IV. Міжпредметна інтеграція, базові знання, навички,МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

 

 

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Протокол засідання №______

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Д.м.н., професор_________________________В.П.Неспрядько

«___»_______________20 ___ р.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

 ПО ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

 

  Навчальна дисципліна     ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ
  Тема заняття   Накладання часткового знімного протезу. Фази адаптації до знімних протезів.
  Курс     ІІІ курс ( VI семестр )
  Факультет     Стоматологічний

 

Методичні рекомендації підготувала

асистент кафедри ортопедичної стоматології НМУ

Тяжкороб Т.В.

Київ-2012

 

 

I. Актуальність теми

 

Протезування хворих зі значною частковою втратою зубів – одне з найскладніших проблем ортопедичної стоматології.

       Знімні протези, знаходячись в порожнині рота сприймаються хворим, як інородне тіло, що є сильним подразником нервових кінцівок слизової оболонки. Процес пристосування до протезу іде досить повільно і важко впливає на пацієнта. Задача лікаря допомогти хворому скоріше адаптуватися до нововиготовленних протезів, усунути можливі ускладнення, провести корекцію протезів.

Клінічні дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених показали, що знімні протези різних конструкцій погано впливають на тканини порожнини рота протезоносіїв.

Дослідження В.Ю. Курляндського, М.А.Нападова, А.П.Воронова, Л.М.Перзашкевича та інших авторів довели, що під змінними протезами продовжується резорбція кісткової тканини, яка розпочалась після видалення зубів.

Тривалий строк користування знімними протезами викликають захворювання місцевого, а в деяких випадках і загального характеру (З.С.Василенко, 1965, 1978 рр.). Автор підкреслює, що особливо тяжкі морфологічні та функціональні зміни в слизовій оболонці порожнини рота відбуваються під впливом пластинчатих протезів з акрилових пластмас.

Враховуючи те, що згідно з сучасними технологіями пластмаси широ­ко застосовуються в клініці для виготовлення базисів знімних протезів, важливість вивчення впливу протезів на тканини протезного поля зростає.

Здача знімного протезу є дуже важливим етапом у протезуванні. Вона потребує відповідної уваги від лікаря. Від того наскільки уважно лікар проведе цей етап, залежить наскільки комфортно буде користуватися протезом пацієнту. Дуже часто у день здачі протезів встановити наявність тих, або інших недоліків не вдається. В основному при здачі встановлюють тільки грубі дефекти у конструкції протезів, наприклад помилка при визначенні центрального співвідношення щелеп чи нерівномірний контакт між антагоністами, ступінь фіксації протезів на щелепах та точність границь протезів. Особливо уважно слід накладати протези людям, які вперше будуть користуватися протезами. У день здачі слід виправляти встановлені недоліки.

 

II. Навчальні цілі заняття

 1. Знати анатомо-фізіологічні особливості порожнини рота хворого з частковою втратою зубів (a - ІІ).
 2. Знати, що вміщують в себе поняття “протезного лану” та “протезного ложа”, чим вони відрізняються (a - ІІ).
 3. Засвоїти строки проведення корекції часткових знімних протезів (a - III).
 4. Знати можливості скарги хворих, які виникають після накладання часткових змінних протезів, та причини, що їх обумовлюють (a - ІІ).
 5. Засвоїти особливості обстеження хворого при проведенні корекції протезу (a - ІIІ).
 6. Вміти провести диференційну діагностику механічної травми слизової оболонки базисом знімного протезу з іншими можливими ураженнями порожнини рота (a - ІIІ).
 7. Оволодіти навичками усунення механічної травми (a - ІІI).
 8. Вміти скоректувати подовження чи скорочення краю часткового знімного протезу (a - ІIІ).
 9. Знати причини та вміти усунути погану фіксацію часткового знімного протезу (a - I, ІIІ).
 10.  Оволодіти навичками усунення балансування протезу (a - ІІI).
 11. Оволодіти навичками фонетичної корекції часткового знімного протезу (a - ІІI).
 12. Знати анатомо-морфологічні особливості слизової оболонки порожнини рота (a - ІІ).
 13. Знати класифікацію захворювання слизової оболонки порожнини рота при вживанні знімних протезів (a - ІІ).
 14. Засвоїти особливості обстеження хворих з ураженням слизової оболонки протезного походження (a - ІІІ).
 15. Оволодіти навичками диференційної діагностики протезних стоматитів з іншими захворюваннями слизової оболонки (a - ІІІ).

 

Ш .Виховна ціль заняття

Виховати у студентів почуття відповідальності перед хворим під час проведення ортопедичного лікування та корекції знімного протезу.

Виховати у студентів почуття співчуття та відповідальності при лікуванні хворих з тяжкими ураженнями слизової оболонки порожнини рота, обумовленими впливом знімного протезу з базисом з акрилових пластмас на тканини порожнини рота.

IV. Міжпредметна інтеграція, базові знання, навички,


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 391; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ