Який кут є між барабанною перетинкою та нижньою стінкою зовнішнього слухового ходу? 1. 150
 2. *270
 3. 450
 4. 600
 5. 1100

Назвіть розміри барабанної перетинки?

 1. висота 15 мм, ширина 8 мм
 2. висота 10 мм, ширина 5 мм
 3. висота 20 мм, ширина 11 мм
 4. висота 10 мм, ширина 15 мм
 5. *висота 10 мм, ширина 9 мм

Який утвір вуха називається antrum?

 1. *клітина сосковидного відростка
 2. нижній відділ барабанної перетинки
 3. верхній відділ барабанної перетинки
 4. вирізка кісткового жолоба барабанного кільця
 5. вхід у слухову трубу

Швидкість звукових коливань у повітрі?

 1. 156 м/с
 2. 246 м/с
 3. *332 м/с
 4. 542 м/с
 5. 50 м/с

Швидкість звукових коливань у воді?

 1. 156 м/с
 2. 542 м/с
 3. 1600 м/с
 4. *1450 м/с
 5. 2146 м/с

Що таке інфразвук?

 1. *коливання з частотою меншою 16 Гц
 2. коливання з частотою меншою 5 Гц
 3. коливання з частотою меншою 35 Гц
 4. коливання з частотою меншою 45 гц
 5. коливання з частотою більшою 25 Гц

Що таке ультразвук?

 1. коливання з частотою більшою 2500 Гц
 2. *коливання з частотою більшою 20000 Гц
 3. коливання з частотою більшою 10000 Гц
 4. коливання з частотою більшою 5000 Гц
 5. коливання з частотою більшою 15000 Гц

Що таке низькочастотні тони?

 1. тони до 100 Гц
 2. тони до 200 Гц
 3. тони до 300 Гц
 4. тони до 400 Гц
 5. *тони до 500 Гц

В якому діапазоні лежить розмовна мова?

 1. *1000-4000 Гц
 2. 1000-8000 Гц
 3. 500-1000 Гц
 4. 500-5000 Гц
 5. 16-24000 Гц

Що означає термін «бел»?

 1. силу звук
 2. частоту звуку
 3. *співвідношення сили звуку до порогового рівня
 4. рівень адаптації
 5. об’єднує такі характеристики звуку як сила і тембр

Що таке ототопіка?

 1. *здатність визначати напрям звуку
 2. здатність визначати силу звуку
 3. здатність визначати характеристики звуку
 4. здатність визначати силу і тембр звуку
 5. здатність визначати зміни частоти звуку

Вкажіть максимальний поріг звуку для людини?

 1. 8000 дБ
 2. *120-130 дБ
 3. 200-300 дБ
 4. 5000 дБ
 5. 80 Дб

Які функції виконує слуховий аналізатор?

 1. здатність визначати напрям і характеристики звуку
 2. адаптація і ототопіка
 3. слухову та вестибулярну
 4. *звукопроведення і звукосприймання
 5. звукосприймання

Основний шлях проведення звуку до внутрішнього вуха?

 1. кістковий
 2. *повітряний
 3. ендолімфатичний
 4. контактний
 5. через слухові кісточки

Що таке акомодаційна функція слухових м’язів?

 1. це захисна функція при дії звуків великої сили
 2. здатність визначати напрям і характеристики звуку
 3. *оптимальне натягнення окремих елементів звукопровідного апарату
 4. звукосприймання
 5. захист рецепторного апарату завитки

Суть захисної функції вуха?

 1. *захист рецепторного апарату завитки
 2. оптимальне натягнення окремих елементів звукопровідного апарату
 3. захист отолітового апарату
 4. захист барабанної перетинки від перевантажень
 5. забезпечення оптимальних умов проведення звуку

Що таке звукосприймання?

 1. проведення звукової енергії до рецепторного апарату
 2. розшифровування звукової хвилі
 3. *трансформація звукової хвилі в електричний потенціал
 4. здатність вуха вловлювати звук
 5. це робота отолітового апарату

Що таке звукопроведення?

 1. *проведення звукової енергії до рецепторного апарату
 2. розшифровування звукової хвилі
 3. трансформація звукової хвилі в електричний потенціал
 4. здатність вуха вловлювати звук
 5. це робота отолітового апарату

Які анатомічні утвори беруть участь в звукопроведенні?

 1. вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа
 2. вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки
 3. *вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа, основна і рейсснерова мембрани
 4. вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа, орган Корті
 5. вушна раковина, зовнішній слуховий прохід, барабанна перетинка, слухові кісточки, перилімфа, основна і рейсснерова мембрани

Які Ви знаєте теорії слуху?

 1. *Гельмгольца, стоячих хвиль, перебігаючи хвиль
 2.  Клаудіуса, стоячих хвиль, перебігаючи хвиль
 3. Генсена, перебігаючи хвиль
 4. Дейтерса, стоячих хвиль
 5. Гельмгольца, Клаудіуса, Генсека

Де знаходиться бацилярна мембрана?

 1. в зовнішньому слуховому ході
 2. в середньому вусі
 3. в присінку
 4. *в завитці
 5. в слуховій трубі

Де утворюється ендолімфа?

 1. в базилярній мембрані
 2. Рейснеревій мембрані
 3. *бічній стінці
 4. присінку лабіринту
 5. в отолітовому апараті

Які анатомічні утвори з’єднує слухова труба?

 1. середнє та внутрішнє вухо
 2. *барабанну порожнину та носоглотку
 3. барабанну порожнину та ротоглотку
 4. барабанну порожнину та порожнину носа
 5. барабанну порожнину та сосковидний відросток

166. Про що свідчать ці дані слухового паспорту: ШМ (AD) 3м, (AS) 3м; R (AD) +, (AS)+; W(AD) →, (AS) ←; Sch (AD) вкорочений, (AS) вкорочений?

 1. *двобічне ураження звукосприймання
 2. двобічне ураження звукопроведення
 3. змішане ураження звукопроведення та звукосприймання
 4. слух у межах норми
 5. зниження слуху на 30 Дб

167. Про що свідчать ці дані слухового паспорту: ШМ (AD) 4м, (AS) 6м; R (AD) –, (AS) +; W (AD) ← , (AS) ←?

 1. *ураження звукопроведення
 2. ураження звукосприймання
 3. змішане ураження звукопроведення та звукосприймання
 4. слух у межах норми
 5. зниження слуху на 20 Дб

168. Про що свідчать ці дані слухового паспорту: ШМ(AD) 6м, (AS) 3м; R(AD) + , (AS) +; W(AD) ←, (AS) ←?

 1. ураження звукопроведення
 2. *ураження звукосприймання
 3. змішане ураження звукопроведення та звукосприймання
 4. слух у межах норми
 5. зниження слуху на 30 Дб

169. Про що свідчать ці дані слухового паспорту: ШМ(AD) 4м, (AS) 4м; R(AD) –, (AS) –; W(AD) →, (AS) ←; Sch(AD) подовжений, (AS) подовжений?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 777; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!