Дослідження видимого руху зірокВидимий добовий рух зір по небесній сфері є відображенням обертання Землі навколо своєї осі. Тому цей рух відбувається по колах, центри яких паралельні площині екватора. Вони дістали назву добових паралелей. Перетин добових паралелей з меридіаном точки спостереження утворює на небесній сфері точки кульмінації світил.

Для розгляду питань класифікації зір за їх видимим добовим рухом, побудуємо зображення топоцентричної сфери у вигляді ортогональної проекції її (збоку точки заходу) на площину небесного меридіана точки спостереження (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 – До класифікації зір за видимим добовим рухом Небесний екватор  і небесний горизонт  на цьому рисунку відобразяться прямими лініями, кут між якими у відповідності з (2.3) дорівнює . Добові паралелі будуть прямими паралельними до екватора, а зображення першого вертикала співпадає з зображенням прямовисної лінії . Покладемо в основу класифікації зір умову перетину площини небесного горизонту добового паралеллю зірки. Якщо через точки

півдня  і півночі  небесної сфери провести площини  і , паралельні до площини екватора , то на небесній сфері виділяються три зони щодо видимого добового руху зір:

– зона, в якій знаходяться добові паралелі зір, що ніколи не заходять;

– зона, в якій знаходяться добові паралелі зір, що ніколи не сходять,

– зона, в якій знаходяться добові паралелі зір, що сходять і заходять.


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!