Санітарно-гігієнічні приміщенняСанітарно-гігієнічні приміщення розміщують поблизу житлових. Забороняється їх влаштування над житловими, громадськими, медичними, службовими та приміщеннями харчоблоку. Не можна розташовувати входи в лазні, ванни та душові поряд або напроти входу в приміщення харчоблоку.

Загальні туалети не розташовують поблизу приміщень хорчоблоку та медичних приміщень. Перед туалетами для команди влаштовується тамбур, для якого використовується приміщення умивальників. Передбачається на 6-8 осіб один унітаз та одна душова кабіна або ванна. При цьому члени екіпажу, які мають індивідуальні санвузли, до уваги не приймаються. Крани умивальників встановлюються з розрахунку – один на 6 осіб. В окремих туалетах обов'язковий умивальник, який не враховується при загальному розрахунку.

На суднах валовою місткістю більше 500 влаштовується одна палубна туалетна для портових працівників з виходом на відкриту палубу. Бажано також улаштування однієї туалетної на навігаційному містку.

Враховуючи відведення стічних та фанових вод, санітарно-гігієнічні приміщення розміщують так, щоб траси трубопроводів за борт, або в фекальні цистерни були найкоротшими. Для цього санітарно-гігієнічні приміщення на різних ярусах суміщають по висоті один над одним.

Медичні приміщення

Медичні приміщення призначені для надання медичної допомоги членам екіпажу та пасажирам. Вони розташовуються на достатній відстані від житлових приміщень та харчоблоку, в малошумних місцях.

Перелік та кількість приміщень для конкретного судна визначається чисельністю екіпажу та пасажирів, призначенням судна, тривалістю рейсу, районом плавання.

Амбулаторія – приміщення, яке призначене для огляду та лікування хворих, надання невідкладної медичної допомоги, діагностичного обстеження та медичного огляду. За відсутністю на судні операційної, стоматологічного та фізотарапевтичного кабінетів і аптеки, амбулаторія виконує їх функції.

Ізолятор – приміщення для інфекційних хворих. Вхід в ізолятор влаштовується з відкритої палуби через тамбур (або зсередини приміщення). Ширина проходів повинна давати можливість доставки хворих на носилках. Ізолятор обладнується окремим санвузлом з умивальником, унітазом та ванною з душем.

Лазарет – приміщення для стаціонарного лікування хворих, обладнаний одним або декількома ліжками. Вхід у лазарет влаштовується через тамбур, а ширина проходів повинна давати можливість доставки хворих на носилках. Лазарет має окремий санвузол з умивальником, унітазом та ванною з душем.

Медичні приміщення групуються в один блок, який розташовується в надбудові на нижніх ярусах за можливістю ближче до середини, в стороні від основних магістральних коридорів та приміщень з джерелами шуму. Медичний блок не допускається розташовувати безпосередньо над МВ, суміжно з камбузами, туалетами та іншими приміщеннями, які негативно впливають на санітарно-гігієнічний режим медичних приміщень.

Для визначення складу медичних приміщень на конкретному вантажному судні необмеженого району плавання можна користуватися даними табл.10.9.

На суднах з чисельністю екіпажу менше 25 осіб та на суднах з тривалістю рейсу менше доби влаштовується тільки санітарна каюта. Площа одномісного стаціонару або ізолятору складає 6 м2, а двомісний стаціонар займає 10 м2.

Обладнання і засоби комунікацій на судні

Розташування та влаштування виходів, дверей, коридорів та трапів повинно забезпечити можливість швидкого доступу з приміщень до місць посадки на рятувальні шлюпки та плоти.

Входи та двері. На вантажних суднах валовою місткістю 500 та більше на кожному рівні житлових приміщень повинно бути передбачено не менше двох максимально віддалених один від одного виходів із кожного обмеженого приміщення або групи приміщень; при цьому з приміщень, розташованих нижче відкритої палуби, основним виходом повинен бути вихід через похилий трап, другим виходом може бути шахта з вертикальним трапом або похилий трап; із приміщень, розташованих вище відкритої палуби, виходами повинні бути двері або похилі трапи, які ведуть на відкриту палубу, або їх комбінації. Ліфти не повинні розглядатися як виходи. Ширина виходів із житлових та службових приміщень повинна бути не менше 0,6 м [32]. Розміри вихідного люка із вантажних трюмів повинні бути не менше 0,6х0,6 м.

Пристрої для закривання вихідних дверей або люків повинні керуватися з двох сторін.

Двері повинні відкриватися таким чином:

– двері житлових та службових приміщень, які виходять в коридор – всередину приміщень;

– двері громадських приміщень – назовні або в обидві сторони;

– двері в кінцевих перебірках надбудов та в зовнішніх поперечних перебірках рубок – назовні, в напрямку найближчого борту;

– двері біля зовнішніх повздовжніх перебірок рубок – назовні, в напрямку до носа.

Розсувні двері біля виходів та шляхів евакуації не допускаються, за винятком дверей рульової рубки. Ширина дверей, які ведуть до кают та службових приміщень, повинна бути не менше 0,6 м (рекомендується 0,65 м).

Коридори та проходи. Усі коридори та проходи повинні забезпечувати безперешкодний рух людей по ним. Тупики довжиною більше 7 м на вантажних судах з кількістю людей на борту судна не менше 50 осіб не допускаються.

Ширина магістральних коридорів у районі житлових приміщень пасажирів та екіпажу повинна бути не менше 0,9 м, а відгалужуваних – не менше 0,8 м. Ширина головного проходу до їдальні або кают-компанії повинна бути не менше 0,8 м [32].

На вантажних суднах ширина палубних проходів, які ведуть до місць посадки людей у рятувальні шлюпки та плоти, повинна бути не менше 0,9 м.

Похилі та вертикальні трапи. Ширина похилих та вертикальних трапів повинна бути не менше ширини коридору, який примикає до них. Мінімально допустима ширина – 0,8 м. У кожного трапа повинна бути передбачена достатньо велика площадка, яка виключає небезпечне зосередження людей при евакуації. Ширина площадки – не менше ширини трапів. Трапи за можливістю потрібно розташовувати вздовж судна. Трапи на відкритих палубах встановлюються не ближче 1,0 м від борту.

Похилі трапи не повинні мати кут нахилу більше 60°. У МВ допускається кут нахилу трапів 65°. Вертикальні та скобтрапи у вантажних трюмах, цистернах тощо повинні мати ширину не менше 300 мм. На сучасних великих суднах додатково встановлюються ліфти, які йдуть від подвійного дна до рівня ходового містка.

На рис.10.1 показано просторове зображення трапів з необхідними умовними позначеннями на кожному ярусі.

Рис. 0.1. Просторове і умовне зображення трапів

Фальшборт та леєрна огорожа

На всіх відкритих ділянках палуби надводного борту і палуб надбудов та рубок встановлюється фальшборт та леєрна огорожа, висота яких повинна бути не менше ніж1,0 м від палуби.

Фальшборт повинен бути підкріплений стояками, відстань між якими не повинна перевищувати 1,8 м. Відстань між стояками леєрної огорожі не перевищує 1,5 м, а просвіт під найнижчим леєром не повинен бути більше 230 мм, відстань між іншими леєрами - не більше 380 м [32]. Якщо судно має закруглений ширстрек, леєрні стояки встановлюються на плоскій частині палуби. Для захисту екіпажу від взаємодії моря при переходах у житлові приміщення, машинне відділення та всі інші місця, які використовуються при експлуатації судна, повинні бути передбачені певні конструкції у вигляді рятувальних леєрів, перехідних містків, підпалубних переходів тощо.

На наливних суднах на рівні палуби надбудов, між ютом та середньою надбудовою, або рубкою, якщо вони є на судні, повинен бути встановлений у повздовжньому напрямку, поблизу ДП судна, постійний перехідний місток, або інші рівноцінні засоби доступу, які замінюють перехідний місток, наприклад, підпалубні переходи. Ширина проходів – не менше 1 м. Повинні бути передбачені безпечні та зручні східні трапи з рівня перехідного містка на палубу; відстань між трапами не повинна перевищувати 40 м.

.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1022; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!