Організований вивіз населення із небезпечних районів в безпечні для постійного проживання називають:  A.евакуацією;

B.розосередженням

C. відселенням;

D.ізоляцією

E. обсервацією

 

20. За причиною виникнення розрізняють наступні види надзвичайних ситуацій:

A. екологічні, соціально-військові, техногенні;

B. природні, техногенні, екологічні, соціальні;

C. малі, середні, великі, гігантські;

D. техногенні, природні, політичні;

E. загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні.

 

21. Залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють рівні надзвичайних ситуацій:

A.загальнодержавні, регіональні, локальні;

B. малі, середні, великі, гігантські;

C. локальні, місцеві, загальні;

D.поодинокі, місцеві, розповсюджені;

E. загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні.

 

22. В залежності від кількості потерпілих надзвичайні ситуації поділяються на:

A. малі, великі, дуже великі;

B. поодинокі, середні, великі;

C. локальні, місцеві, загальні;

D. поодинокі, розповсюджені;

E. малі, середні, великі, гігантські.

 

23. Комплекс організаційних лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і евакуаційних заходів, спрямованих на попередження і ліквідацію медико-санітарних наслідків НС – це:

A. лікувально-евакуаційне забезпечення;

B. захист населення;

C. санітарно-гігієнічне забезпечення;

D.медичне забезпечення за умов НС;

E. не має привальної відповіді.

 

24. Великомасштабна аварія або інша подія, що призводить до важких, трагічних наслідків називається:

A. надзвичайна ситуація;

B. аварія;

C. стихійні лиха;

D. катастрофа;

E. екологічна катастрофа.

 

Як, на Вашу думку, МОЗ України при підозрі або виникненні надзвичайної ситуації та аналізу інформації за структурою слід віднести до якої системи?

A. територіальної;

B. функціональної;

C. центральної;

D.місцевої;

E. об’єктової.

 

26. По обліковим ознакам медичне майно поділяється на:

A. Високоцінне, малоцінне, витратне;

B.Малоцінне, основні засоби, високоцінне;

C. Витратне, малоцінне, основні засоби;

D. Недоторканне, високо цінне, малоцінне;

E. Витратне, основні засоби, недоторканне.

 

Постачання майном формувань і установ здійснюється за територіальною ознакою. Резерв служб медицини катастроф (СМК) поділяється відповідно на рівні. Які рівні Ви знаєте?

A.Державний, регіональний, міський, об’єктовий;

B. Державний, регіональний, місцевий, регіональний, об’єктовий;

C.Державний. міський, місцевий, фабричний;

D. Центральний, регіональний, місцевий, заводський;

E. Державний, регіональний, міський, сільський.

 

28. Організацією медичного постачання підлеглим установам формуванням ДСМК здійснює:

A. Керівник лікувального закладу;

B. Штаб цивільної оборони об’єкту;

C.Управління надзвичайних ситуацій;

D. Центр медицини катастроф (ЦМК);

E. Керівник аптечного складу.

 

29. Майно, яким забезпечуються формування і заклади ДСМК поділяються на:

A. Санітарне, медичне, діагностичне;

B. Медичне, санітарно – господарське, спеціальне;

C. Діагностичне, медичне, господарське;

D. Епідеміологічне, спеціальне, медичне;

E.Санітарно – епідеміологічне, медичне, діагностичне;

 

30. Які спеціальні формування розгортають для контролю за здійсненням протиепідемічного режиму при виїзді і в'їзді населення, вивезенні і ввезенні вантажу:

A. група епідеміологічної розвідки;

B. група медичної розвідки;

C. контрольно-пропускні пункти;

D. евакуаційний приймач;

E. санпропускник.

 

Якому режиму діяльності закладів охорони здоров'я в умовах надзвичайної ситуації відповідає така характеристика: відсутність загрози виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру?

A. Режим введення надзвичайного стану на окремих територіях;

B. Режим підвищеної готовності;

C. Режим діяльності за умов надзвичайної ситуації;

D.Режим повсякденної діяльності;

E. Режим введення надзвичайного стану на території всієї держави.

 

Якому режиму діяльності закладів охорони здоров'я в умовах надзвичайної ситуації відповідає така характеристика: ймовірна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру?

A. Режим діяльності за умов надзвичайної ситуації;

B.Режим повсякденної діяльності;

C. Режим підвищеної готовності;

D.Режим введення надзвичайного стану на окремих територіях;

E. Режим введення надзвичайного стану на території всієї держави.

Якому режиму діяльності закладів охорони здоров'я в умовах надзвичайної ситуації відповідає така характеристика: виникнення або реальна загроза виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру?

A. Режим підвищеної готовності;

B. Режим діяльності за умов надзвичайної ситуації;

C. Режим повсякденної діяльності;

D. Режим введення надзвичайного стану на окремих територіях;

E. Режим введення надзвичайного стану на території всієї держави.

 

34. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють кілька типів надзвичайних ситуацій. Яке з наведених нижче медико-техничних характеристик відповідає надзвичайним ситуаціям техногенного походження?

A. Небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, природні пожежі, інфекційна захворюваність людей, свійських тварин, зміна стану біосфери;

B.Транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення;

C.Пов’язані з протиправними діями терористичного спрямування;

D. Пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження;

E. Пов’язані з наслідками застосування ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї.

 

35. Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють кілька типів надзвичайних ситуацій. Яке з наведених нижче медико-техничних характеристик відповідає надзвичайним ситуаціям природного походження?

A. Транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення;

B. Небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, природні пожежі, інфекційна захворюваність людей, свійських тварин, зміна стану біосфери;

C. Пов’язані з протиправними діями терористичного спрямування;

D. Пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження;

E. Пов’язані з наслідками застосування ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї.

 

Відповідно до причин походження подій, що можуть зумовити виникнення надзвичайних ситуацій на території України, розрізняють кілька типів надзвичайних ситуацій. Яке з наведених нижче визначень відповідає надзвичайним ситуаціям соціально-політичного походження?

A.Транспортні аварії, пожежі, неспровоковані вибухи, аварії з викидом небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове руйнування будівель, аварії на інженерних мережах і спорудах життєзабезпечення;

B. Пов’язані з протиправними діями терористичного і антиконституційного спрямування;

C.Небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища, природні пожежі, інфекційна захворюваність людей, свійських тварин, зміна стану біосфери;

D. Пов’язані з наслідками застосування зброї масового ураження.

E. Пов’язані з наслідками застосування ядерної, хімічної, бактеріологічної зброї.

 

37. В умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації може виникнути потреба у проведенні спеціальної обробки медичного майна. Комплекс заходів для видалення радіоактивних речовин з поверхні, об’єму або середовища лікарських засобів та предметів медичного призначення це

A. Обсервація;

B. Дегазація;

C. Дезінфекція;

D.Дезактивація;

E. Карантин.

 

38. В умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації може виникнути потреба у проведенні спеціальної обробки медичного майна. Комплекс заходів для видалення і знезараження отруйних речовин з поверхні заражених предметів медичного призначення це:

A.Дезактивація;

B.Дегазація;

C. Дезінфекція;

D. Обсервація;

E. Карантин.

 

39. В умовах ліквідації наслідків надзвичайної ситуації може виникнути потреба у проведенні спеціальної обробки медичного майна. Комплекс заходів для знищення хвороботворних мікробів і вірусів, а також знешкодження токсинів на заражених об’єктах це:

A.Карантин;

B. Дезактивація;

C. Дегазація;

D. Обсервація;

E.Дезінфекція.

 

40. Для розгортання лікарняних і міжлікарняніх аптек пристосовані приміщення повіни мати ізольованих кімнат не менше ніж:

A.8;

B. 3;

C. 5;

D. 10;

E. 15.

 

41. Військова пересувна фармацевтична техніка може використовуватися в аптечних закладах, які розгортаються в пристосованих приміщеннях на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Яка військова пересувна техніка призначена для стерилізації розчинів лікарських засобів та отримання очищеної води в польових умовах?

A. Польова фармацевтична лабораторія.

B. Установка стерилізаційно-дистиляційна.

C. Термоізоляційні контейнери.

D. Рефрижератор медичний на причепі.

E. Апарат для зниження мікробного забруднення повітря.

 

42. Військова пересувна фармацевтична техніка може використовуватися в аптечних закладах, які розгортаються в пристосованих приміщеннях на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Яка військова пересувна техніка призначена для очищення повітря приміщень аптек від мікроорганізмів?

A.Установка стерилізаційно-дистиляційна;

B. Польова фармацевтична лабораторія;

C. Термоізоляційні контейнери;

D. Рефрижератор медичний на причепі;

E. Бактеріцідні лампи.

 

43. Військова пересувна фармацевтична техніка може використовуватися в аптечних закладах, які розгортаються в пристосованих приміщеннях на період ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Яка військова пересувна техніка призначена для виготовлення ін’єкційних, інфузійних та інших стерильних розчинів лікарських засобів у польових умовах?

A. Установка стерилізаційно-дистиляційна;

B. Апарат для зниження мікробного забруднення повітря;

C. Термоізоляційні контейнери;

D. Рефрижератор медичний на причепі;

E. Польова фармацевтична лабораторія.

44. До чинників природного походження, які впливають на якісний стан лікарських засобів в умовах надзвичайної ситуації відносять:

A. Руйнування будівель;

B. Хімічне забруднення;

C. Вплив сонячного світла;

D. Проникнена радіація;

E. Ударна хвиля.

 

45.До чинників техногенного походження, які впливають на якісний стан лікарських засобів в умовах надзвичайної ситуації відносять:

A. Проникнена радіація;

B. Вплив сонячного світла;

C. Вологість повітря;

D. Хімічне забруднення;

E. Ударна хвиля.

 

46. До чинників воєнного походження, які впливають на якісний стан лікарських засобів в умовах надзвичайної ситуації відносять:

 

A. Хімічне забруднення;

B. Вплив сонячного світла;

C. Вологість повітря;

D. Катастрофічне затоплення;

E. Радіоактивне забруднення території.

 

Під впливом іонізуючого випромінювання в лікарських засобах відбуваються радіаційно-хімічні перетворення, що змінюють їх фармакологічні властивості. Які лікарські засоби мають найбільш високу чутливість до впливу іонізуючих випромінювань?

A.Драже „Аміназин”, „Діазолін”, „Ренівіт”;

B. Порошки магнію сульфата, калію перманганата, кислоти борної;

C. Гранули уродану, плантаглюціду, кальцію гліцерофосфату;

D. Розчини інсуліну, фурациліну, ціанкобаламіну;

E. Мазі сірчана, стрептоцидова, тетрациклінова.

 

48. В умовах надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу треба враховувати особливості зберігання лікарських засобів залежно від їх фізико-хімічних властивостей. Якілікарські засоби зберігаються у прохолодному місті або у холодильнику?

A. Термолабільні;

B. Вологочутливі;

C. Холодочутливі;

D. Легкозаймисті;

E. Їдки.

 

49. Визначення потреби в лікарських засобах на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації проводять за формулою P=N×Q, де Q – фактична кількість пацієнтів. Який показник позначений літерою N?

A. Часовий період, за який визначається потреба в лікарських засобах;

B. Норма витрати лікарського засобу на одного пацієнта;

C. Концентрація лікарської речовини в лікарському засобі;

D. Помилка середнє арифметичного результату вимірювань;

E. КоефіцієнтСтьюдента.

 

50. Воєнно-польова технологія виготовлення екстемпоральних рідких лікарських засобів включає такі етапи:

A. Подрібнення лікарської рослинної сировини; змішування; уведення ефірних олій за потреби; дозування; пакування та маркування; контроль якості.

B. Подрібнення лікарських речовин; змішування; дозування; пакування та маркування; контроль якості.

C. Розчинення або змішування; диспергування чи емульгування складових компонентів лікарських засобів; оформлення до відпуску.

D.Розчинення або змішування; диспергування чи емульгування складових компонентів лікарських засобів; процежування або фільтрування; оформлення до відпуску; контроль якості.

E. Розчинення або змішування; сплавлення компонентів; процежування або фільтрування; оформлення до відпуску; контроль якості.

 

51. Залежно від територіального поширення, обсягів заподіяних або очікуваних економічних збитків, кількості людей, які загинули, розрізняють рівні надзвичайних ситуацій:

A. загальнодержавні, регіональні, локальні;

B. поодинокі, місцеві, розповсюджені;

C. малі, середні, великі, гігантські;

D. загальнодержавні, регіональні, місцеві, локальні;

E. локальні, місцеві, загальні.

 

52. В залежності від кількості потерпілих надзвичайні ситуації поділяються на:

A. локальні, місцеві, загальні;

B. поодинокі, середні, великі;

C. малі, середні, великі, гігантські;

D. поодинокі, розповсюджені;

E. малі, великі, дуже великі.

 

53. Комплекс організаційних лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і евакуаційних заходів, спрямованих на попередження і ліквідацію медико-санітарних наслідків НС – це:

A. лікувально-евакуаційне забезпечення;

B. захист населення;

C. медичне забезпечення за умов НС;

D.санітарно-гігієнічне забезпечення;

E. не має привальної відповіді.

 

54. Великомасштабна аварія або інша подія, що призводить до важких, трагічних наслідків називається:

A. надзвичайна ситуація;

B. аварія;

C. стихійні лиха;

D. катастрофа;

E.екологічна катастрофа.

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 436;