Рецепти комбікормів для холостих і поросних матокКомпоненти, % 1 2 3 4**
Ячмінь 57,0 63,0 56,0 53,0
Кукурудза 1 - - 10,0
Овес 6,0 6,0 11,0 -
Висівки пшеничні 21,0 18,0 21,0 12,0
Шрот соєвий - - 6,0 -
Шрот соняшниковий 6,0 4,0 - 9,0
Борошно рибне - 2,0 - -
Дріжджі кормові 3,0 - 3,0 -
Трав’яне борошно* 3,5 4,0 - 12,0
Жир тваринний (кормовий) - - - 1,0
Дикальційфосфат 0,5 0,5 1,1 1,1
Крейда 1,6 1,1 0,5 0,5
Сіль кухонна 0,4 0,4 0,4 0,4
Премікс П 53-1*** 1,0 1,0 1,0  
Премікс П 53-1*** - - - 1,0

В 1 кг міститься:                                     

ЕКО 1,08 1,13 1,05 1,14
Обмінної енергії, МДж 10,8 11,3 10,5 11,39
Сухої речовини, г 864 860 877 866
Сирого протеїну, г 141 135 132 138
Лізина, г 6,15 5,8 5,5 5,0
Метіоніну+цистина, г 4,9 4,8 4,5 4,8
Сирої клітковини, г 74,5 72,3 89,0 85,7
Сирого жиру, г 26,5 27,5 32,3 -
Кальцію, г 8.2 7,6 8,5 8,2
Фосфору, г 6,1 6,5 7,0 7,0

Примітки: * – можна замінити висівками пшеничними, ** – рецепт 4 розроблений ВНДІФБіЖ для холостих і поросних свиноматок.

 

Годівля підсисних свиноматок. Потреба підсисних свиноматок в енергії й поживних речовинах значно вище, ніж поросних. Це пояснюється тим, що матка з молоком виділяє значно більше енергії й поживних речовин, чим витрачається на формування плода. Недостатня кількість у раціонах підсисних маток енергії або поживних речовин приводить до зниження молочності й скороченню тривалості лактації, недокорму поросят. Залежно від тривалості підсисного періоду використають різні норми годівлі підсисних маток, що обумовлюється необхідністю одержання різної кількості молока. Норми годівлі підсисних маток наведені в таблиці 30.

Таблиця 30

Норми годівлі підсисних маток, на голову на добу

(Калашников О.П. та ін., 2003)

Показники

Відібрання в 35 днів

Відібрання в 60 днів

до 2 років старше 2 років на 1 порося до 2 років старше 2 років на 1 порося
8* 10* ± 8* 10* ±
ЕКО 5,98 7,42 0,39 6,21 7,74 0,42
Обмінна енергія, МДж 59,8 74,2 3,89 62,1 77,4 4,2
Суха речовина, кг 4,15 5,15 0,27 4,31 5,38 0,29
Сирий протеїн, г 772 958 50 802 1000 54
Перетравний протеїн, г 602 747 39 625 780 42
Лізин, г 33,2 41,2 2,2 34,5 43 2,3
Треонин, г 23,2 28,8 1,5 24,1 30,1 1,6
Метіонін+цистин, г 19,9 24,7 1,3 20,7 25,8 1,4
Сира клітковина, г** 291 360 18 302 377 2
Сіль кухонна, г 24 30 1,6 25 31 1,7
Кальцій, г 38,6 48 2,5 40 50 2,7
Фосфор, г 31,5 39 2,1 33 41 2,2
Залізо, мг 481 597 31 500 624 34
Мідь, мг 70 88 4,6 73 91 5
Марганець, мг 195 242 12,7 203 253 14
Кобальт, мг 7 9 0,5 7 9 0,5
Йод, мг 1,5 1,8 0,1 1,5 1,9 0,1
Каротин, мг** 48,1 60 3,1 50 62 3,4
Вітаміни: А, тис. МО 24,1 30 1,6 25 31 1,7
D, тис. МО 2,4 3 0,16 2,5 3,1 0,17
Е, мг 170 211 11,1 177 220 12
В1, мг 11,2 14 0,7 12 15 0,8
В2, мг 29 36 1,9 30 38 2
В3, мг 95 118 6,2 99 124 6,7
В4, г 4,8 6 0,3 5 6,2 0,34
В5, мг 336 417 21,9 349 436 23
В12, мкг 120 149 7,8 125 156 8,4

Примітки: * – кількість поросят, ** – не більше, *** – вітамін А або каротин.

Добра свиноматка на добу виробляє близько 6 кг молока. Щоб покрити витрати на його синтез і витрати на підтримку життя, підсисні матки повинні одержувати велику кількість енергії й поживних речовин при відносно невеликому в них об’ємі шлунково-кишкового тракту.

На 100 кг живої маси матка здатна спожити в добу 2,5…3,0 кг сухої речовини. Тому суха речовина раціону повинне мати високу концентрацію енергії й поживних речовин. В 1 кг повинно утримуватися не менш 1,44 ЕКО або 14,4 Мдж обмінної енергії .

Наводимо зразковий склад раціону для підсисних маток: комбікорм-концентрат (ячмінь – 28%, пшениця – 12, овес – 10,6, горох – 5, висівки пшеничні – 21,8, шрот соняшниковий – 11,9, борошно трав’яне – 3, борошно рибне – 4,2, преципітат – 2, сіль кухонна – 0,5, премікс – 1%) – 4,7 кг із 5 кг корнебульбоплодов. У літній період коренебульбоплоди в раціонах свиней заміняють подрібненою масою з бобових або злаково-бобових трав.

Годівля поросних маток комбікормами зазначених вище рецептів забезпечує повноцінну годівлю, ефективне використання поживних речовин і високу продуктивність: багатоплідність 11…12 поросят на одну матку, великоплідність 1,35…1,5 кг.

Рецепти комбікормів для підсисних маток наведено в таблиці 31.

Таблиця 31

Рецепти комбікормів для підсисних маток (ВІТ)

Компоненти, % 1 2 3
1 2 3 4
Кукурудза 32,0 - 10,0   
Пшениця - 28,0 -
Ячмінь 10,0 43,6 42,0
Овес 6,0 - 5,0
Висівки пшеничні 25,0 10,0 12,0
Шрот соєвий 9,0 15,0 3,0    
Шрот соняшниковий 6,0 - 9,0
Борошно трав’яне 4,0 - 9,0
Борошно рибне - - 1,0
Дріжджі кормові 3,0 - 1,0
Жир кормовий 1,5 - 3,0

Продовження таблиці 31

1 2 3 4
Дикальцийфосфат 1,6 1,0 1,1       
Крейда 0,5 1,0 0,5  
Меласса - - 2,0
Сіль кухонна 0,4 0,4 0,4
Премикс П53-1* 1,0 1,0 1,0
Компоненти, % 1 2 3*

В 1 кг міститься:

ЕКО 1,18 1,18 1,20
Обмінної енергії, МДж 11,8 11,8 12,06
Сухої речовини, г 860 860 868
Сирого протеїну, г 168 167 165
Лізина, г 7,7 8,0 6,1
Метіоніну+цистина, г 5,39 5,0 5,1
Сирої клітковини, г 70,0 51,1 78,8
Сирого жиру, г 41,5 27,5 -
Кальцію, г 9,6 9,0 9,2
Фосфору, г 8,3 7,0 9,1

Матки, особливо холості й поросні, здатні поїдати найрізноманітніші корми й у значно більших кількостях, чим це їм необхідно для забезпечення нормальної життєдіяльності. Тому їхні раціони по можливості потрібно насичувати соковитими й грубими кормами (коренеплодами, травою, трав’яним борошном, лузгою, половою й ін.). Це забезпечить їм достатню повноцінність годівлі й захистить від надмірного споживання поживних речовин, а отже, і від ожиріння.

Підсисні матки, навпаки, не покривають своєї потреби за рахунок кормів і змушені використати для покриття дефіциту резерви свого тіла. Тому в їхні раціони необхідно вводити більше концентрованих кормів. У звичайних умовах підсисні матки втрачають за підсисний період від 15 до 35 кг своєї маси. У раціони для маток рекомендується вводити залежно від фізіологічного стану від 65 до 85% по енергетичній поживності концентратів і 15…35% соковитих кормів або трав’яного різання. Концентровані корми згодовують свиноматкам залежно від типу годівлі – при концентратному типі у вигляді комбікормів, а при концентратно-корене- або бульбоплодному типах у вигляді комбікормів-концентратів.

Наводимо зразковий склад раціону для маток в останні 30 днів поросності: комбікорм-концентрат (ячмінь – 30%, пшениця – 14,4, горох – 10, шрот соняшниковий – 12,1, висівки пшеничні – 30, преципітат – 2, сіль кухонна – 0,5, премікс – 1%) – 2 кг у суміші з 5 кг коренебульбоплодів.

Потреба свиней у мікроелементах і вітамінах задовольняють за рахунок уведення до складу комбікормів преміксів промислового виробництва. При годівлі підсисних маток враховують особливості післяпологового періоду. У перші години після опоросу годувати матку не треба, але потрібно напоїти свіжою водою. Через 5…6 год. згодовують 0,5 кг комбікорму в рідкому виді. Надалі дотримуються наступної програми: у перший день після опоросу матку годують 2 рази – по 0,5 кг комбікорму, на 2-ий день – по 1 кг, на 3-й – по 1,5, на 4-й і 5-й – по 2,0 на 6-й по 2,5 на 7-й – по 3 кг (при наявності в гнізді не менш 10 поросят). Недотримання цієї вимоги приводить до різких порушень в обміні речовин, збільшенню виробництва молока в перші 3…5 днів, що поросята повністю не висмоктують, і до захворювання маток. Соковиті корми починають згодовувати маткам з 7-го дня.

Особливої уваги заслуговує годівля маток перед відлученням поросят. З метою зменшення виділення молока за 3…4 дня до відлучення поросят маткам знижують загальний рівень годівлі на 30…50%, при цьому з раціону виключають соковиті й зелені корми. У день відлучення поросят свиноматкам згодовують не більше половини добового раціону, а потім їх переводять на норму годівлі холостих маток. Годують маток незалежно від типу годівлі 2 рази в добу кормом з вологістю від 60 до 75% у годівницях або з корит у станках, використовуючи мобільні або стаціонарні кормораздатчики. Годівля свиней комбікормами нижчеподаних рецептів дозволяє раціонально й ефективно використати фуражне зерно, інші концентровані корми власного виробництва або покупні й більш повно реалізувати генетичний потенціал тварин. Рецепти преміксів наведені в таблицях 32, 33.

Таблиця 32


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 307; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ