ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ СУДНАЛекція №1 8 семестр

" Класифікація суднових приміщень і особливості їх розміщення на судні. Основні принципи формування загального розташування судна і ТЗОО"

Комплектація екіпажу судна

На будь-якому судні екіпаж очолюється капітаном і складається з командного складу та суднової команди. Обов’язки членів екіпажу та найменування їхніх посад визначаються Статутом служби на суднах морського флоту.

З командного складу виділяють старший командний склад, до якого відносяться капітан, старший помічник та старший (головний) механік. Інші члени командного складу: помічники капітана, механіки та електромеханіки, начальник радіостанції, радіооператори і радіотехніки, електрорадіонавігатор, судновий лікар (або фельдшер) та боцман. Усі інші члени екіпажу входять до складу суднової команди. Це матроси, мотористи, електрики, машиністи, обслуговуючий персонал.

У відповідності з виконуваними членами екіпажу обов’язками усі вони розподіляються за судновими службами. Всього Статутом передбачається сім таких служб. На вантажних суднах їх п’ять:

– служба експлуатації, що забезпечує безпечне судноплавство та виконання виробничих функцій судна, передусім - вантажних операцій;

– служба технічної експлуатації яка забезпечує роботу та налагодженість усіх двигунів, агрегатів та механізмів судна та слідкує за станом корпусу;

– радіотехнічна служба, що забезпечує безперебійний радіозв’язок та роботу електрорадіонавігаційних засобів;

– служба побуту – займається обслуговуванням екіпажу судна: забезпечує харчуванням, підтримує чистоту та порядок у житлових та громадських приміщеннях;

– медико – санітарна служба – займається охороною здоров’я членів екіпажу та наданням медичної допомоги.

На пасажирських суднах додатково окрім названих функціонує також пасажирська служба, що займається обслуговуванням пасажирів, а на навчальних та навчально-виробничих суднах – навчальна служба, яка забезпечує організацію учбового процесу та суднової експлуатаційної практики курсантів та практикантів.

Службові обов’язки основних членів екіпажу можуть бути коротко охарактеризовані наступним чином.

Капітан є керівником суднового екіпажу, довіреною особою держави або судновласника, яка відповідає за збереження вантажу та судна і за життя людей, які на ньому знаходяться. Він керує судном на основі принципу єдиноначальності. В особливих умовах, при плаванні у вузкостях, при поганій видимості, при проходженні каналів, проток, а також при підходах до берегів капітан зобов’язаний знаходитися в рульовій рубці.

Старший помічник є першим замісником капітана, він безпосередньо відповідає за організацію служби, за дисципліну на судні, а також за технічну експлуатацію та підтримання у належному стані корпусу та суднових пристроїв. Він керує роботою всіх помічників капітана і є начальником служби експлуатації судна.

Старший механік є замісником капітана з технічної частини, начальником служби технічної експлуатації судна. Він керує роботою суднових механіків, електромеханіків та машинної команди, у його завідуванні знаходяться всі технічні засоби судна. Старший механік відповідає за технічний стан корпусу та за надійну роботу всієї механічної та електротехнічної частини судна.

Кількість помічників капітана судна може доходити до семи і між собою обов’язки вони розподіляють таким чином: за прийом та здачу вантажу відповідає другий помічник, за штурманську службу та контроль стану навігаційного обладнання – третій помічник, веденням суднової канцелярії та контролем електронавігаційних приладів та пристроїв займається четвертий помічник, питаннями перевезення та обслуговування пасажирів – помічник з пасажирської частини і т. і.

Другий механік є замісником старшого механіка. Між ним, третім та четвертим механіками розподіляється нагляд за роботою головних і допоміжних механізмів, котлів та систем, керівництво роботою та навчанням машинної команди. На крупних суднах передбачається також посада механіка суднових систем. За роботою та справністю електрообладнання на суднах слідкує старший електромеханік (на суднах з електроенергетичною установкою) та електромеханіки, які організують роботу суднових електриків. Рефрижераторний механік відповідає за роботу холодильної установки та системи кондиціонування повітря.

Начальник суднової електростанції підпорядковується безпосередньо капітану і є начальником радіотехнічної служби, до якої входять радіооператори, радіотехнік та електрорадіонавігатор.

До служби технічної експлуатації судна входить боцман, який підпорядковується старшому механіку і безпосередньо керує загальносудновими роботами, слідкує за станом корпусу, рангоуту, такелажу, вантажного пристрою, рятівних шлюпок та якорів, за порядком і чистотою на судні. Боцман є начальником підпорядкованих йому членів команди – підшкіпера, старших матросів, матросів 1 та 2 класу. При підготовці судна до рейсу, а також при плаванні у складних умовах боцман поступає в розпорядження старшого помічника капітана.

Усі помічники капітана, суднові механіки, начальники радіостанцій та радіооператори, окрім виконання своїх безпосередніх службових обов’язків, несуть ходові вахти та вахти на стоянці. Зміни вахт в ході судна здійснюються, як правило, через чотири години. До несення вахти залучаються також матроси, мотористи, машиністи та електрики.

До служби побуту відносяться: кухарі, камбузники (помічники кухарів), пекар, буфетники та прибиральники.

Визначення чисельності та складу проводиться за відповідними нормами в залежності від типу судна та його валової місткості, типу енергетичної установки та потужності головних двигунів.

Чисельність екіпажу на вітчизняних суховантажних та наливних суднах складає звичайно 20-25 осіб, з них 35-40 % – командний склад. На суднах з автоматизацією у МВ чисельність екіпажу знижується на 10-15 %. Слід відмітити, що використання комплексної автоматизації у наш час приводить до різкого зниження чисельності екіпажу (10-15 чол. і менше), але виходячи з вимог збереження судна в аварійних умовах подальше зниження чисельності вважається недоцільним.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗТАШУВАННЯ СУДНА


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1300; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!