Розмічування колової кривої методомПрямокутніх координат від хорди

                                           

Розрахункові залежності

Довжина хорди від ПК до СК

 

                          

Стрілка у середині хорди 

 

                 

                                                                                    Елементи розбивки

№ Т-к

К

Координаты

 
НК 0 0.00 0,00
1 5    
2 10    
3 15    
4 20    
5 25    
6 30    
7 35    
8 40    

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 


5.2І ПІДРАХУНОК  ОБ’ЄМІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

Підрахунок об’ємів земляних робіт

Об’єми земляних робіт визначають між суміжними пікетами і плюсовими точками, робочі відмітки для яких визначені на поздовжньому профілі з врахуванням типів поперечного профілю конструкції земляного полотна за формулами:

( 1)

 

де  F1 і F2  - площа перерізу суміжних поперечних профілів;

L –  відстань між поперечниками;

H1 і H2 – робочі відмітки суміжних поперечників;

m  - коефіцієнт закладання укосів земляного полотна.

Результати обліку об’ємів земляних робот необхідно заносити в відомість попікетного підрахунку (додаток Д). Сумарний об’єм земляних робіт у відомості слід визначати по кожному кілометру окремо для насипів і виїмок, суму записувати в таблиці під рисою..

При підрахунку об’ємів земляних робіт виникає необхідність в визначенні точок переходу насипу в виїмку і навпаки ( точки пересічення проектної лінії з лінією землі).

Відстань від точки пересічення лінії до найближчої зліва точки хлів визначається за формулою:                               хлів =                                    (5.2)

де  і – робочі відмітки ближчих зліва і справа точок; – відстань між точками.

 

Аналітична підготовка проекту СПОРУД ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РОЗМІЧУВАЛЬНИХ РОБІТ

 

 Завдання: виконати аналітичну підготовку проекту дороги для забезпечення геодезичних розмічувальних робіт :

1. ділянки автомобільної від початку траси до ВК1;

2. також виробничих споруд ДБУ

3. водопропускної труби.

Необхідно обчислити координати таких точок:

1. пікетів і плюсових точок;

2. головних точок заокруглення (ВК, НК, КК, СК)

3. точок поперечного перетину по обидва боки на відстані 10 і 20 м ;

4. точок на осі та поперечних перетинах на кривій з інтервалом 20м ;

 

1. ПОХІДНІ ДАНІ:

Значення геометричних параметрів траси беруться із відомості прямих та кривих

Координати початку траси:

___________________________                   2500,00

________________________________                      3600,00

Пк ПК1 = _________; Пк ВК1 = _________ ; R1 =     м ;               0           1540 001

Положення і розміри споруд:

1. виробнича : Пк1+10м на відстані 15 м, зліва від траси, розмір 24,0 х 12,0 м;

2. труба - Пк ПК1+40 м

Магістральний хід (МХ) постійної геодезичної основи прокладається праворуч від траси приблизно паралельно їй на відстані  20м від ПТ. Відстань між пунктами МХ приблизно 100м .

Розрахунок координат точок магістрального ходу

Визначення координати початкового пункту  магістрального ходу МХ :

;

;  

Враховуємо, що МХ він паралельний трасі , тоді    

Визначення координати пунктів магістрального ходу

     

      

де:  - дирекційний кут n - ї лінії магістрального ходу.

          _____________________________

                   _____________________________

 

                

 

 

Рис.  До визначення координат точок траси

Таблиця 1 Обчислення координат точок ділянки магістрального ходу


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 750; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!