенції «Крейда»

Щасливому Б. Р. просп. Туризму, 98, оф. 1201, м. Полтава, 36012

14. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 16 (формат А-4, А-5):

Бондаренко Геннадій Антонович вул. Світанкова, буд. 17, кв. 2, с. Плюти, Обухівський р-н, Київська обл., 07401

15. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 17, 18 (формат А-4, А-5):

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова ТОВ «Нива» __________С.І. Дем’яненко 17.05.2009

16. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 17, 18 (формат А-4, А-5):

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор базового підприємства ________М.Костецький

«____»___________2009 року

17. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 17, 18 (формат А-4, А-5):

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомархіву України 18.11.2010 № 40

18. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 17, 18 (формат А-4, А-5):

ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол зборів трудового колективу 14.05.2009 № 12

19. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УХВАЛА 07.05.2009 Київ № 23 Про затвердження списків підприємств, організацій і установ району для надання житлової площі громадянам, що перебувають на квартирній черзі

20. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПІВДЕННА КОРОНА” ДОВІДКА 14.06.2009 м. Полтава № 2 Про стан діловодства й архівної справи у ВАТ “Південна корона”

21. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

ВНЗ УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

ПРОТОКОЛ 25.04.2009 м. Полтава № 2 Загальних зборів студентів

22. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

Кафедра інформаційної діяльності в економічниї системах

ПРОТОКОЛ 27.02.2009 м. Полтава № 2 засідання кафедри

23. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІНКОМСТАРТ” ЗАТВЕРДЖУЮ Директор __________ Г.В.Славенко 11.02.2005 АКТ 10.02.2009 Київ № 12 Про приймання-передавання ксерокопіювального апарату

24. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

ДОГОВІР «___»__________2009 року м. Полтава №______ Про надання послуг поштового зв’язку

25. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 19, 20, 21 (формат А-4, А-5):

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА “КИЯНКА” ВКАЗІВКА 17.05.2009 Київ № 123

Про підготовку трудового колективу до святкування Дня Києва (28-29.05.2009)

26. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 22, 23 (формат А-4, А-5):

Керівник Підпис Т.О.Коровін

27. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 22, 23 (формат А-4, А-5):

Завідувач кафедри української мови Підпис М.С.Стельмах

28. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 22, 23 (формат А-4, А-5):

Кандидат філологічних наук Підпис А.О.Мороз

29. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізитів 22, 23 (формат А-4, А-5):

Голова комісії Підпис Н.Р.Суслік Члени комісії Підпис М.Г.Буряк Підпис                                                            І.В.Лобода Підпис Г.І.Мантошко

30. Оберіть вірне розташування у нижченаведеному фрагменті оформленого документа частин реквізиту 32 (формат А-4, А-5):

НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

_________С.П.Мовчан

17.05 2009

ІНСТРУКЦІЯ про порядок відбирання й передавання секретних документів на архівне зберігання

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

ТЕСТИ

Рівень 1

 

1. Документознавство – це наука про...

2. Основоположником документаційної науки є:

3. Структура документознавства містить підсистеми:

4. Що таке документ?

5. На якi групи подiляються документи?

6. До властивостей документа відносять:

7. Головна, найбільш узагальнююча функція документа, це:

8. Соціальна інформація – це...

9. Інформація, що заснована на документі/документах, це...

10. Сукупність матеріалів, які використані для запису повідомлення та складають носій інформації – це...

11. До зовнішнього оформлення документа відносять:

12. Матеріальну складову документа визначає:

13. Складна система символів, кожен з яких має певне значення, це...

14. Що називається документообiгом?

15 Що називається реєстрацiєю документiв?

16. Що називається номенклатурою справ?

17.Азбука Морзе, азбука прапорців на флоті, мови машинного програмування тощо відносять до...

18. Галузь техніки, що спеціалізується на множинному відтворенні тексту і зображень, називається:

19. Створення документа з використанням різних методів, способів і засобів фіксування інформації на матеріальному носії називають...

20. Іконічними (тобто знаками-зображеннями) прийнято називати...

21. Людиночитабельні та машиночитабельні документи відносять до класифікації документів за:

22. Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в діяльності називаються:

23. Який стиль реалізується у службових документах?

24. Текст будь-якого документа складається з:

25. Закінчення в документі може бути:

26. Фотографування різноманітних документів для отримання мікрофільмів називається:

27.Зменшена копія документа, отримана фотографічним способом. називається:

Рівень 2

28. Процес упорядкування чи розподілу документів за класами з метою відображення відносин між ними та складання класифікаційної схеми називається...

29. Множина документів, що мають певну загальну ознаку, яка відмінює цю сукупність від інших об’єктів, називається...

30. Перелік видів документів за необхідною ознакою – аспект аналізу, якому відповідає класифікація документів, здійснена за різними підставами поділу, це:

31. Перша спроба класифікування документів була викладена у „Трактате о документоведении” (1934 р.)...

32. На які ряди поділяють усі формати паперу у сучасному українському документознавстві?

33. Членування тексту на складові частини, графічне відділення однієї частини від іншої, а також використання заголовків, нумерації називається:

34. Правовий документ, який видається керівником організації на правах єдино начальства і в межах його компетенції називається:

35. Який документ є найпоширенішим серед групи інформаційно-довідкових документів?

36. З яких частин складається резолюція:

37. Які є головні групи напрямів наукових досліджень українського документознавства:

38. Поняття «документознавство» в порівнянні із терміном «діловодство» є:

39. З якою галуззю знань найбільше пов’язане документознавство?

40. З яким напрямом мовознавства найбільше зв’язане документознавство?

41. Що забезпечує комунiкативна функцiя документiв?

42. На якi групи подiляються документи за формою?

43. Якi iснують копiї документiв?

44. Що таке кореспонденцiя?

45. Що таке документування?

46. Що таке документацiйне забезпечення?

47. Забезпечення інформацією всіх сфер практичної діяльності, зокрема виробництва є цільовим призначенням видань…

48. Передача змісту за допомогою письмових знаків природної мови здійснюється у виданнях…

49. Навчальне видання, що містить практичні завдання і вправи, та сприяє засвоєнню теоретичних знань – це …

50. Путівник відноситься до довідників…

Рівень 3

 

51. Видання, що має прикладний, практичний характер, має довідкову систематизовану структуру або побудовані за алфавітом заголовки статей, це..

52. Видання, що містить систематизовану оперативну та стислу інформацію про зміст тих або інших первинних документів у формі, зручній для швидкого з ним ознайомлення, називається:

53. Бібліографічні видання, що відображають документи з декількох галузей знань чи практичної діяльності, є…

54. Посібник, що представляє зв’язне оповідання про документи – це бібліографічний …

55. Видання, що містить перелік предметів і послуг, які плануються до випуску, продажу чи експонуванню, називається:.

56. Бібліографічні видання, що відображають масив документів, які вийшли за певній період у минулому, це…

57. Інформаційний листок відноситься до видань …

58. Збірник вибраних творів різних авторів називається:

59. Галузь, що відповідає за ефективний і систематичний контроль за створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та вилученням для знищення службових документів називається:

60. Яка функція керування документацією не визначається українським національним стандартом, порівняно із зарубіжним досвідом:

61. Який принцип у зарубіжних країнах є визначальним у керуванні документацією:

62. Що означає термін «метадані», що є широко вживаний у міжнародній практиці?

63. Постійний взаємозв’язок та спільна відповідальність архівів і підприємств за документацію характерний для:

64. Які функції здійснює експертна комісія:

65. З якого числа здійснюється визначення термінів зберігання документів?

66. Інформація, записана шляхом перфорування отворів відповідних ділянок матеріального носія, на:

67. Прилад для запису інформації за допомогою пробивки отворів у перфокартах і перфострічках називається:

68. Перфорований носій інформації у вигляді прямокутної картки з тонкого картону, плотного паперу чи пластмаси, призначений для запису інформації шляхом пробивки отворів (перфорацій) його відповідних ділянок називається:

69. Можливість зменшити на 80% і більше площі приміщень, що використовуються для збереження документів у натуральному виді, забезпечення швидкого пошуку цих документів і виготовлення їх копій – основна перевага:

70. Можливість обробки на стандартних сортувальних машинах є цінною властивістю:

71. Прості геометричні фігури, центр яких співпадає з пунктом, де розміщений об’єкт, це – знаки…

72. Геометричні об’єкти, які неможливо показати в масштабі карти, зображуються способом…

73. Картографічні видання, що складаються з багатьох карт, об’єднаних загальною програмою, це – …

74. Зібрання зоряних карт або фотографій зоряного неба – це атлас…

75. Порівняно точно, але у зменшеному вигляді зображені Земля та її поверхня на:

76. Документ ізографії, що містить інформацію виражену за допомогою одного або декількох об’єктів, називається:

77. Аркушеве ізовидання, що містить малюнок, фотографію, монтаж або будь-яке спеціальне зображення з невеликим текстом пояснення, називається:

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1.ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТА НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

 

2. Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» // Бібліотечний вісник. - 1995.- № 2.- С.1-5.

3. Закон України «Про інформацію» // Відом. Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – С.650.

4. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. – 1993. – 23 липня.

5. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К.: 1994. – 53 с.

6. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К.: 1994.- 89 с.

7. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. Чинний від 1995-01-01. – К.: 1994.

8. ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-07. – К.: 1994.

9. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К.: 1994. – 53 с.

10. ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К.: 1994.

11. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К.: 1995. – 47 с.

12. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К.: 1995.

13. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К.: 2000.

14. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К.: 2000.

15. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К.: 2003.

ІІ. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

16.  Зиновьева Н.Б. Документоведение: Учебно-метод. пособие. – М.: 2001.

17.  Комова М.В. Документознавство: Навч. посіб. /НУ «Львівська політехніка». – Львів: Тріада плюс, 2007. – 296 с.

18.  Кулешов С. Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи/ УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – К.: 2000. – 162 с.

19.  Кулешов С.Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. – К.: 2003. – 57 с.

20.  Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с.

21.  Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. – М.: 2004.

22.  Палеха Ю.И, Леміш Н.О. Загальне документознавство: Навч. посібник: К.: Ліра, 2008. –395с.

23.  Швецова-Водка Г. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. – К.: Кн. палата України, 1998. – 80 c.

24.  Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 398 с.

 

ІІІ. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

25.  Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002р. / М.С.Слободяник . – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с.

26.  Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2004р. / М.С. Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2004. – 212 с.

27.  Зиновьева Н.Б. Документознавство: Учебно-методическая помощь. – М.: 2003. с.208

28.  Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 167 с.

29.  Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. – М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – 350 с.

30.  Столяров Ю.Н. Соціальні комунікації: розвиток в інформаційному просторі // Вісник ХДАК: Зб.наук. пр. – Х., 2000. – С.4-7.

31.  Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 438 с.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 417; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ