Договір на створення (передання) науково-технічної продукціїМіністерство освіти і науки, спорту та молоді України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет обліку й аудиту

Кафедра обліку і аудиту у виробничій сфері

 

Індивідуальна робота з дисципліни

«Облік інвестиційно-інноваційної діяльності»

для спеціальності «облік і аудит»

 

                                           Варіант 45

 

                                                                   Виконав:

                                                                                 Ст. гр.. ОСПм-51

                                                                    Черненко Олег                                                   

                                                                     Перевірив:

                                                                               д.е.н., проф.

                                                                                               Крупка Я.Д.

 

 

Тернопіль – 2011

І. Охарактеризувати зміст питання:

Оцінка науково-технічної продукції та промислового зразка інноваційної продукції.

 

У 2008 р. науковими організаціями України виконувалося 62,5 тис. наукових і науково-технічних робіт, з них понад 17 тис. – за кошти державного бюджету.

Найбільша частка робіт, виконуваних за рахунок державного бюджету, припадала на фундаментальні та прикладні дослідження (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл обсягу фінансування і кількості виконуваних робіт
за напрямами бюджетних асигнувань, %

Напрям бюджетного фінансування

Частка від

загального обсягу фінансування досліджень і розробок загальної кількості виконуваних робіт
Фундаментальні дослідження 58,75 47,6
Прикладні дослідження і розробки 34,60 43,4
Розробки за державними цільовими науковими і науково-технічними програмами та науковими частинами державних цільових програм (ДЦНТП) 5,66 6,1
Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням 0,69 1,5
Програми і проекти у сфері міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва 0,30 1,4

Аналіз динаміки створення наукової і науково-технічної продукції (НТП) як результатів наукової і науково-технічної діяльності, проведеної за бюджетні кошти в 2005-2008 рр., свідчить про тенденцію щорічного збільшення кількості отриманої НТП (рис.).


Рис. Динаміка створення наукової і науково-технічної продукції, одиниць

Важливим показником ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих на фінансування наукових і науково-технічних робіт, є кількість впровадженої науково-технічної продукції.

Відповідно до чинної нормативно-правової бази відповідальність за впровадження результатів науково-технічної діяльності для їх практичного широкого застосування у сферах економіки покладається на головних розпорядників – державних замовників науково-технічної продукції.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р. № 1084 (зі змінами), починаючи з 2008 р., МОН України, за даними головних розпорядників бюджетних коштів, проводитиме аналіз підсумків моніторингу створення і впровадження наукової (науково-технічної) продукції, який здійснюватиметься протягом трьох років з моменту створення НТП.

Аналіз стану впровадження НТП, створеної за результатами проведених у 2008 р. наукових досліджень і розробок, показав, що з понад 13 тис. одиниць продукції, отриманої за рахунок загального фонду державного бюджету, впроваджено близько 49%, за рахунок спеціального фонду – створено близько 1300 одиниць НТП, впроваджено 66,5%.

За видами НТП частка впровадження становить: нові види техніки – близько 9%, технології – близько 15%, матеріали – 8%, сорти рослин та породи тварин – 20%, методи, теорії – близько 48%, інше – 49%. Результати аналізу створення і впровадження НТП за рахунок загального фонду державного бюджету у розрізі напрямів бюджетного фінансування наведено у табл. 2.

Таблиця 2

Створення і впровадження НТП за напрямами
бюджетного фінансування, %

Напрям бюджетного фінансування Основний вид створеної НТП Частка створеної НТП у загальній кількості НТП за напрямом Частка впровадження

Фундаментальні дослідження

Методи, теорії 43,9 54,3
Вироби 20,6 93,9

Прикладні дослідження і розробки

Вироби 35,0 80,3
Методи, теорії 26,0 57,6
Технології 14,6 14,5

Розробки за ДЦНТП

Вироби 21,1 11,6
Технології 16,8 12,1
Методи, теорії 13,3 22,4
Інша НТП 45,4 28,9

Розробки найважливіших новітніх технологій за державним замовленням

Технології 40,1 4,1
Вироби 21,1 21,6
Методи, теорії 19,4 29,8

Аналіз стану забезпечення безперервності наукового процесу свідчить, що за результатами проведених за рахунок загального фонду держбюджету в 2008 р. фундаментальних досліджень в поточному році розпочато нові проекти на виконання прикладних досліджень лише в обсязі 3,7% та науково-технічних розробок – 1,2% від загальної кількості завершених фундаментальних досліджень.

За результатами завершених прикладних досліджень, що фінансувались за рахунок загального фонду держбюджету, в поточному році відкрито 281 роботу прикладного спрямування (11% від кількості завершених робіт цього виду) та 63 проекти на виконання науково-технічних розробок (2,5%).

Проведення аналізу стану створення та впровадження НТП і отримання об’єктивної оцінки можливе тільки на основі наданої у повному обсязі достовірної інформації. Для отримання такої інформації необхідно організувати чіткий облік науково-технічних робіт та їх результатів на рівні виконавців і головних розпорядників бюджетних коштів. Основою такої оцінки мають бути висновки незалежної експертизи.

В законодавстві України відсутнє визначення поняття „впровадження (використання) результатів наукового дослідження”, а також методика кількісного та якісного визначення результатів такого впровадження. Тому оцінка здійснюється суб’єктивно самими організаціями, що проводили дослідження.

Доцільно розробити нормативний акт, який регламентував би вимоги до фундаментальних, прикладних, пошукових та інших наукових робіт, а також оцінку їх результатів та ступінь готовності до впровадження.

З метою прискорення впровадження перспективних розробок в економіку України доцільно передбачати видатки державного бюджету на фінансування доведення розробок високого ступеня технологічної готовності до впровадження на вітчизняних підприємствах.

Договір на створення (передання) науково-технічної продукції

ЗРАЗКОВИЙ ДОГОВІР


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 263; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!