Розподіл поранених і хворих на етапі медичної евакуації на групи для направлення їх у відповідні функціональні підрозділи – цеA.Встановлення черговості евакуації;

B. Евакуаційно-транспортне сортування;

C.Внутрішньопунктове сортування;

D. Способу транспортування;

E. Виду медичної евакуації.

 

140. У наведеному нижче визначенні поняття «етапу медичної евакуації» відсутня одна з істотних ознак. Вкажіть її із запропонованих варіантів: «Етап медичної евакуації − це сили і засоби медичної служби, розгорнуті, розташовані в певній послідовності (від фронту в тил), призначені для прийому, сортування поранених і хворих, надання їм медичної допомоги, лікування та підготовки до подальшої евакуації »

A.На безпечній відстані від можливого ураження противником;

B. В польових умовах;

C. На шляхах медичної евакуації;

D. За 10-12 км від лінії фронту;

E. За 20-25 км від лінії фронту.

 

141. У наведеному нижче визначенні поняття «етапу медичної евакуації» відсутня одна з істотних ознак. Вкажіть її із запропонованих варіантів: «Етап медичної евакуації − це сили і засоби медичної служби, розгорнуті на шляхах медичної евакуації, розташовані в певній послідовності (від фронту в тил), призначені для прийому, надання їм медичної допомоги, лікування та підготовки до подальшої евакуації»

A. Транспортування поранених і хворих;

B. Реабілітації поранених і хворих;

C. Сортування поранених і хворих;

D. Санітарної обробки;

E. Протиепідемічних заходів.

 

Види медичної допомоги, які надає медична служба механізованої бригади це відповідно

A. Перша медична, долікарська медична допомога;

B. Спеціалізована медична допомога;

C.Кваліфікована медична допомога;

D.Перша медична, долікарська, перша лікарська, невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги;

E. Перша лікарська медична допомога.

 

Лікувально-профілактичні заходи, що виконуються медичною службою на полі бою з метою тимчасового усунення явищ, які загрожують життю пораненого, попередження розвитку небезпечних для його життя ускладнень є цільовим призначенням

A. Першої лікарської медичної допомоги;

B. Спеціалізованої медичної допомоги;

C. Кваліфікованої медичної допомоги;

D. Першої медичної допомоги;

E. Долікарської медичної допомоги.

Медична рота механізованої бригади, в наступі, розгортається на безпечній відстані від переднього краю, яка становить

A.Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 30-40 хвилин після поранення;

B. Поза досяжністю вогню стрілецького озброєння противника;

C. Поза досяжністю вогню артилерії противника;

D.Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 2-4 годин після поранення або на відстані до 6 км;

E. 10-15 км від переднього краю.

 

Медична рота механізованої бригади, в обороні, розгортається на безпечній відстані від переднього краю, яка становить

A. Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 30 хвилин після поранення;

B. Поза досяжністю вогню стрілецького озброєння противника;

C. Поза досяжністю вогню артилерії противника;

D. Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 2-4 годин після поранення або на відстані до 12 км;

E. 14-16 км від переднього краю.

 

Медичний пункт батальйону механізованої бригади, в обороні, розгортається на безпечній відстані від переднього краю, яка становить

A. Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 30 хвилин після поранення;

B. Поза досяжністю вогню стрілецького озброєння противника;

C.Поза досяжністю вогню артилерії противника;

D.Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 1-2 годин після поранення або на відстані до 3-4 км;

E. 8-10 км від переднього краю.

 

147. Медичний пункт батальйону механізованої бригади, в наступі, розгортається на безпечній відстані від переднього краю, яка становить:

A. Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 30 хвилин після поранення;

B. Як можна ближче до рубежу санітарних втрат, щоб терміни надходження поранених не перевищували 1-2 годин після поранення або на відстані до 2-3 км;

C. Поза досяжністю вогню артилерії противника;

D.Поза досяжністю вогню стрілецького озброєння противника;

E. 10-15 км від переднього краю.

 

148. Комплекти спеціального призначення містять витратне медичне майно, яке використовується в період бойових дій та служать для надання:

A.Кваліфікованої медичної допомоги;

B. Першої медичної допомоги;

C. Долікарської медичної допомоги;

D. Медичної допомоги пораненим на полі бою та на етапах медичної евакуації;

E. Спеціалізованої медичної допомоги.

 

149. Заходи щодо забезпечення військ медичним майном – цескладова частина:

A. Протиепідемічного забезпечення;

B. Лікувально-евакуаційного забезпечення військ;

C. Санітарно-гігієнічного забезпечення;

D.Медичного забезпечення військ;

E.Лікувально-профілактичне забезпечення.

 

150. При виборі номенклатури медичного майна для оснащення етапу медичної евакуації за принципом мінімальної достатності визначальним фактором (вихідними даними) є:

A.Первинна оснащеність військових частин медичним майном;

B.Очікувані розміри і структура санітарних втрат в сучасних війнах;

C. Кількість етапів медичної евакуації;

D.Вид медичної допомоги, що надається пораненим і хворим на етапі медичної евакуації;

E.Кваліфікація медичного персоналу етапу медичної евакуації.

 

151. Недоторкані запаси медичного майна, які зберігаються у військових частинах призначені для:

A. Поповнення поточних витрат і бойових втрат медичного майна військ та сил флоту при їх оперативному розгортанні;

B.Формування й розгортання медичних підрозділів військових частин і лікувальних установ, що переходять на штати воєнного часу;

C. Забезпечення нових формувань;

D. Відшкодування незворотних бойових втрат медичного майна;

E.Поточного забезпечення.

 

152. Оперативні запаси медичного майна у ЗС України призначені для:

A.Формування й розгортання медичних підрозділів військових частин і лікувальних установ, що переходять на штати воєнного часу;

B. Забезпечення нових військових формувань, відшкодування незворотних бойових втрат медичного майна;

C.Поповнення запасів медичного майна витраченого в наслідок бойових дій;

D. Поточного забезпечення;

E.Відшкодування незворотних бойових втрат медичного майна.

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 345;