Який інструмент потрібний для проведення отоскопії? 1. набір Зігля
 2. лобний рефлектор, вушний зонд
 3. лобний рефлектор, дзеркало Кілліана
 4. *лобний рефлектор, вушна лійка
 5. лобний рефлектор, шпатель

101. Що означає літера „С” в слуховому паспорті?

 1. *основний тон звукоряду
 2. камертон
 3. частоту коливань в герцах
 4. суб’єктивний шум
 5. силу звуку

Де проходять в нормі криві повітряної та кісткової провідності на тональній аудіограмі?

 1. на рівні 15 дБ
 2. на рівні 30 дБ
 3. *поблизу нульової лінії
 4. на рівні 20 дБ
 5. на рівні 40 Дб

В яких одиницях записуються результати дослідження слуху шепітною мовою?

 1. *в метрах
 2. в сантиметрах
 3. в дециметрах
 4. в белах
 5. в герцах

Який буде дослід Желле у здорової людини?

 1. негативний
 2. *позитивний
 3. вкорочений
 4. подовжений
 5. слабо-позитивний

В чому полягає дослід Бінга?

 1. в порівнянні кісткової і повітряної провідності
 2. *визначають зміну слуху через кістку при відкритому і закритому слуховому ході
 3. у визначенні латералізація звуку
 4. в порівнянні тривалості сприймання звуків камертона через кістку у хворої і здорової людини
 5. в порівнянні тривалості сприймання звуків камертона поставленого попереду козлика і з соскоподібного відростка

На що вказує вкорочений камертональний дослід Швабаха?

 1. *на ураження звукосприймання
 2. на ураження звукопроведення
 3. на нормальний слух
 4. на неправильно проведене дослідження
 5. на крововилив в середньому вусі

Який буде дослід Вебера у хворих з однаковим двобічним ураженням слуху?

 1. латералізація звуку в хворе вухо
 2. латералізація звуку в здорове вухо
 3. *латералізація звуку не буде
 4. подовжений
 5. вкорочений

Як називається методика огляду вуха?

 1. *отоскопія
 2. акуметрія
 3. аудіометрія
 4. епіфарингоскопія
 5. гіпофарингоскопія

Пізнавальні точки барабанної перетинки?

 1. пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка
 2. держальце молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка, світловий конус
 3. *пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка, світловий конус
 4. молоточок, ковадло, стремінце
 5. пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, світловий конус

Методи дослідження слуху?

 1. *мовою, камертональний та аудіометричний
 2. пороговий, надпороговий
 3. шепітною та розмовною мовою
 4. аналогові, цифрові
 5. за допомогою слухового паспорту

111. С128 – час звучання по повітрю в нормі?

 1. 30с
 2. 12с
 3. *22с
 4. 40с

Як називається методика огляду барабанної перетинки?

 1. *отоскопія
 2. орофарингоскопія
 3. барабаноскопія
 4. фарингоскопія
 5. задня риноскопія

113. С128 – час звучання по кістці в нормі?

 1. 33с
 2. *17с
 3. 22с
 4. 40с

Для чого використовується тріскачка Барані?

 1. для визначення латералізації звуку
 2. для визначення гостроти слуху
 3. для дослідження хворого вуха
 4. *для заглушення здорового вуха
 5. для визначення сили звуку

Де використовується дослід Вальсальви?

 1. для визначення гостроти слуху
 2. для визначення латералізації звуку
 3. *дослідження про прохідності слухової труби
 4. в аудіометрії
 5. це камертональний дослід

Що є необхідним для проведення досліду Поліцера?

 1. камертон С128
 2. камертон С512
 3. вушна лійка, налобний рефлектор
 4. набір Зігля
 5. *вушний балон, отоскоп

Коли не вдається провести дослід Тойнбі?

 1. при підвищеному артеріальному тиску
 2. при ураженні звукосприймання
 3. при ураженні вестибулярного аналізатора
 4. *при захворюванні слизової оболонки слухової труби
 5. при зниженому артеріальному тиску

Який буде дослід Бінга при ураженні звукопровідного апарату?

 1. подовжений
 2. вкорочений
 3. позитивний
 4. *негативний
 5. слабо позитивний

Який буде дослід Желле при отосклерозі?

 1. подовжений
 2. вкорочений
 3. позитивний
 4. слабо позитивний
 5. *негативний

Через який носовий хід вводять катетер при катетеризації слухової труби?

 1. *нижній
 2. верхній
 3. середній
 4. загальний
 5. катетер не вводиться через носовий хід

Куди вводять оливу балона під час продування вуха за методом Поліцера?

 1. в нижній носовий хід
 2. *в одну ніздрю
 3. в середній носовий хід
 4. в досліджуване вухо
 5. в носоглотку

Де використовується дослід Тойнбі?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1621; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!