Як не слід видаляти кругле стороннє тіло зовнішнього слухового проходу?A. *пінцетом

B. шляхом промивання вуха

C. спеціальним тупим гачком

D. промивання вуха шприцем Жане

E. видаляти тупим гачком без знеболення

Які операції не використовуються при лікуванні злоякісних пухлин носа та біляносових пазух?

A. операція Денкера

B. операція Мура

C. операція Прайзінга

D. *операція Aлонсо

E. резекція верхньої щелепи

1290. Bкажіть, які пізні симптоми спостерігаються при раку ротоглотки:

A. відчуття стороннього тіла в горлі; запах з рота;

B. відчуття стороннього тіла в горлі; кровотечі з горла; гугнява мова;

C. відчуття стороннього тіла в горлі; гугнява мова; запах з рота; утруднене ковтання; кровотечі; кахексія; стеноз глотки;

D. *відчуття стороннього тіла в горлі; гугнява мова; запах з рота;

E. кахексія; першіння в горлі; гугнява мова; запах з рота;

1291. Як не вводяться хіміопрепарати ЛОР онкологічним хворим:

A. *інгаляційно

B. внутрішньовенно

C. внутрішньоартеріально

D. внутрішньопухлинно

E. шляхом фонофорезу

Яка форма склероми не виділяється за класифікацією Л. A. Зарицького?

A. вузликова, або вогнищево-інфільтративна

B. *атрофічна

C. дифузно-інфільтративну

D. рубцева

E. вузликова, рубцева

Які види деформації зовнішнього носа не виникають внаслідок перенесеного третинного сифілру?

A. сідлоподібний ніс

B. ніс “бульдога”лімфогенний

C. ніс “папуги” (“пташиний дзьоб”)

D. лорнетний ніс

E. *хоботоподібний (ложкоподібний) ніс

Які шляхи проникнення інфекції не бувають при туберкульозі середнього вуха?

A. *контактний

B. гематогенний

C. тубарний (при враженні носоглотки)

D. лімфогенний

E. гематогенний, лімфогенний

Що не знаходять при гістологічному дослідженні склеромного інфільтрату?

A. капсульні бактерії склероми

B. гіалінові шари Русселя

C. *клітини Aшофа-Талалаєва

D. гігантські клітини Мікуліча

E. плазматичні клітини Уна

Які не бувають форми первинного шанкеру піднебінного мигдалика?

A. *пустульозна

B. ерозивна

C. виразкова

D. ангіноподібна

E. ерозивна, виразкова

Що не характерно для туберкульозу середнього вуха?

A. безсимптомний початок

B. хронічний перебіг

C. множинні перфорації барабанної перетинки

D. *позитивний симптом Гризінгера

E. відсутність болю, підвищення температури

Які пухлини відносяться до злоякісних?

A. *базаліома

B. папілома

C. остеома

D. хемодектома

E. хондрома

Які пухлини відносяться до доброякісних?

A. рак

B. *папілома

C. саркома

D. епітеліома

E. лімфоепітеліома

Які види дослідження не є основними при діагностиці злоякісних пухлин глотки?

A. гістологічне дослідження

B. *бактеріологічне дослідження

C. рентгенологічне дослідження

D. фарингоскопія

E. біопсія

Які пухлини носа і біляносових пазух не відносяться до злоякісних?

A. *папілома

B. рак

C. саркома

D. лімфоепітеліома

E. базаліома

Які захворювання неможуть симулювати юнацьку фіброму носоглотки?

A. аденоїдні вегетації

B. *хронічний гіпертрофічний риніт

C. хоанальний поліп

D. ангіосаркома носоглотки

E. гемангіома номоглотки

Які новоутворення глотки не відносяться до доброякісних?

A. папілома

B. фіброма

C. *лімфоепітеліома

D. ангіома

E. ангіофіброма

Які захворювання гортані не відносяться до передракових?

A. лейкоплакія

B. хронічний гіперпластичний ларингіт

C. дискератоз слизової оболонки гортані

D. папілома

E. *поліп

Які доброякісні пухлини гортані не відносяться до сполучнотканинних?

A. фіброма

B. *аденома

C. хондрома

D. фіброаденома

E. ангіофіброма

Які лабораторні методи дослідження не вживаються для діагностики склероми?

A. бактеріологічний

B. серологічний

C. патоморфологічний

D. *біохімічний

E.  гістологічний

Які не існують клінічні форми склероми?

A. *обмежена

B. інфільтративна

C. атрофічна

D. рубцева

E. вогнищева

B яких місцях найменш часто локалізуються склеромні інфільтрати?

A. підскладковий відділ гортані

B. *носова перегородка

C. біфуркація трахеї

D. зів

E. носоглотка

Які методи знеболення найбільш часто вживаються при видаленні склеромних інфільтратів?

A. комбінована анестезія

B. загальна анестезія

C. внутрішньовенна анестезія

D. *місцева аплікаційна анестезія

E. інтубаційна анестезія

1310. Bкажіть симптоми поперечного перелому піраміди скроневої кістки:

A. повне випадіння слуху; параліч лицевого нерва;

B. повне випадіння слуху; ністагм;

C. повне випадіння слуху; кровотеча з вуха; лікворея; втрата свідомісті;

D. повне випадіння слуху; ністагм; кровотеча з вуха; лікворея;

E. *повне випадіння слуху; параліч лицевого нерва; ністагм;


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 858; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!