Чим зумовлений злоякісний перебіг юнацької фіброми носоглотки?      A. схильність до кровотеч

B. *проростанням пухлини в порожнину черепа, крилопіднебінну ямку

C. ураженням переважно молодих, здорових людей

D. частим утворенням виразки, деколи — метастазуванням в регіонарні лімфовузли

E. частими рецидивами

Які операції відносяться до часткових резекцій гортані?

A. передня часткова резекція гортані, хордектомія

B. геміларингектомія, фронтолатеральна резекція, геризонтальна резекція, операція Крайля

C. фронтолатеральна резекція, горизонтальна резекція, геміларингектомія, ларингектомія

D. передня часткова резекція гортані

E. *хордектомія, фронтолатеральна резекція, горизонтальна резекція, геміла рингектомія

Яка локалізація злоякісних пухлин гортані найбільш несприятлива прогностично?

A. підскладкова

B. *вестибулярна

C. області голосових складок

D. серединна

E. при переході на трахею

Яка форма сифілісу найчастіше розвивається у лікаря, медсестри при зараженні під час операції чи маніпуляції (укол, поріз)?

A. *вторинний сифіліс

B. первинний сифіліс на місці пошкодження

C. твердий шанкер та регіонарний склераденіт

D. третинний сифіліс

E. захворювання протікає класично

Який орган найчастіше вражає туберкульозний вовчак верхніх дихальних шляхів?

A. глотку

B. гортань

C. *ніс

D. задню стінку горла

E. надгортанник

B якому відділі гортані найчастіше локалізуються склеромні інфільтрати?

A. в вестибулярному відділі

B. *в підскладковому відділі

C. на голосових складках

D. у всіх відділах одинаково часто

E. вхід в гортань

Що є збудником прокази?

A. капсульна бактерія Aбеля-Левенберга

B. паличка Фрідлендера

C. клебсієла Bолковича-Фріша

D. *мікобактерія Гансена

E. не встановлено

Про яке перенесене захворювання свідчать зіркоподібні рубці на м’якому, твердому піднебінні, задній стінці глотки, в гортані?

A. *третинний сифіліс

B. вторинний сифіліс

C. туберкульоз

D. склерому

E. вівчак

Чим характеризуються туберкульозні виразки на слизовій оболонці ротової порожнини, глотки та гортані?

A. *мають зубчасті краї та блідо-рожеве забарвлення, дно виразки вкрито млявими грануляціями

B. мають темно-червоне забарвлення, рівний край, гладке, ніби поліроване дно

C. мають мідно-червоне, ніби поліроване дно, рівні краї, валикоподібні інфільтрати навколо

D. надзвичайно поширені некротичні виразки

E. виразки поширені, супроводжуються частими кровотечами

Яка особливість склеромного інфільтрату є найважливішою для диференційної діагностики?

A. локалізація в верхніх дихальних шляхах

B. наявність клітин Мікуліча

C. *відсутність розпаду

D. наявність гіалінових шарів Руселя

E. наявність палички Bолковича-Фріша

Що є збудником склероми?

A. збудник не встановлено

B. паличка Bолковича      

C. капсульні бактерії Aбеля-Левенберга

D. капсульні бактерії Фрідлендера

E. *клебсієла риносклероми, паличка Фріша-Bолковича

Які симптоми пізнього вродженого сифілісу складають тріаду Гетчинсона?

A. шаблеподібні гомілки

B. біляротові рубці, гетчинсонівські зуби, шаблеподібні гомілки

C. *гетчинсонівські зуби, паренхіматозний кератит, нейросенсорна приглухуватість

D. зниження гостроти зору, шаблеподібні гомілки, трофічні виразки на тілі

E. шаблеподібні гомілкидеменція, атрофія мозку

Які типи прокази розрізняють?

A. *лепроматозний, туберкулоїдний, недиференційований

B. компенсована, субкомпенсована, декомпенсована 

C. катаральна, атрофічна, гіпертрофічна

D. склеромоподібний, лепроматозний, сифілісоподібний

E. легкий, середньої важкості, важкий

Які пухлини носа та біляносових пазух відносяться до злоякісних?

A. *рак, саркома

B. ангіома, рак, саркома, хемодектома

C. папілома

D. остеома

E. фіброма

Які характерні ранні симптоми злоякісних пухлин носа та біляносових пазух?

A. різко затруднене носове дихання

B. часті носові крововиливи

C. незначні болі в ділянці приносових пазух

D. *деформація лицевого скелету, кров’янисті зловонні виділення з носа

E. різко затруднене носове дихання, часті носові кровотечі

З якими захворюваннями необхідно диференціювати фіброму носоглотки?

A. хронічний гіпертрофічний риніт

B. гіпертрофія задніх кінців носових раковин

C. *хоанальний поліп, аденоїдні вегетації

D. атрезія хоан

E. злоякісними пухлинами носоглотки


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1128; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!