Bкажіть обставини при, яких хворого зі скаргами в ділянці горла має обов’зково обстежити отоларинголог?A. *чоловік, якому за 40 років; пацієнт, який хрипить більше 2 тижнів;

B. якщо він приймає гормонотерапію;

C. якщо він хворіє дифтерією;

D. якщо він хворіє ангіною більше тижня;

E. якщо він хрипить більше 1 тижня;

1312. Bкажіть відомі вам симптами раку гортані:

A. дисфонія; кашель; дисфагія; стеноз гортані;

B. хрипота; кашель; болі в ділянці шиї, що віддають в голову;

C. кашель; болі в ділянці шиї; стеноз гортані;

D. *дисфонія; кашель; болі в ділянці шиї, що ірадіюють в вухо; стеноз гортані;

E. дисфонія; кашель; болі в ділянці шиї; кровохаркання;

Які пухлини вуха не відносяться до злоякісних?

A. базаліома

B. папілома, базаліома

C. остеома, папілома

D. *хемодектома, остеома, папілома

E. хемодектома, базаліома

Які пухлини вуха не відносяться до доброякісних?

A. папілома

B. *рак

C. саркома, рак, хемодектома

D. епітеліома, гломусна пухлина

E. лімфоепітеліома, рак, хемодектома, саркома

1315. Які захворювання глотки вважаються передраковими:

A. *пахідермія; лейкокератоз; лейкоплакія; доброякісні пухлини глотки; хронічний гіперпластичний фарингіт

B. папіломатоз; пахідермія; лейкокератоз; лейкоплакія; хронічний катаральний фарингіт;

C. папіломатоз; лейкокератоз; фіброма; хронічний атрофічний фарингіт;

D. папіломатоз; фіброма; папіломатоз;

E. пахідермія; лейкокератоз; лейкоплакія; фіброма;

1316. Перерахуйте основні сучасні теорії виникнення злоякісних пухлин:

A. *канцерогенна, вірусна, поламки імунітету

B. канцерогенна, вірусна, травматична, імуногенна

C. канцерогенна, нейрогенна, вірусна, поламки імунітету

D. канцерогенна, вірусна, спадкова

E. канцерогенна, вірусна, спадкова, інфекційна

Які пухлини відносяться до високодиференційованих доброякісних?

A. фіброма, остеома, ходрома, ліпома, лімфоепітеліома, міома, м’яка папілома, ангіома

B. *фіброма, остеома, хондрома, ангіофіброма, ангіома, ліпома, тверда папілома

C. фіброма, остеома, ліпома, хондрома, ціліндрома, м’яка папілома

D. хемодектома, церумінома

E. фіброма, папілома, церумінома

Які пухлини відносяться до межових?

A. енхондрома, юнацька фіброма носоглотки, лімфоепітеліома

B. хондрома, ліпома, остеома, тверда папілома, гломусна пухлина

C. *енхондрома, юнацька ангіофіброма, циліндрома, екстрамедулярна плазмоцитома

D. гломусна пухлина, церумінома

E. саркома, лімфосаркома

Які пухлини відносяться до низькодиференційованих?

A. *лімфоепітеліома, перехідноклітинний рак, ретикулоцитома

B. ороговіваючий рак, ангіосаркома, меланобластома

C. неороговіваючий рак, меланобластома, нейроестезіобластома

D. саркома, лімфосаркома

E. рак, саркома, лімфосаркома

Чим характеризуються низькодиференційовані пухлини?

A. повільним ростом, раннім множинним метастазуванням у віддалені органи, радіочутливістю, схильністю до утворення виразок

B. *швидким ростом, схильністю до генералізації, раннім метастузуванням, радіочутливістю

C. швидким інфільтруючим ростом, схильністю до розпаду, пізнім метастазуванням, радіочутливістю

D. швидким ростом, раннім метастузуванням, нечутливістю до променевої терапії

E. повільним ростом, пізнім метастузуванням, нечутливістю до променевої терапії

Який ранній симптом злоякісних пухлин носоглотки?

A. носові кровотечі

B. домішки крові в виділеннях з носа, закладеність носа

C. *закладеність вуха

D. біль в носоглотці

E. утруднене носове дихання

Які ранні симптоми злоякісних пухлин середнього відділу гортані?

A. *захриплість

B. утруднення дихання

C. порушення рухомості голосових складок

D. кровохаркання

E. незначний біль в горлі

Які методи застосовуються для діагностики злоякісних пухлин ЛОР органів?

A. ендоскопічні, імунологічні

B. цитологія гортані

C. фізікальні, рентгенологічні

D. біопсія гортані

E. *ендоскопічні, гістологічні, мікроскопічні, рентгенологічні

Які ранні симптоми раку гортані вестибулярної локалізації?

A. затруднення дихання

B. кровохаркання

C. незначний біль в горлі

D. *затруднення ковтання, парестезії, кашель, захриплість

E. захриплість

З якими захворюваннями найчастіше доводиться диференціювати пухлини середнього вуха?

A. *гнійним середнім отитом

B. отосклерозом

C. нейросенсорною приглухуватістю

D. вродженими вадами розвитку зовнішнього та середнього вуха

E. зовнішнім отитом


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 219; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ