Миколаївський базовий медичний коледж. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 10

 

2.1. Перекладіть українською мовою.

 

Лека́рственныерасте́ния (лат. Plantae medicinalis) — обширная группа растений, органы или части которых являются сырьём для получения средств, используемых в народной, медицинской или ветеринарной практике с лечебными или профилактическими целями.

Наиболее широко лекарственные растения представлены в народной медицине.

В качестве лекарственных растений в начале XXI века широкоиспользуются аир,

алоэ,брусника, девясил, зверобой, календула, каллизия, клюква, малина,

мать-и-мачеха,мята, облепиха, подорожник, ромашка, солодка, тысячелистник, шалфей, шиповник и многие другие.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 11

 

Завдання 2.2.Поставте розділові знаки в реченнях з прямою мовою.

 

1. Твоїхлистiв нема Та видно не було й любовi сказав юнак. (В. Колодiй).

2. На моєщастя на материнiпроханнянiхто не зважає! відповіла Олеся (О. Довженко).

3. Буває часом слiпнувiдкрасипромовала Маруся. (Л. Костенко).

4. Чужадуша то кажутьтемнийлiс тихо промовила матиА я скажу не кожна ой не кожна!

(Л. Костенко).

5. Я слава Богу вивчивсяпотрошкусказав розчулено Степан Хочдiлоценесмiйтеся складне

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 12

Завдання 2.1. Поставте подані слова у формі родового відмінка однини.

       Профілакторій, вірус, шлунок, поперек, бюлетень, грип, орган, організм, анамнез, огляд,

       йод, ніс, термін, рахунок, папір.

 

Завдання2.2.Прочитайте текст, випишітьіменники і визначтеїхрід:

 

Ф’ючерна угода — термінова угода, яка передбачаєкупівлю - продаж права на товар з поставкою у майбутньому. Прицьомупартнери не розраховуютьпередатиодин одномуцінності, якікупуютьсяабопродаються. Мета угоди — одержаннярізниці в ціні за періодміжукладанням контракту і його

виконанням. Через те ф’ючерний контракт не може бутиліквідований. Йогоанулюванняможливелише в разіпідписанняпротилежної угоди абоповної поставки реального товару в зазначенітерміни.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 

Миколаївський базовий медичний коледж

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6. 120201 «Фармація»

Спеціальність 5.12020101 «Фармація» Семестр ІІІ

Навчальна дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Додаток до білета № 16

Завдання2.1. Утворiть вiд поданих дiєслiв безособові конструкції, видiлiть закінчення.

 

Кинути, пекти, дозволити, порадити, стерегти,спостерiгати, препарувати, хлорувати,

   вражати, усвiдомлювати, роздробляти, розбризкувати, агiтувати, змiшувати,

   адаптуватися, розкладати, розтинати, розмочувати, розм’якшувати,

розрiджувати, розганяти, розвивати, дратувати, спростовувати, поцiкавитися, порушувати,

знешкодити, набрякати, надолужувати.

 

Завдання2.1.Розмістіть словосполучення за ступенем зменшення ознаки, визначте безособові конструкції.

 

   Процес стає активнішим, процес стає активним, процес стає значно активнішим, процес

   стає незначно активнішим, процес стає більш активним, процес стає менш активним,

   процес стає відносно активнішим.

 

Затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від «24» листопада   2016 року

Голова циклової комісії ____________________ Пигарєва В.В.

                                                                (підпис)                             

Екзаменатор __________________ Бабич Н.І.

( підпис)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 113; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ