Визначення часу і горизонтальних координат зірок в першому вертикалі.В своєму видимому добовому русі світила перетинають або не перетинають площину першого вертикала .Умова, при збереженні якої добова паралель зірки буде перетинатись з першим вертикалом, буде .

Приймаємо, що для заданого світила відомими є його екваторіальні координати  і , а також відомою є географічна широта точки спостереження

. Рисунок 3.3 – Проходження зір через І-й вертикал Розрахуємо для точок  і  перетину добової паралелі зірки з площиною зоряного вертикалу значення азимутів зенітних віддалей та зоряного часу. Відомо, що першим вертикалом називається великий круг небесної сфери, що проходить через прямовисну лінію  перпендикулярно до площини небесного меридіану.  

З площиною небесного горизонту перший вертикал перетинається по лінії , утворюючи точки заходу  і сходу . Тому азимут західної частини першого вертикала  становитиме 90°, а східної частини  – 270º. Таким чином,

                                   

Визначаємо зенітну віддаль світила :

Це значення зенітної віддалі буде однаковим як для точки , так і для точки , оскільки вони розміщені на одній і тій же зенітній відстані. Тому маємо для точок  і  

                   

Для визначення часу, коли зірка буде знаходитись в точці  (західна півкуля) і точці  (східна півкуля) встановимо, величину годинного кута .

,

Годинний кут для західної частини небесної сфери:

tw = t ,

te =24 h - t .

   

17.Визначення часу і горизонтальних координат світил
 в точках елонгації

Рисунок 3.5 – Елонгація світил Розглянемо видимий добовий рух світил, у яких . Нехай на рис. 3.5 представлена проекція небесної сфери на площину небесного горизонту (вид зверху). Тоді  є зображенням небесного меридіану,  – зображення першого вертикала,  – добова паралель світила, для якого , і  та  – точки верхньої і нижньої кульмінації.

Розглянемо видимий рух такого світила по добовій паралелі і зміну його азимутів. В точці верхньої кульмінації  азимут даного світила буде дорівнювати 180° і при русі світила за ходом годинникової стрілки з точки  до точки  буде зменшуватись і в точці  досягаючи мінімального значення. Після проходження точки  азимут світила буде збільшуватись і в точці нижньої кульмінації  знову досягне значення 180°. При подальшому русі по добовій паралелі азимут світила буде збільшуватись і досягне максимального значення в точці . На ділянці добової паралелі  величина азимута буде поступово зменшуватись і в точці верхньої кульмінації  знову досягне величини 180°.

Таким чином, світило схилення якого , у своєму видимому добовому русі завжди проходить через дві точки, азимут яких досягає екстремальних значень: в точці  він мінімальний, в точці  – максимальний.

Точки небесної сфери, в яких азимут світил, що не перетинають у своєму видимому добовому русі площини першого вертикала, набуває мінімального і максимального значень, називаються точками елонгації світила. Відповідно точка  – точка західної елонгації і точка  – точка східної елонгації.

В точках елонгації вертикал світила перетинається з кругом його схилення під прямим кутом.

 

  Рисунок 3.6 – До визначення ефемерид світил в точках елонгації Ефемеридні координати світила  в цих точках будемо визначати на основі відомого значення широти точки спостереження  і відомих екваторіальних координат світила  і . Щоб визначити зенітну відстань , азимут  і зоряний час  світила в точках елонгації, розглянемо сферичний трикутник  (рис. 3.6), на якому показана точка західної елонгації . Очевидно, що точка східної елонгації буде розміщена симетрично меридіану  в східній півкулі.

Оскільки трикутник  прямокутний, то за правилом Непера, застосувавши його до сторони , знаходимо:

І звідки

або                                                                                                               На основі законів симетрії встановлюємо, що

                                                                                                                        тобто для точок західної і східної елонгації зенітні відстані будуть однакові.

Для визначення азимута світила в точках елонгації обчислюємо величину допоміжного кута  (рис. 3.6), користуючись правилами Непера, застосувавши їх до сторони  (рис. 3.6).

Встановимо, що

і звідси ;

або                                                                                          

Тоді, виходячи з визначення азимута, встановлюємо, що в точках елонгацій азимути можна знаходити за формулами

                                                                                                                    (3.30)

Застосовуємо до визначення елемента  сферичного трикутника  
(рис. 22) правило Непера .

Отримаємо

                                                                                                                           (3.31)

і                                                                                                                        (3.32)

Формула (3.31) має зміст, коли  тобто , а значить

                                                                                                                                                 (3.33)

Умова (3.33) є умовою елонгації світил.

Годинні кути світила в точках елонгацїі визначаються через табличний годинний кут  з виразів

і

а зоряний час в точках елонгації за формулою:

                                                                                                                       (3.34)

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 143; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!