Креслення загального розташування. Порядок розробки та оформленняКреслення, на яких показується розташування усіх приміщень, необхідних для забезпечення експлуатаційних та навігаційних якостей судна, називаються кресленнями загального розташування. До них відносять:

боковий вид з розрізом підводної частини;

плани палуб, платформ, трюму, надбудов, рубок;

характерні поперечні перерізи (два–три);

додаткові креслення в залежності від особливостей проекту.

При виконанні курсового проекту плани платформ, деяких палуб, поперечних перерізів можуть не наводитись по узгодженню з керівником курсового проекту.

Масштаб креслень загального розташування (бокового вигляду, планів палуб та поперечних перерізів) повинен бути однаковим з масштабом теоретичного креслення і прийматися в залежності від габаритних розмірів судна одним з таких: 1:10, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200. На кресленні повздовжнього розрізу судна, наводяться характеристики судна, зазначені в табл.10.1):

Розробка креслень загального розташування розпочинається з викреслення базових ліній. Базовою лінією для креслення повздовжнього розрізу є ОЛ, для планів палуб, платформ та трюмів - ДП. На базових лініях усіх проекцій наносяться практичні шпангоути. Нумерація шпангоутів - з носа до корми, причому нульовий шпангоут співпадає з НП. До носа від НП нумерація має від'ємний знак.

Зовнішні обводи корпусу на боковому вигляді та на планах усіх палуб викреслюються по ТК і повинні повністю йому відповідати. На боковому вигляді біля кожного штевня наносять умовне позначення КВЛ.

На проекції кожної палуби (платформи) окрім її обводу наносять обвод вище розташованої палуби. На плані трюму (танка) необхідно показати два обводи: подвійного дна та найближчої палуби. Обводи виконують суцільними основними лініями. Поперечні перебірки на планах палуб показують також суцільними основними лініями та доводять до обводу вище розташованої палуби.

Безпосереднє компонування суднових приміщень розпочинається після розробки переліку приміщень, необхідних для нормальної експлуатації судна, та визначення їх площ та об'ємів за допомогою нормативних, довідкових матеріалів та даних по суднах-прототипах.

Крім розташування приміщень на кресленнях загального розташування повинні бути показані:

– усі двері, трапи, люки, ілюмінатори;

– суднові пристрої (рульовий, якірний, рятувальний, швартовний, вантажний);

– радіоантени, антени радіопеленгаторів;

– навігаційні та ходові вогні;

– гвинторульовий комплекс;

– габаритні обриси головного двигуна, осі валопроводу, рушій.

На зображенні головного двигуна вказується його марка та потужність. На кресленнях, окрім графічного зображення судна, обладнання, пристроїв, наносяться такі пояснювальні надписи:

– вантажопідйомність стріл та кранів;

– місткість шлюпок, катерів та плотів;

– найменування усіх приміщень;

– спеціальне обладнання та пристрої.

Усі проекції на кресленні загального розташування потрібно розташовувати так, щоб зазори між ними та краями креслення були приблизно однаковими. Кожна проекція повинна мати зверху напис з її назвою, розміщений ближче до цієї проекції.

Усі креслення загального розташування повинні виконуватися на ЕОМ у середовищі AutoCad.

Формати креслень повинні вибиратися у відповідності з ГОСТ 2.301-68, а масштаби - з ГОСТ 2.302-68. Усі надписи на кресленнях повинні бути виконані шрифтами, які відповідають ГОСТ 2.304-81.

Умовні спрощення зображення суднових виробів, обладнання, пристроїв та ділних речей повинні зображуватися на кресленнях у відповідності з ОСТ5.03.38-87.

Класифікація суднових приміщень

На кожному транспортному судні передбачено три групи суднових приміщень:

1. Спеціальні приміщення, необхідні для виконання судном його основних функцій. На вантажних суднах це трюми, твіндеки, диптанки, танки.

2. Службові приміщення, які необхідні для нормальної експлуатації судна як плавучої інженерної споруди. До них відносяться такі приміщення:

– головних механізмів - машинне та котельне відділення;

– допоміжних механізмів - електростанції, насосне відділення, якірних механізмів, румпельне відділення тощо;

– навігаційних запасів - цистерн для палива, мастила, поживної води для котлів;

– навігаційні - рульова та штурманська рубка, радіорубка, гірокомпасна, трансляційна, АТС тощо;

– загальносуднові господарчі - теслярна, шкіперська, тросова, ліхтарна, малярська, та інші комори;

– баластні цистерни;

– ланцюговий ящик;

– кофердами;

– тунель гребного гвинта.

3. Приміщення для екіпажу, до яких відносяться:

– житлові приміщення;

– громадські - кают-компанія, салони командного складу та команди, їдальня, спортзал, плавбасейн, бібліотеки, фотокаюта тощо;

– санітарно-гігієнічні - лазні, душові, умивальники, туалетні;

– господарчі та побутові - суднова канцелярія, камбуз, буфетні, пральня, комори провізії та матеріального постачання, майстерні;

– медичні - амбулаторія, лазарет, ізолятор тощо.

Для обслуговування приміщень усіх категорій на суднах використовуються комунікації, тобто, коридори, вестибулі, тамбури, ліфти, трапи.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 969; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!