Модуль № 5. Зобовязальне правоТема 25. Загальні положення про зобов’язання

Поняття зобов’язального права і його місце в системі галузі цивільного права. Поняття зобов’язального права в об’єктивному розумінні. Система зобов’язального права. Загальні та спеціальні норми зобов’язального права та їх співвідношення.

Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання). Поняття зобов’язального правовідношення (зобов’язання). Поняття і види підстав виникнення зобов’язань. Правова класифікація зобов’язань і критерії її здійснення.

Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні.

Виконання зобов’язання. Загальні умови виконання зобов’язання. Поняття належного виконання зобов’язання. Принципи належного виконання зобов’язань. Суб’єкт, предмет, строк, місце, спосіб та валюта виконання зобов’язань.

Тема 26. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань

Поняття забезпечувальних правовідносин, що спонукають до належного виконання зобов’язань (загальні ознаки). Види способів забезпечення належного виконання зобов’язань.

Неустойка. Поняття неустойки. Підстави виникнення права на неустойку. Види неустойки.

Завдаток. Поняття завдатку. Предмет завдатку. Функції завдатку. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого завдатком.

Порука. Поняття поруки. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого порукою. Права поручителя, який виконав зобов’язання. Припинення поруки.

Гарантія. Поняття гарантії. Правові наслідки порушення або припинення зобов’язання, забезпеченого гарантією. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника.

Застава. Поняття застави. Підстави виникнення застави. Окремі види застави. Форма договору застави та його реєстрація. Предмет застави. Наступна застава. Правові наслідки невиконання зобов’язання, забезпеченого заставою. Припинення права застави.

Притримання. Поняття притримання. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор.

 

Тема 27. Припинення зобов’язань

Поняття і підстави припинення зобов’язань. Припинення зобов’язання належним виконанням, переданням відступного, зарахуванням зустрічних вимог, за домовленістю сторін, прощенням боргу, поєднанням боржника і кредитора в одній особі, неможливістю його виконання, смертю фізичної або ліквідацією юридичної особи.

Правові наслідки порушення зобов’язань. Поняття порушення зобов’язання. Правові наслідки порушення зобов’язань та їх види.

Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови, види.

Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.

 

Тема 28. Загальні положення про договір

Цивільно-правовий договір. Поняття та види договорів. Принцип свободи договору. Публічний договір. Договір приєднання, попередній договір, договір на користь третьої особи. Форма договору.

Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов. Істотні, звичайні та випадкові умови договору. Тлумачення умов договору.

Порядок укладення договорів. Оферта. Акцепт.

Підстави для зміни або розірвання договору.

 

Модуль № 6. Окремі види договорів (ч.1)

Тема 29. Договори про передачу майна у власність

Загальні та відмінні риси договорів про передачу майна у власність. Види таких договорів.

Договір купівлі-продажу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди договору купівлі-продажу.

Договір роздрібної купівлі-продажу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір поставки. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір контрактації. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, різновиди цього договору.

Договір міни. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір ренти. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків, види.

Договір довічного утримання (догляду). Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків.

Договір дарування. Поняття, правова ціль, юридична характеристика, істотні умови, форма, права та обов’язки сторін, правові наслідки невиконання (неналежного виконання) сторонами своїх обов’язків. Пожертва.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 498; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!