Як розташована барабанна перетинка новонародженого? 1. *горизонтально
 2. вертикально
 3. сагітально
 4. латерально
 5. медіально

Які кістки є у новонародженого замість скроневої?

 1. *кам’яниста, лущата, барабанна
 2. кам’яниста, барабанна
 3. кам’яниста, сосковидна, барабанна
 4. кам’яниста, вилична
 5. кам’яниста, вилична, барабанна

Яке клінічне значення має кам’янисто-лущата щілина?

 1. можливість проникнення інфекції в задню черепну ямку
 2. можливість проникнення інфекції в яремну вену
 3. можливість проникнення інфекції в сосковидний відросток
 4. *можливість проникнення інфекції в середню черепну ямку
 5. можливість проникнення інфекції в перилімфу

Де розташоване вікно слухової труби у новонародженого?

 1. в підбарабанному просторі
 2. в мезотимпанумі
 3. *в надбарабанному просторі
 4. на дні барабанної порожнини
 5. на медіальній стінці

Що майже відсутнє в слуховій трубі новонародженого?

 1. перетинчаста частина
 2. *кісткова частина
 3. війчастий епітелій
 4. повітря
 5. перешийку

Які анатомічні частини розрізняють в молоточку?

 1. *рукоятку, шийку, головку
 2. рукоятку, шийку, спинку, головку
 3. рукоятку, головку
 4. рукоятку, шийку, головку, ніжку
 5. рукоятку, шийку

Які анатомічні частини розрізняють в наковальні?

 1. *тіло, короткий відросток, довгий відросток
 2. рукоятку, шийку, головку
 3. головка, дві ніжки, основа
 4. головка, основа
 5. тіло, короткий відросток

Які анатомічні частини розрізняють в стремені?

 1. тіло, короткий відросток, довгий відросток
 2. рукоятку, шийку, головку
 3. *головка, дві ніжки, основа
 4. головка, основа
 5. тіло, короткий відросток

Яка маса стремінця?

 1. 1 г
 2. 2 г
 3. *2,5 мг
 4. 8 мг
 5. 1 мг

Яка маса наковальні?

 1. 1 г
 2. *27 мг
 3. 2,5 мг
 4. 8 мг
 5. 1 мг

Яка маса молоточка?

 1. 1 г
 2. 15 мг
 3. 2,5 мг
 4. 8 мг
 5. *30 мг

Співвідношення перетинчасто-хрящової до кісткової частин слухової труби?

 1. 1/3
 2. 2/3
 3. 1/1
 4. 2/3
 5. *2/1

Діаметр перешийку слухової труби?

 1. *1-1,5 мм
 2. 2-2,5 мм
 3. 3 мм
 4. 5 мм
 5. 3-4 мм

На якій відстані від глоткового устя слухової труби знаходиться перешийок?

 1. 34 мм
 2. 15 мм
 3. 10 мм
 4. *24 мм
 5. 5 мм

Кровопостачання сосковидного відростка?

 1. *a. auricularis posterior
 2. a basilaris
 3. a. vestibularis
 4. a. auricularis superior
 5. a. auricularis interna

Чим вкрита барабанна перетинка зовні?

 1. слизовою
 2. *епідермісом
 3. фіброзною тканиною
 4. сполучною тканиною
 5. надхрящницею

Які параметри оцінюються при розшифровці тональної аудіограми?

 1. кількість частот обстеження     
 2. *розташування кривих повітряної та кісткової провідності відносно нульової лінії, конфігурація аудіометричних кривих
 3. розташування кривої повітряної провідності відносно нульової лінії
 4. Гц, дБ
 5. порушення звукопровідності та звукосприймання

Що входить до об'єктивної аудіометрії?

 1. реєстрація викликаних вестибулярних потенціалів
 2. *реєстрація слухових викликаних потенціалів, електрокохлеографія, імпедансометрія
 3. електрокохлеографія, імпедансометрія
 4. дослідження слуху шепітною і розмовною мовами, електрокохлеографія, імпедансометрія
 5. слуховий паспорт, реєстрація слухових викликаних потенціалів

Якими способами обстежують слухову функцію?

 1. *шепітна і розмовна мова, аудіометрія, камертональне обстеження
 2. вестибулометрія, камертональне обстеження
 3. рентгенографія скроневих кісток, аудіометрія, камертональне обстеження
 4. калорична проба, аудіометрія, камертональне обстеження
 5. шепітна і розмовна мова, рентгенографія скроневих кісток, аудіометрія

213. Яка з слухових кісточок здійснює звукопередачу між внутріш­нім і середнім вухом?

 1. ковадло
 2. *стремено
 3. молоточок
 4. короткий відросток молоточка
 5. довгий відросток наковальні

Якими черепними нервами інервуються м'язи барабанної порожннни?

 1. VII
 2. *VIII
 3. V
 4. ІV
 5. ІІІ

Що входить в об'єм дослідження слуху за допомогою безумовних рефлексів на звук?

 1. *ауропальпебральний рефлекс, ауропупілярний рефлекс
 2. хоботковий рефлекс
 3. вестибулометрія, калорична проба
 4. рефлекси Брудзінського, Керніга
 5. рефлекси Воячика, Вальсальви

Перетинчасті мішечки переддвер’я?

 1. переддвер’я, завиток, півколові канали
 2. *мішечок, маточка
 3. периантральний, перифаціальний
 4. латеральний, медіальний
 5. овальний, круглий

217. Які є півколові канали за анатомічною будовою?


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 906; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!