Чим представлена пневматична структура соскоподібного відростка новонародженого? 1. пневматична структура відсутня взагалі
 2. губчастою кістковою тканиною
 3. *єдиною клітиною-печерою
 4. залозистою тканиною
 5. кавернозним тілом

66. При скороченні яких м¢язів починає функціонувати слухова труба?

 1. *м¢яз, що напружує м¢яке піднебіння і м¢яз, що піднімає м¢яке піднебіння
 2. стремінцевий м¢яз
 3. м¢яз, що напружує барабанну перетинку
 4. вушний м¢яз
 5. стремінцевий м¢яз і м¢яз, що напружує барабанну перетинку

Яка умова потрібна для нормальної роботи слухових кісточок?

 1. безперервність ланцюга
 2. *врівноважений тиск між зовнішнім середовищем і барабанною порожниною і безперервність ланцюга
 3. цілісність барабанної перетинки
 4. співдружня робота м¢язів барабанної порожнини
 5. за будь-яких умов слухові кісточки нормально виконують свою функцію

Що являє собою гелікотрема?

 1. стержень, навколо якого завитка робить 2,5 оберти
 2. нервовий ганглій VIII пари черепних нервів
 3. нервове закінчення, яке реагує на звуковий подразник
 4. верхівка завитки
 5. *отвір, який сполучає сходи присінка з барабанними сходами

В якому квадранті барабанної перетинки проглядається світловий конус при отоскопії?

 1. при отоскопії він не визначається
 2. *в передньо-нижньому
 3. в передньо-верхньому
 4. в задньо-нижньому
 5. в задньо-верхньому

Чи можна вважати світловий конус постійним анатомічним утворенням при отоскопії?

 1. лише у дорослих
 2. лише у немовлят
 3. *ні, це оптичне утворення, він зникає при патології середнього вуха
 4. так, це постійний утвір на барабанній перетинці
 5. умовно, так

Скільки стінок має барабанна порожнина?

 1. 2
 2. 4
 3. *6
 4. 8
 5. 3

Що межує з верхньою стінкою барабанної порожнини?

 1. *середня черепна ямка
 2. внутрішнє вухо
 3. задня черепна ямка
 4. печера
 5. слухова труба

Яке клінічне значення санторінієвих щілин?

 1. *інфекція може проникати в привушну слинну залозу і навпаки
 2. інфекція може проникати в середню черепну ямку
 3. інфекція може проникати в соскоподібний відросток
 4. через ці щілини можна вводити лікувальний засіб в середнє вухо
 5. вони забезпечують рухомість зовнішнього слухового ходу

Яка стінка барабанної порожнини є рухомою?

 1. *латеральна
 2. медіальна
 3. верхня
 4. нижня
 5. передня

Якої частоти звук сприймає людське вухо?

 1. від 6 до 10000 Гц
 2. *від 16 до 20000 Гц
 3. від 1 до 5000 Гц
 4. від 50 до 20000 Гц
 5. від 25 до 40000 Гц

Які утвори вуха беруть участь у функції звукопроведення?

 1.  вушна раковина зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа
 2. вушна раковина зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа, основна мембрана, Рейснерова мембрана, кортієв орган
 3. вушна раковина зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка, слухові кісточки
 4. *вушна раковина зовнішній слуховий хід, барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа, основна мембрана, Рейснерова мембрана
 5. барабанна перетинка, слухові кісточки, мембрана вікна завитки, перилімфа, основна мембрана, Рейснерова мембрана

З чим межує нижня стінка барабанної порожнини?

 1. *цибулиною яремної вени
 2. слуховим нервом
 3. слуховою трубою
 4. привушною слинною залозою
 5. печерою

Назвіть об’єм барабанної порожнини

 1. 10 см3
 2. 6 см3
 3. *1 см3
 4. 15 см3
 5. 0,1 см3

На якій стінці барабанної порожнин є дегістенції?

 1. латеральній
 2. задній
 3. передній
 4. *верхній
 5. нижній

На які коридори розділена завитка?

 1. сферичний, еліптичний
 2. півкружний, прямий
 3. верхній, нижній
 4. *присінкова драбина, драбина завитки
 5. кістковий, перетинчастий

Куди буде латералізація звуку в досліді Вебера при однобічному пораженні звукопроведення і куди при пораженні звукосприймання?

 1. в хворе вухо, латералізації не буде
 2. в здорове вухо, в хворе вухо
 3. *в хворе вухо, в здорове вухо
 4. в здорове вухо, латералізації не буде
 5. звук буде в голові, звук латералізується в хворе вухо

За яких умов дослід Желе буде негативним?

 1. при рухомому стремінці
 2. *при нерухомому стремінці
 3. при збереженні цілості барабанної перетинки
 4. при перфорації барабанної перетинки
 5. при нормальній прохідності слухової труби

Що є адекватним подразником звукового аналізатора?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 990; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!