VII.1. Матеріали контролю для підготовчого етапу заняття по темі корекції часткового знімного протезу 1. В які строки проводиться корекція повних знімних протезів?
 2. Які причини виникнення болі під знімними протезами?
 3. Як віддиференцювати травматичну виразку на слизовій оболонці порожнини рота від її ушкоджень при інших захворюваннях (туберкулома, ерозивний стоматит, лейкоплакія, сифілітична виразка тощо...)?
 4. Як усунути травмування слизової оболонки базисом протезу?
 5. Як визначити ділянку перевантаження слизової оболонки альвеолярного відростку?
 6. Як здійснити перебазування протезу?
 7. Як провести фонетичну корекцію протезу?
 8. Які етіологічні фактори захворювань слизової оболонки порожнини рота?
 9. Назвіть основні елементи класифікації протезних захворювань слизової оболонки порожнини рота по З.С.Василенко?
 10. Які основні клінічні прояви запальних стоматитів?
 11. Які основні клінічні прояви запальних захворювань слизової оболонки?

 

VII.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

По темі корекції протезу

Етапи дій  Матеріальне оснащення Критерії самоконтролю
1 2 3
Усадити хворого Стомат. крісло, стомат. установка, медичний інструмент-тарій (дзеркало, пінцет, наконечник, фрези), відбиткові матеріали, гіпс, поліровочні засоби, швидкотвердіюча пластмаса Усадити пацієнта в крісло, накрити серветкою, дати прополоскати порожнину рота. Важно виявити причину, яка змусила пацієнта звернутися до лікаря. Найбільш розповсюджені скарги: болі, погана фіксація протезів, їх балансування, погана фонетика.  
Зовнішній огляд   Симетричність обличчя, форма губ, вираженість носогубних складок, вираженість альвеолярного відростка у фронтальній ділянці або розташування, форма та колір зубів, що залишилися.
Обстеження органів порожнини рота Дзеркало, пінцет Спочатку обстежують слизову щік, альвеолярних паростків, м’ягкого та твердого піднебіння, дна порожнини рота та язика. При огляді необхідно звернути увагу на рівень прикріплення бічних складок и вуздечок, наявність складок на гребне альвеолярного відростка. Визначити  також форму альвеолярного відростка по ступеню атрофії. Пальпують різні ділянки слизової оболонки, визначають ступінь податливості, торус, екзостози та ін. Виявляють ділянки ушкодження слизової оболонки.
Провести курацію пацієнтів   Посипати ушкоджену ділянку гіпсом,  накласти протез. Зняти травмуючий                               край базису протезу за допомогою                                фрези, заполірувати.
Виготовлен­ня нових протезів з безкольорової пластмаси з металевим базисом   Провести всі клінічні етапи по виготовленню нових протезів, враховуючи особливості стану слизової оболонки пацієнта.

 

VII.3. Матеріали контролю для заключного етапу

Запитання, завдання

 1. Клінічна картина травматичного ушкодження слизової оболонки базисом протезу.
 2. Клінічна картина перевантаження ділянки альвеолярної кістки.
 1. Клініка травми довгим краєм протезу слизової оболонки ретроальвеолярного простору.
 2. Як провести корекцію скорочених країв протезу?
 3. Дії лікаря по усуненню балансування протезу.
 4. Як розпізнати протезні стоматити?
 5. Які симптоми токсико-алергічного впливу протеза.

 

Ситуаційні та тестові завдання

 

1. Хвора О. 58 років звернулась в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на болі при ковтанні, які з'явились після накладання протезів. Об’єктивно: в ретроальвеолярній ділянці справа по внутрішній косій лінії розташована виразка, болюча, слизова оболонка навколо виразки набрякла, гіперемована. Край нижнього протезу гострий, нерівний, шерохуватий, заходить дуже глибоко в ретроальвеолярний простір.

Поставте діагноз, сплануйте дії лікаря. Чим зумовлені болі?

 

2. В клініку ортопедичної стоматології на третій день після накладання часткових знімних протезів звернулась хвора О. 57 років зі скаргами на болі які з’являються під язиком зліва під час приймання їжі. При огляді: обличчя симетричне. Підщелепні лимфатичні вузли зліва трошки збільшені, не болючі. В порожнині рота по перехідній складці зліва під язиком невелика виразка з білуватим дном. Слизова оболонка навколо набрякла гіперемована, при пальпації болюча. При огляді протезу винайдено гострий край, який врізається в цьому місці в ясна.

Поставте діагноз, сплануйте лікувальні дії.

 

3. В клініку до лікаря звернулась хвора А., 53 роки зі скаргами на відчуття печії на піднебінні, язиці і губах, біль слизової оболонки при прийомі їжі, сухість в порожнині рота. Протягом багатьох років користується знімними протезами.

Об’єктивно: набряк і ціаноз слизової оболонки, рота. Ділянки слизової оболонки, які покриті протезами чітко відокремлені, червоного кольору, викликають біль при дотику. На піднебінні на фоні червоної слизової оболонки, яка набрякла, структурні зміни гіпертрофічного характеру: невеликі воронкоподібні папіломатозні розростання та грибоподібні папіломи. Слина в’язка, густа. Відчувається неприємний гнілосний запах із порожнини рота.

Поставте діагноз, складіть план лікування.

 

4. Хвора О. 47 років звернулась в клініку ортопедичної стоматології на 2-й день після здачі повного знімного пластинчатого протезу зі скаргами на печію, сухість порожнини рота, біль при прийомі їжі, поперхування при ковтанні, загальну слабість, погане самопочуття. При огляді хворої має місце деякий набряк обличчя особливо верхньої губи. В порожнині рота гіперемія та набряк слизової оболонки, особливо в місцях контакту з базисом протезу.

Який діагноз можливо поставити хворій?

 

5. В клініку ортопедичної стоматології звернувся хворий С. 64 роки з проханням зробити нові протези. Старими повними знімними протезами користується протягом 6 років. При огляді порожнини рота в ділянці вуздечки язика виразка з щільними безболісними краями. Поруч гіперпластичні розростання слизової оболонки. В інших ділянках порожнини рота слизова оболонка без патологічних змін. Виразка хворого не турбує. Лімфатичні вузли при пальпації не виявляються. При огляді протезу виявляється нерівний край, який травмує вуздечку язика при накладанні протеза в порожнину рота.

  Які додаткові методи обстеження хворого треба провести для уточнення діагнозу?

 

 1. Коли проводять первинну корекцію часткового знімного протезу?

А Через годину після накладання протезу

В *На наступний день після накладання протезу

С Через тиждень

D Через місяць.

 

           7. Яка клінічна картина механічної травми гострими краями протезу?

А Набряк і гіперемія тканин протезного ложа з множинними виразками

В *Невелика виразка з білісуватим дном в ділянці травми різко болюча при доторканні

С Невелика виразка з білісуватим дном зовсім безболісна.

 

           8. Слизова оболонка під протезами червоного кольору, з набряком, різко болюча при доторканні. Границі змін слизової оболонки різко відкреслені базисом протезу. На інших ділянках змін не виявляється. Для якого ураження характерна ця картина.

А Токсико-алергічна дія протезу

В Алергічний протезний стоматит

С Механічна травма протезом

D Перенавантаження ділянки слизової оболонки в наслідок нерівномірного контакту зубних рядів.

 

           9. Гіперемія, десквамація епітелію слизової оболонки, наявність декубітальної виразки уявляють собою симптоми:

А Перевантаження ділянки альвеолярного паростку внаслідок порушеного контакту

зубних рядів часткового знімного протезу

В Алергічної реакції хворого на пластмасу 

С Токсико-алергічної реакції

D * Механічної травми гострими краями протезу.

 

           10. Для усунення механічної травми слизової оболонки базисом часткового знімного протезу необхідно зробити:

А Вибіркову при шліфовку зубів

В Виготовлення нового протезу з металевим базисом

С Перебазування протезу

D Зішліфовку гострого краю протезу.

 

           11. Порушення сенсорної функції слизової оболонки з характерним почуттям печії, сухістю та парестезіями характерно для:

А Запальних протезних стоматитів

В *Для токсико-алергічної реакції слизової оболонки на базис протеза

С Термоізолюючий вплив протеза

D Зниженням порогу болісної чутливості у вегетативній нервовій системі.

 

12. Печія, пощипування, болі локалізуються в обмежених ділянках слизової оболонки протезного ложа та розповсюджуються за його межі до кінчика язика, на його бокові поверхні, на щоки, зуби та інші ділянки при:

А Механічній травмі гострим краєм протезу

В При запальному протезному стоматиті

С При вісцеро-рефлекторній патології та змінами у вегетативній нервовій системі.

 

           13. Через місяць після виготовлення та накладання повних знімних протезів хворий К., 71 рік загубив протези. Без протезів він почав відчувати дискомфорт.

           Якою фазою адаптації по Курляндському це можна об’яснити?

А ІІІ фаза адаптації

В ІІ фаза адаптації

С І фаза адаптації

D Фазою подразнення рецепторів слизової оболонки 

Е Фазою часткового заторможення.

 

14. У хворого А. 53 років, після виготовлення знімних протезів вивчали жувальні рухи за допомогою мастікаціограми. Через 1 тиждень після накладання протезів на формування їжевого комка йому потрібно було 60 сек. часу та 75 жувальних рухів. Через 1 місяць кількість жувальних рухів зменшилась до 50, а тривалість 40 сек. Через 1 рік показники стали ще меншими: тривалість 30 сек, а кількість рухів 35. Чим пояснюються ці зміни?

A Рефлекторною перебудовою діяльності м’язів, суглобів, що призвели до появи

доцільних функціональних рухів

B Механічним подразненням базисом протезу слизової оболонки

C Зменшенням ширини штучної зубної дуги під час користування протезом

D Зміною між альвеолярної висоти

Е Стертістю бугрів жувальних зубів з часом.

 

           15. Хворий Д. 47 років звернувся в клініку на 20 день після накладання знімних протезів зі скаргами на печію в порожнині рота, в’язку слину, відчуття дискомфорту. Об-но: слизова оболонка вкрита базисом протезу різко окреслена, за його межами відрізняється від інших ділянок слизовою гіперемією, набряканням, болісністю. Вкажіть причину такого стану порожнини рота пацієнта.

A Токсикоалергічним впливом протезу

B Механічна травма базисом протезу слизової оболонки

C Фазою подразнення за В.Ю.Курляндським

D Вегето-судинною реакцією в зв’язку з адаптацією до протезу та його накладання

Е Не повною адаптацією хворого до протезу.

 

           16. Хворому С. 63 років, після накладання повних знімних протезів зроблено мастікаціограму, виявлено неритмічність та змішаний характер жувальних рухів. Бокові жувальні рухи з’явилися тільки на прикінці жувального періоду. Для формування їжевого комка потрібно більше ніж 75 жувальних рухів. Жувальна ефективність склала 30%. Чим зумовлені такі показники мастікаціограми?

A Подразненням протезами чутливих рецепторів порожнини рота

B Віковими змінами м’язів

C Психологічною непідготовленістю хворого до протезів

D Вегето-судинною реакцією організму до повних знімних протезів

Е Атрофією кісткової основи в зв’язку з втратою зубів.

 

           17. Хворий К. 56 років, звернувся в клініку на другий день після накладання повних знімних протезів зі скаргами на відчуття дискомфорту, підвищене слиноутворення, нудоту, зменшення смакового відчуття та крайню незручність під час розмови.            Вкажіть причину незадовільного стану пацієнта. 

A І фаза адаптації за В.Ю.Курляндським

B Чрезмірне підвищення висоти центральної оклюзії під час виготовлення протезів

C Травматичний протезний стоматит

D Невірне визначення границь протезу

Е Токсикоалергічний вплив протезу та тканини порожнини рота.

 

           18. Хворий С., 80 років звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на відсутність зубів на верхній та нижній щелепах на ,

етапі протезування при визначенні та фіксації центральної оклюзії була допущена помилка і нижня щелепа була зафіксована в передній оклюзії . Яким буде співвідношення щелеп на етапі перевірки конструкції :

A Прогнатичне співвідношення зубних рядів , переважно горбкове змикання бокових зубів . Просвіт між фронтальними зубами .

B Збільшення висоти прикуса . Прогенічне співвідношення зубних рядів , переважно горбкове змикання .

C Переважно горбкове змикання справа підвищення прикуса . Зміщення центра нижнього зубного ряду .

D Переважно горбковий ко нтакт бокових зубів . Прогенічне співвідношення зубних рядів , просвіт між фронтальними зубами .

 

           19. Хворий К., 65 років, користується повними знімними протезами понад 5 років. Скаржиться на наявність тріщин в кутах рота. Об'єктивно: нижня третина обличчя вкорочена, кути рота опущені і в них наявні тріщини. Яка причина утворення цих тріщин? 

A *Знижена міжальвеолярна висота 

B Завищена міжальвеолярна висота 

C Неправильна постановка зубів 

D Знижена салівація 

E Неправильна гігієна порожнини рота 

 

20. Хворому Н., 64 років, виготовляють повні знімні протези на обидві щелепи. На етапі перевірки конструкції протезів у порожнині рота наявне змикання лише бічних зубів, між фронтальними зубами наявна щілина в мезіо-дистальному напрямі. Яка помилка допущена? 

A *Визначена передня оклюзія 

B Визначена бічна оклюзія 

C Завищена міжальвеолярна висота 

D Неправильна постановка зубів 

E Занижена міжальвеолярна висота 

 

           21. У хворого А., 50 років, від пластмасового базиса знімного протеза відламався пластмасовий зуб. Яким способом цей зуб фіксувався до базису? 

A *Шляхом фізико-хімічного з'єднання 

B За допомогою діаторичних порожнин 

C За допомогою крампонів 

D За допомогою кламера 

E За допомогою замкового кріплення 

 

           22. Хвора 40 років звернулась зі скаргами на стертість пластмасових зубів повних знімних протезів, що відбулась протягом 1 року з моменту їх виготовлення. Об'єктивно: стертість пластмасових зубів повних знімних протезів верхньої та нижньої щелеп більш ніж на половину висоти коронкової частини. Зі слів пацієтки, власні зуби було втрачено у 30-річному віці "тому, що вони стерлись". Які наступні дії лікаря? 

A *Виготовити нові повні знімні протези зі штучними керамічними зубами та скерувати на консультацію до хірурга-стоматолога з приводу патології скронево-нижньощелепного суглоба 

B Виготовити нові повні знімні протези 

C Виготовити нові повні знімні протези та підвищити міжальвеолярну висоту 

D Замінити пластмасові зуби на знімних протезах 

E Пришліфувати оклюзійні поверхні пластмасових зубів 

 

           23. Хвора 60 років звернулася зі скаргами на біль в задній третині піднебіння, під базисом знімного протезу, яким користується на протязі 2-х місяців. Вперше біль з’явилась через 3 дні з початку користування. Перебазування протеза бажаних наслідків не дало. Які додаткові методи дослідження треба провести? 

A *Оклюзіографія.  

B Гнатодинамомерія. 

C Визначення надлишку мономеру. 

D Аналіз крові на вміст цукру. 

E Шкіряно-алергічні проби. 

 

           24. Хвора 65 років звернулася зі скаргами на печію та болісні відчуття під час користування повними знімними протезами, що були виготовлені 5 років тому. Об-но: на слизовій оболонці протезного ложа гіперемія, набряк, в задній третині піднебіння незначні папіломатозні вирости. При лабораторному дослідженні на слизовій оболонці та поверхні базису протезу виявлено міцелій гриба Candida albicans. Яка повинна бути тактика лікування?

A *Виготовлення нового протеза. 

B Перебазування протеза. 

C Обробка протезу 0,1\% розчином хлораміну. 

D Обробка протезу 5\% розчином бури. 

E Обробка протезу 1\% розчином Н2О2. 

 

           25. Хворому 70 років виготовляються повні знімні протези на верхню та нижню щелепи. Постановка штучних зубів здійснюється за сферичною поверхнею. Згідно якої теорії артикуляції конструюються зубні ряди?    

A * Сферичної 

B Суглобової 

C Артикуляційної рівноваги 

D Компенсаційної 

E Класичної 

 

           26. У хворого 72 років з повною відсутністю зубів на верхньої щелепі, проводиться

припасування індивідуальної ложки за методом Гербста. Під час широкого відкривання рота ложка зміщується зі свого ложа. Де необхідно вкоротити її край? 

A *По краю, що контактує з верхньощелепними горбками та місцем уявного розміщення молярів 

B У фронтальному відділі 

C По лінії “А” 

D В області прикріплення крило-щелепної складки 

E По краю, що контактує з щічними складками 

 

           27. У хворого 48 років з повною відсутністю зубів на нижньої щелепі, припасування

індивідуальної ложки проводиться за методом Гербста. Під час проведення язиком по червоній облямівці нижньої губи ложка піднімається. Де необхідно вкоротити її край? 

A *Уздовж щелепно-під’язичної лінії  

B У ділянці між іклами  

C Ділянка, що розміщена біля вуздечки язика 

D Підробити гострі краї, що утворюються після виготовлення індивідуальної ложки 

E Під час рухів язика вліво відходження може бути справа, а вправо, навпаки, зліва 

 

           28. Хворій 54 років. виготовляється повний знімний пластинковий протез на верхню щелепу. Отримано анатомічний відбиток. Який етап протезування повинен буде наступним? 

A *Припасування індивідуальної ложки та зняття функціонального відбитку 

B Гіпсування в кювету 

C Полімеризація  

D Визначення центральної оклюзії 

E Перевірка конструкції протезу 

 

           29. У хворого 69 років повна вторинна адентія верхньої щелепи. Об’єктивно: слизова оболонка атрофована, малопіддатлива і тонким натягнутим шаром покриває альвеолярні відростки та тверде піднебіння. Місце прикріплення складок розміщенні дещо ближче до вершини альвеолярного відростка. Якому класу за Суппле відповідає ця клінічна картина? 

A *ІІ 

B ІІІ 

C І 

D IV 

E

 

           30. Хворого 53 років повна вторинна адентія нижньої щелепи, незначна рівномірна атрофія альвеолярного відростку, місце прикріплення м’язів та складок слизової оболонки розміщені біля основи альвеолярної частини. Який тип атрофії нижньої щелепи за класифікації Келлера в даному випадку? 

A *I тип 

B II тип 

C III тип 

D VI тип 

E V тип 

 

 

           31. У пацієнта Н. з повною відсутністю зубів діагностовано нікотиновий лейкокератоз піднебіння. Які особливості протезування даного пацієнта?  

A *Виключити контакт між базисом пластинкового протезу і ураженими ділянками. 

B Виготовити двошаровий базис знімного протезу. 

C Виготовити суцільнолитий базис протезу. 

D Зменшити площу базису. 

E Виготовлення еластичного базису протезу. 

 

           32. Пацієнт З. користуєтьться повними знімними протезами 2 роки. Скаржиться на неприємні відчуття в кутах рота. Об’єктивно: гіперемія і мацерація слизової оболонки і шкіри кутів рота. Висота прикусу в положенні центральної оклюзії збережена. Які особливості протезування в даному випадку?  

A *Виготовлення протезу з об’ємним базисом, що нормалізує фізіологічний стан кругового та щічного м’язів. 

B Зменшити площу протезу. 

C Виготовлення протезу із зниженою висотою прикусу. 

D Виготовити двошаровий базис знімного протезу. 

E Виготовлення еластичного базису протезу. 

 

           33. Пацієнт Т. скаржиться на неможливість користування знімним протезом через відчуття печії в слизовій оболонці протезного ложа, сухість в порожнині рота; виділення густої, клейкої слини. Об?єктивно: гіперемія, набряк слизової оболонки під протезом, сухість слизової оболонки. Яка тактика лікаря? 

A *Визначити, яка складова пластмаси є алергеном і виготовити новий протез. 

B Провести металізацію базису пртезу. 

C Провести повторну полімеризацію. 

D Виготовити протез з безколірної пластмаси. 

E Виготовлення суцільнолитого базису протезу

 

           34. Хвора З.,60 років звернулась в клініку з приводу відсутності зубів на верхній щелепі . Об’єктивно: при огляді виявлені – повна відсутність зубів на верхній щелепі, альвеолярний паросток широкий, рівномірно вкритий щільною слизовою оболонкою, верхньощелепні бугри добре виражені, піднебіння високе, торус слабо виражений. Якому класу відповідає дана клінічна картина? 

A * I клас по Шредеру  

B II клас по Келлеру  

C II клас по Шредеру 

D III клас по Шредеру  

E IV клас по шредеру 

 

           35. Пацієнтка А., звернулась у клініку ортопедичної стоматології зі скаргами на відчуття печії під базисом протезу. Об’єктивно: протезне ложе вишнево – червоного кольору, набрякла, з ділянками катарального запалення та ерозіями. Який діагноз можна поставити? 

A * Протезний дифузний стоматит  

B Протезний локальний стоматит  

C Декубітальна виразка  

D Травматичний стоматит  

E Гінгівіт 

 

           36. При виготовлені пластинчатого протезу на етапі перевірки об’єктивно виявлено:

видовження нижньої третини обличчя, носо-губні та підборідна складки згладжені, при розмові чути стукіт зубів. Яку помилку допустив лікар при визначенні центральної оклюзії? 

A *Завищена висота нижнього відділу обличчя 

B Занижена висота нижнього відділу обличчя 

C Визначена передня оклюзія 

D Визначена бокова оклюзія 

E Визначена задня оклюзія 

 

           37. Під час примірки воскової конструкції повного знімного пластинчатого протеза на верхню щелепу в порожнині рота , при розмовних пробах виявлено порушення чіткості вимови слів. Відмічається дефект в вимові звуків Б, П, М. Чим викликається дане порушення ?  

A *Передні верхні штучні зуби надто короткі  

B Завищений вертикальний розмір передніх верхніх штучних зубів і вони занадто висунуті вперед. 

C Завужена  форма зубної дуги верхньої щелепи. 

D Занадто розширена форма зубної дуги верхньої щелепи. 

E Потоншений дистальний край базиса протеза 

 

           38. Пацієнт З., 56 років , звернувся до клініки з скаргами на повну відсутність зубів. З анамнезу – алергічна реакція на акрилову пластмасу. Яка з запропонованих конструкцій буде найдоцільнішою, враховуючи високі естетичні вимоги до конструкції ?  

A *Знімний пластинковий протез з металевим базисом. 

B Знімний пластинковий протез з металізованим базисом . 

C Знімний пластинковий протез з базисом із безколірної акрилової пластмаси. 

D Імплантація з подальшим виготовленням металокерамічного протезу. 

E Протез з поліпропілену з керамічними зубами. 

 

           39. Хворий В. хворіє на діабет. Тиждень тому були накладені знімні протези на верхню і нижню щелепи. Під час чергового прийому хворий скаржиться на прикушування щік , біль. Об’єктивно: гіперемія, набряк, звиразкування на слизовій щік в ділянці штучних молярів по лінії змикання зубів. Чим це може бути спричинене? 

A *Горбки молярів верхньої та нижньої щелеп змикаються в одній вертикальній площині. 

B Травматичність слизової внаслідок діабету. 

C Токсико- алергічна дія компонентів базисної пластмаси. 

D Вживання гострої та гарячої їжі. 

E Паління, зловживання алкоголем. 

 

           40. Хвора С.,62 роки, звернулась в клініку ортопедичної стоматології з приводу печії під повним знімним протезом, яким користується 5 місяців. Із анамнеза відомо , що повний протез виготовлений вперше. Відомо також, що печія під протезом виникає через 10 – 15 хвилин після одягання протезу , і зникає через 20 – 30 хв. після його зняття . При об’єктивному огляді знімний протез задовільної якості. При огляді ротової порожнини рота виявлено запалення слизової оболонки в місці її контакту із повним знімним протезом. Визначте найбільш ймовірний діагноз захворювання даної пацієнтки? 

A *Прояви захворювання шлунково – кишкового тракту  

B Реакція на загально – соматичне захворювання 

C Травматичний стоматит  

D Алергічний стоматит 

E Токсичний стоматит 

 

           41. Хворій К., 54 років виготовляється знімний пластинковий протез для нижньої щелепи. На      лабораторних етапах виготовлення воскового шаблону використовується базисний віск. 

До якої групи допоміжних матеріалів відноситься даний матеріал ?       

A * Моделювальних 

B Абразивних. 

C Фіксуючих. 

D Відбиткових.. 

E Формувальних  

 

           42. Хворий скаржиться на болі у ділянці перехідної складки на рівні 34, 35 зубів. Із анамнезу: два дні тому хворому на нижню щелепу накладено повний знімний зубний протез. Об’єктивно: гіперемія слизової оболонки по перехідній складці. Яка тактика лікаря?   

A *Провести корекцію меж протеза 

B Провести перебазування протезу клінічним методом  

C Провести перебазування протезу лабораторним методом 

D Виготовити новий протез 

E Призначити знеболюючу терапію 

 

           43. Хворому Б., 72 років, виготовляються повні знімні протези з індивідуальним формуванням оклюзійної площини. Які фактори при цьому слід враховувати?  

A *Сагітальний та трасверзальний феномени Христенсена 

B Величину кута нижньої щелепи 

C Геометричну форму альвеолярного відростка верхньої щелепи 

D Периметр нижньої щелепи 

E Поздовжній та поперечний розміри нижньої щелепи 

 

           44. Хворому 74 років, виготовляються повні знімні протези з постановкою штучних зубів за індивідуально-сформованою оклюзійною площиною. Який прилад слід застосувати для цього у даному випадку?  

A *Шарнірний оклюдатор 

B Удосконалений оклюдатор 

C Універсальний артикулятор 

D Спрощений артикулятор 

E Безсуглобовий артикулятор 

 

           45. Хвора Д., 65 років з повною відсутністю зубів на верхній щелепі звернулась в

стоматологічну клініку з метою протезування. При клінічному обстеженні було виявлено, що видимість альвеолярного відростка створюється за рахунок рухомого альвеолярного гребеня. Альвеолярний відроток атрофований. Якому функціональному відбитку слід віддати перевагу у даному випадку?  

A *Декомпресійному 

B Компресійному 

C Диференційованому 

D Звичайному анатомічному 

E Анатомічному під жувальним тиском 

 

           46. Хворий 54 років скаржиться на втому жувальних м’язів та стукіт штучних зубів під час розмови. Із анамнезу: 1 місяць тому були виготовлені повні знімні протези. Яка помилка допущена при виготовленні протезів?  

A *Завищена висота центральної оклюзії 

B Неправильно визначено горизонтальне співвідношення щелеп 

C Неправильно побудована протетична площина 

D Занижена висота центральної оклюзії 

E Неправильна постановка зубів 

 

VIII. Література

Наукова

1. Василенко З.С. Влияние съемных протезов на трофические процессы в слюнных железах и слизистой оболочке полости рта по данным эксперимента. Тезисы докладов V Республиканской конференции стоматологов по вопросам зубного протезирования. Издательство "Здоровье". Киев, 1965, с. 51.

2. Новик И.О. Изменения вкусовой чувствительности у носителей протезов. Тезисы докладов V Республиканской конференции стоматологов., с.96.

3. Василенко 3.С. Протезные заболевания слизистой оболочки полости рта и их классификация. Ортопедическая стоматология. Выпуск 5. 1975. с. 3-8.

4. Справочник по стоматологии под ред. А.И.Рыбакова. М., 1993. 

5. Журнал: Новое в стоматологии. Специальный выпуск (А.Д.Шварца). Цельнолитые бюгельные протезы. 1996. 

6. Н.Г.АБОЛМАСОВ.Н.Н.АБОЛМАСОВ. В.А.БЫЧКОВ, А.АЛЬ-ХАКИМ.  Ортопедическая стоматология.-Смоленск.-2000.

7. В.П.НЕСПРЯДЬКО, М.М.РОЖКО.Ортопедическая стоматология.К.-Книга-плюс 003.

8. В.Н.ТРЕЗУБОВ, А.С.ЩЕРБАКОВ, Л.М.МИШНЕВ.Ортопедическая стоматология,С.-Петербург »Романт»2002,стр.143-154.

 

                                                  Методична

1. Гаврилов Е.И. Протез и протезное ложе. М., 1979, с.8-66

2. Калініна Н.В. Протезування при повній втраті зубів. 1979., с.189-192.

3. Боровський Е.В., Грошиков М.І., Патрикєєв В.К., Баришева Ю.Д., Мілецька Т.І. Підручник терапевтична стоматологія. 1978, с. 354-500.

4. Боровський Е.В., Копейкін В.Н., Колесов Д.А., Шаргородський А.Г. Стоматологія. М.,

Медицина, 1987. с. 191-206.

5. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. Москва, Медицина, 1993, с.399-404.

 

                                            Навчальна

1. Гаврилов Е.И. Протез ы протезное ложе. М., 1979. с.261.

2. Василевская З.Ф. Фонетическая корекция протезов. Инструктивно-методическое письмо. Киев, 1969. с.12.

3. Хэнинг Вульфес. Современные технологии протезирования. Львов, 2004.

4. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Книга Плюс. 2003. с.265-346.

5. Аболмасов М.Н., Бычков В.А., Аболмасов Н.Г., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология. Москва. 2002, с.426-466.

6. Жулев Е.Н. Съемные протезы. Нижний Новгород. 2002.

7. Щербаков А.С., Гаврилов Е.И., Трезубов В.Н., Жулев Е.Н. Ортопедическая стоматология. 1999. с.295.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 569; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ