Де знаходиться рецептор слухового аналізатора? 1. в присінку
 2. в півколових каналах
 3. *в завитці
 4. в барабанній порожнині
 5. в середньому вусі

Назви підтримуючих клітин кортієвого органу?

 1. базальні, опірні, бокові
 2. волоскові, підтримуючі
 3. Кісельбаха, Гензена, Клаудіуса
 4. Воячека, Кісельбаха, Петруса
 5. *Гензена, Дейтерса, Клаудіуса

Як називається рідина в перетинчастій завитці?

 1. *ендолімфа
 2. перилімфа
 3. ліквор
 4. гемолімфа
 5. кров

Які утвори проводять коливання у вусі?

 1. ендолімфа, перилімфа
 2. *барабанна перетинка, слухові кісточки, перилімфа
 3. війчастий епітелій, слухові кісточки, перилімфа
 4. барабанна перетинка, слухова труба, слухові кісточки
 5. барабанна перетинка, слухові кісточки

Стінки завиткового ходу?

 1. *базилярна мембрана, Рейснерова мембрана, судинна смужка
 2. медіальна, латеральна, верхня, нижня
 3. основна мембрана, покривна мембрана
 4. базилярна мембрана, Рейснерова мембрана
 5. базилярна мембрана, перетинчаста мембрана, кісткова стінка

Вікна лабіринта?

 1. медіальне, латеральне
 2. переднє, заднє
 3. півколових каналів, присінка
 4. півколових каналів, кругле
 5. *кругле, овальне

Де розміщений кортієв орган?

 1. в присінку
 2. *в перетинчастій завитці
 3. в півколових каналах
 4. в середньому вусі
 5. в внутрішньому слуховому ході

З яких шарів складається натягнута частина барабанної перетинки?

 1. *шкіра, фіброзний шар, слизова оболонка
 2. шкіра, слизова оболонка
 3. шкіра, судинна оболонка, слизова оболонка
 4. шкіра, фіброзний шар
 5. фіброзний шар, радіарні і циркулярні волокна, слизова оболонка

З яких шарів складається розслаблена частина барабанної перетинки?

 1. шкіра, фіброзний шар, слизова оболонка
 2. *шкіра, слизова оболонка
 3. шкіра, судинна оболонка, слизова оболонка
 4. шкіра, фіброзний шар
 5. фіброзний шар, слизова оболонка

Пізнавальні точки барабанної перетинки?

 1. пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка
 2. держальце молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка, світловий конус
 3. *пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, передня складка молоточка, задня складка молоточка, світловий конус
 4. молоточок, ковадло, стремінце
 5. пупок, держальце молоточка, короткий відросток молоточка, світловий конус

Поверхні вушної раковини?

 1. медіальна, латеральна, середня
 2. соскоподібна, внутрішня
 3. завиткова, протизавиткова
 4. верхньо-зовнішня, нижньо-зовнішня, верхньо-внутрішня, нижньо-внутрішня
 5. *зовнішня, внутрішня

Внутрішні м’язи вуха?

 1. циліарний м’яз, м’яз що натягує барабанну перетинку
 2. циліарний м’яз, стремінцевий м’яз
 3. дилятатор, м’яз що натягує барабанну перетинку
 4. *стремінцевий м’яз, м’яз що натягує барабанну перетинку
 5. дилятатор, стремінцевий м’яз

Функції слухової труби?

 1. захисна, дренажна, вентиляційна
 2. звукопровідна, еквіпресорна, вентиляційна
 3. звукопровідна, захисна, дренажна
 4. дренажна, вентиляційна
 5. *еквіпресорна, дренажна, вентиляційна

Типи будови соскоподібного відростка?

 1. периантральний, перифаціальний, змішаний
 2. *пневматичний, диплоетичний, змішаний
 3. пневматичний, диплоетичний, перисинуозний
 4. перисинуозний, пороговий, кутовий, боковий, барабанний
 5. периантральний, перифаціальний, перилабіринтний

Яку анатомічну особливість хрящового відділу вушної раковини ви знаєте?

 1. в шкірі вушної раковини велика кількість сальних залоз
 2. *спереду шкіра щільно спаяна з хрящем
 3. велика кількість кровоносних судин
 4. наявні санторієньові щілини
 5. велика кількість сірчаних залоз

Де розміщені сірчані залози у вусі?

 1. біля барабанної перетинки
 2. *в перетинчасто-хрящевому відділі зовнішнього слухового ходу
 3. лише в кістковому відділі зовнішнього слухового ходу
 4. лише в перетинчастому відділі зовнішнього слухового ходу
 5. за барабанною перетинкою

Які анатомічні відділи відмежовує перешийок у вусі?

 1. зовнішнє вухо від середнього
 2. середнє вухо від внутрішнього
 3. *перетинчасто-хрящовий відділ зовнішнього слухового ходу від кісткового
 4. зовнішній слуховий хід від вушної раковини
 5. зовнішній слуховий хід від барабанної перетинки

Що собою являє кісткова частина зовнішнього слухового ходу?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 607; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!