Миколаївський базовий медичний коледж. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 18

Завдання 2.1. Розкрийте дужки і оберіть найдоречніші синоніми; поясніть свій вибір.

  Нам (напевне, напевно, певне, мабуть) енергії не додати; Обстежите (тоді, згодом, перегодя);

  Не намагався приховати (щирих, чистосердечних, відвертих, неприхованих) почуттів;

Люба була (працелюбна, працьовита, роботяща, трудолюбива); Вижгородського (визнали

 невинним, оправдали).

Завдання 2.2. Підберіть синоніми до поданих слів. Складіть з ними речення.

       Душевність, виліковувати, позбавлятися (інвалідності), оберігати (хвору ногу), апробувати,

       стимулювати, пересаджувати (рогівку), ампутувати, пошкоджений, спосіб.

 

Завдання3.Відредагуйте текст документа.

 

Резюме

Бондаришина Галина Максимівна

Домашня адреса:03456, м.Маріуполь,

вул. Тарасівська,буд. 64-б, кв. 42

Телефон:35-81-14

Мета: заміщення вакантної посади менеджера по кадрам з умовою професійного росту.

Особисті дані: 1989-1994 рр. – економічний факультет Донецького державного університету.

2002-2005 рр. – факультет менеджменту Національної академії управління.

Відвідую курси англійської мови.

Освіта: українка; 1972 р.н.; одружена, маю сина п’яти років.

Досвід роботи: 1994-2003 рр. – Управління Маріупольського порту, економіст.

        2003 р. – до цього часу – ВАТ “Будмаш”, менеджер відділу постачання.

Додаткові відомості: практичний досвід роботи з ПК; українська та російська мови – вільне володіння.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 20

Завдання2.1. Відредагуйте текст. Поясніть доречність вживання  даної лексики в ділових паперах.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

талановитого студента нашого коледжу

Безупречного Андрія Єгоровича

Безупречний А. Є. вже цілих 2 роки навчається в коледжі, девиховують серйозних і відданих своїй справі фармацевтів. Андрійгордо несе прапор з чашею і змією, підтверджуючивисокезвання

медика, яке незабаром, ми думаємо, вінодержить. Андрюшаприймає участь уроботісемінарів, науково-практичнихконференцій. На всеукраїнськійміжвузівськійолімпіадітеж показав непоганірезультати.

Звідповідальністювідноситься до громадськихдоручень.

На заняття до коледжу не запізнюється, завждивітається з вахтеромі викладачамиколеджу, і тому всійоголюблять і постійнокличуть до себе в гості, бо, як кажуть, він — «душа компанії».

 

25.05. 2015 року.

 

Староста групи209Ромашкіна Н. О.

 

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 22

Завдання2.1. Визначте в тексті однорідні члени речення.

 Досить дорікати, нарікати, скаржитися і бідкатись. Досить тужити, журитись, мріяти і сподіватись.

Берімось до роботи, українці! Не спочиваймо на лаврах нашої буцімто виняткової працьовитості й

охайності. Погляньмо на себе тверезо! Не ховаймось в пісню, вишиванку, писанку!

Завдання2.2. Поставити розділові знаки в реченнях з однорідними членами.

1. Чорний колір зради а червоний то любов очі в мене два свічада і палка татарська кров.

2. Здається з усієї України злетілися сюди солов’ї щоб своїм щебетом розбудити тих хто

 любив їх слухати ще з дитинства і в роки юності і в хвилини перепочину поміж боями.

3. І ніби з нею все пройшло навіки весна бажання і утіхи і вся краса життя й землі (Олесь)

4. Отут на узліссі в минулій війні горіли колись партизанські вогні (Малишко)

5. Сиплеться осипається листя гнуться горбляться берези плаче і посміхається крізь сльози

осінь і напрошує журбу на мою наболілу душу (Стефаник.)

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 170;