СОЧЕТАННЫЕ ПРОТЕЗНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

Встречается редко и является наиболее тяжелой. У таких больных очаговые травматические стоматиты могут сочетаться с различными токсико-аллергическими стоматитами.

Этиология разработана недостаточно, но многие авторы склонны счи­тать, что ведущее значение имеют изменения в вегетативной, эндокрин­ной, сердечно-сосудистой, пищеварительной и др. системах.

У таких больных защитные механизмы мягких тканей полости рта пре­дельно снижены и поэтому любое из раздражающих действий протеза явля­ется патогенным. Они требуют особенно тщательного обследования и комп­лексного лечения.

В клинической практике необходимо протезные заболевания слизистой оболочки полости рта дифференцировать с общими заболеваниями слизистой оболочки таких как: лейкоплакия, простой или опоясывающий лишай, мно­гоформенной эксоудативной эритемой и различными аллергическими заболе­ваниями слизистой оболочки.

 

ДІАГНОСТИКА ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ

 

Гостра механічна травма

Хронічна механічна травма

Папіломатоз

Виразка туберкульозна, ракова, трофічна, хронічний виразково-некротичний стоматит Венсана, первинний сіфіліс

Микози (гострі та хронічний кандидоз)

Хімічні пошкодження

Фізичні пошкодження (гаряча вода. пар, електрострум та ін.)

Променева хвороба

Алергічні стани

Бактеріальна інфекція

Медікаментозні ураження

Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких системних захворюваннях:

- гіпо- та авітамінозах

- ендокринних

- шлунково-кишкових

- серцево-судинних

- нервової системи

- колагінозах, системи крові

Хронічний рецидивуючий стоматит

Вінерічні захворювання

Глоссодинія

 

Схема: "Діагностика і лікування алергічних станів у хворих,

які вживають знімні протези”

Скарги Клінічні прояви Діагностика Лікування
Сухість Набряк Елімінація – усування протезу від доби до неділі Санація хронічної інфекції в порожнині рота
Печія на піднебінні, язиці і губах Гіпемерія    
Болючість при прий­манні їжі Гіпересте­зія   Екзема Експозиція - віднов­лення користування протезом після зникнення алергії. Спеціальні алергічні проби: скарифікаційні Видалити недоброякіс­ні протези, які викли­кають запалення, трав­му: пониження альвео­лярної висоти.
Заміна смакового відчуття Глосити   Гострі дерматити лиця і рук Набряк   Перебазування проте-зу тільки лаборатор-ним методом
Шкірні висипання. супроводжу­ються зудом Квінке   Крапивниця аплікаційні При виникненні паро­стезії від тільки-що накладених протезів треба провести пов­торну полімеризацію

 

VІ. План і організаційна структура заняття

№ п/п

Етапи заняття

Методи контролю та навчання

Матеріали та мет. заб.

Рівень засв.

Час, хв. (%)
1

2

3

4

5

6
І

Підготовчий етап

1.

Організація заняття

 

 

 

3
2.

Постановка

навчальних цілей

 

Журнал викла-дача, щоденни-ки студентів, альбоми, методички

 

 

 

3.

Контроль початкового рівня знань, навичок, вмінь

(L-ІІ)

Фронтальний письмовий експрес-опитування

Запитання

 

 

I

10
1.

Коли проводиться корекція протезів?

 

 

 

 

 
2.

Провідні скарги хворих при корекції, чим вони зумовлені

Індивідуальне усне опитування

Таблиці, ма-люнки, схеми, альбоми сту-дентів, зошити самостійної роботи

ІІ

20
3.

Які особливості обстеження хворих при корекції?

 

 

ІІ

 
ІІ

Основний етап                                                                                        

1.

Формування

професійних навиків:

(курація хворого (L-ІІІ))

Практичний тренінг  

Клінічні кабі­нети, стомато­логічне обладнання, інструментарій, тематичні пацієнти

ІІІ

60-90%

1.

Вміти зібрати скарги.

Клінічний прийом хворих

 

 

 

2.

Вміти обстежити порожнину рота пацієнта.

 

 

 

 

3.

Вміти усунути травматичний вплив протеза на тканими протезного ложа.

 

Пацієнти

 

 

4.

Вміти провести диференційну діагностику.

 

 

 

 

5.

Вміти скоректувати края протезу

 

 

 

 

 

6.

Вміти усунути балансування протезу.

 

 

 

 

7.

Вміти здійснювати фонетичну корекцію протезу.

 

 

 

 

ІІІ

Заключний етап

1.

Контроль та корекція рівня профе­сійних вмінь та навиків (L-ІІІ).

Індивідуальний контроль прак­тичних навичок, вирішування нетипових ситуаційних задач.

хворі, стоматоло-гічне обладнання, контрольні запи-тання, ситуаційні задачі

ІІІ

 
2.

Підведення підсумків заняття.

 

 

 

8
3.

Домашнє завдання,

Навчальна література.

 

Програма, лекційний матеріал

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 353; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ