Завдання до самостійної роботи. 1. Проаналізуйте основні етапи розвитку техніки.



1. Проаналізуйте основні етапи розвитку техніки.

2. Дайте аналіз поглядів К. Ясперса на роль техніки в суспільстві та в житті людини (за роботою “Истоки истории и ее цель”).

3. Проаналізуйте погляди М. Бердяєва на взаємини людини і техніки (за роботою “Человек и машина”).

4. Поясніть, чому у ХХ столітті взаємини людини і техніки перетворились на глобальну проблему.

5. Розкрийте основні риси техногенної цивілізації. Як Ви вважаєте, які тенденції стануть переважаючими у наступному розвитку техніки - зростання могутності людства чи наростання ризиків і загроз?

6. Ознайомившись із фрагментом роботи К. Ясперса “Истоки истории и ее цель”, розкрийте, які радикальні зміни вносить техніка в життя людини і суспільства ХХ століття.

7. Чому М. Бердяєв у роботі «Человек и машина», розглядаючи проблему взаємовідносин культури і техніки, протиставляє їх і констатує негативний вплив техніки на духовний стан людини?

8. Розкрийте, які основні проблеми з’явилися у взаємовідносинах «людина-техніка» в сучасних умовах? Які можливі небезпеки для духовного світу людини  несе необмежений розвиток техніки?

9. Як Ви вважаєте, чи вимагає стрімкий розвиток техніки обов’язкового  морального вдосконалення людства? Аргументуйте свою відповідь.

10. Розкрийте зміст понять: «сцієнтизм», «антисцієнтизм», «технократизм», «технофобія».

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 519; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!