Як, на Вашу думку, МОЗ України при підозрі або виникненні надзвичайної ситуації та аналізу інформації за структурою слід віднести до якої системи?A. місцевої;

B. територіальної;

C. центральної;

D. функціональної;

E. об’єктової.

 

56. По обліковим ознакам медичне майно поділяється на:

A.Високоцінне, малоцінне, витратне;

B. Малоцінне, основні засоби,високоцінне;

C.Витратне, малоцінне, основні засоби;

D.Недоторканне, високо цінне, малоцінне;

E.Витратне, основні засоби, недоторканне.

 

Постачання майном формувань і установ здійснюється за територіальною ознакою. Резерв служб медицини катастроф (СМК) поділяється відповідно на рівні. Які рівні Ви знаєте?

A.Державний, регіональний, міський, об’єктовий;

B. Державний. міський, місцевий, фабричний;

C. Державний, регіональний, місцевий, регіональний, об’єктовий;

D. Центральний, регіональний, місцевий, заводський;

E. Державний, регіональний, міський, сільський.

 

58. Організацією медичного постачання підлеглим установам формуванням ДСМК здійснює:

A. Управління надзвичайних ситуацій;

B. Штаб цивільної оборони об’єкту;

C. Центр медицини катастроф (ЦМК);

D. Керівник лікувального закладу;

E. Керівник аптечного складу.

 

59. Майно, яким забезпечуються формування і заклади ДСМК поділяються на:

A. Санітарне, медичне, діагностичне;

B.Санітарно – епідеміологічне, медичне, діагностичне;

C. Діагностичне, медичне, господарське;

D. Епідеміологічне, спеціальне, медичне;

E. Медичне, санітарно – господарське, спеціальне.

 

60. Які спеціальні формування розгортають для контролю за здійсненням протиепідемічного режиму при виїзді і в'їзді населення, вивезенні і ввезенні вантажу:

A. група епідеміологічної розвідки;

B. група медичної розвідки;

C. контрольно-пропускні пункти;

D. евакуаційний приймач;

E. санпропускник.

61. Принцип відпуску медичного майна у межах норм постачання в натуральних одиницях (на безоплатній основі) складає сутність:

A.Постачання переважно комплектами медичного майна;

B.Нормованого постачання;

C.Нормованого натурального постачання;

D. Планового постачання;

E. Централізованого постачання.

 

62. Принцип швидкого розгортання та оперативності медичного забезпечення в воєнний час полягає в:

A. Централізованого постачання;

B.Планового постачання;

C. Постачанні медичного майна переважно комплектами;

D. Нормованого натурального постачання;

E. Нормованого постачання.

 

63. Офіційний документ, що визначає організаційну структуру, кількість особового складу військової частини чи лікувального закладу має назву:

A. Табелем до штату;

B. Штатом;

C. Норма постачання;

D. Нормою запасів медичного майна;

E.Розрахунковою нормою медичного майна.

 

64. До облікових документів допоміжного характеру відносять:

A. Акт приймання;

B. Наряд;

C. Накладна;

D. Пакувальний лист;

E.Доручення.

 

65. До первинних (основних) облікових документів відносять:

A. Підтвердження про прийняття матеріальних засобів

B. Пакувальний лист

C. Стелажний ярлик

D. Накладну

E. Супровідний лист

 

66. Якщо первинний обліковий документ складається з кількох аркушів, його реєстраційний номер вказується:

A.На першій і останній сторінці;

B. На першій сторінці;

C. На кожній сторінці;

D. На окремій сторінці;

E. Довільно.

 

67. Лікарські засоби та медичні препарати, що мають необмежений термін придатності, зберігають у непорушних запасах не більше:

A.Необмежено;

B. 15 років;

C.5 років;

D. 25 років;

E. 10 років.

 

Технічні можливості стерилізаційно-дистиляційної установки польової фармацевтичної лабораторії по стерилізації розчинів становить

A.До 250 л на добу;

B. До 50 л на добу;

C.До 100 л на добу;

D.До 500 л на добу;

E. До 70 л на добу.

 

69. Можливості кип’ятильника глухого нагріву польової фармацевтичної лабораторії в одержанні води кип’яченої становить:

A. До 160 л/год.

B. До 40 л/год.

C. До 60 л/год.

D. До 100 л/год.

E. До 160 л/год.

 

70. Основне призначення стерилізаційно-дистиляційної установки (СДП-3), яка знаходиться на оснащенні аптеки медичної роти полягає у:

A. Отриманні води очищеної методом дистиляції;

B. Стерилізації перев’язувального матеріалу;

C. Стерилізації хірургічних інструментів;

D. Стерилізації, отриманні води очищеної та води кип’яченої;

E. Отриманні води кип’яченої.

 

71. Кисневі балони, які використовуються в медичних приладах та апаратах розраховані на утримання газоподібного кисню під тиском:

A. 50-100 кг/см2;

B.100 кг/см2;

C. 50 кг/см2;

D. 300 кг/см2;

E. 150-200 кг/см2.

 

72. Для зниження тиску газу, що надходить з кисневого балону, до робочого значення та підтримки тиску на постійному рівні використовують:

A. Запірний вентиль;

B. Кисневі редуктори;

C. Кисневий насос;

D. Газифікаційна установка рідкого кисню;

E. Прилад рідкого кисню.

 

73. Лікарські засоби, які зберігаються в запасах, з терміном придатності до 5 років повинні мати на момент освіження запас терміну придатності не менше:

A. 50 %;

B. 20 %;

C. 30 %;

D. 10 %;

E. 25 %.

 

74. Лікарські засоби, які зберігаються в запасах, з терміном придатності більше 5 років повинні мати на момент освіження запас терміну придатності не менше:

A. 3 років;

B. 1 року;

C. 2 років;

D. 4 років;

E. 0,5 року.

 

75. Вітчизняні індивідуальні медичні аптечки (АМЗІ) відрізняються від індивідуальної аптечки Армії США:

A.Кількістю перев’язувального матеріалу;

B. Наявністю спеціальних засобів гемостазу;

C. Формою підсумка (футляра);

D.Принципово іншою моделлю затискача (джгута) для зупинки кровотечі;

E.Шириною пластиру армованого.

 

76. Автоперев’язувальна АП-2 призначена для надання першої лікарської допомоги в польових умовах. Медичний персонал АП-2 має можливість за годину роботи надати першу лікарську допомогу:

A.До 20 пораненим

B.3-5 пораненим

C.До 15 пораненим

D.1-2 пораненим

E. 7-10 пораненим,

 

77. Медичне сортування, яке призначено для розподілу поранених і хворих на групи для направлення їх до відповідних функціональних підрозділів певного етапу медичної евакуації, відноситься до:

A. Функціонального;

B. Внутрішньопунктового;

C.Терапевтичного;

D. Потреби у тимчасовій ізоляції;

E.Визначення потреби у невідкладній медичній допомозі.

 

78. Медичне сортування, яке призначено для розподілу поранених і хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням, черговістю, способами і засобами подальшої їх евакуації та потребою у медичному супроводі відноситься до:

A. Визначення кінцевого пункту медичної евакуації;

B.Ступені потреби у спеціальній обробці;

C. Ступені потреби у тимчасовій ізоляції;

D.Евакуаційно-транспортного;

E.Визначення наступного пункту медичної евакуації.

79. Для забезпечення функціонування станцій швидкої медичної допомоги (які задіяні в системі ДСМК) в надзвичайних ситуаціях потрібно мати запас медичного майна на:

A. 15 днів;

B.Місяць роботи;

C.7 днів;

D. 3 доби;

E. добу.

 

80. Оперативний запас медичного майна на кожну бригаду постійної готовності Державної служби медицини катастроф першої черги розрахований для роботи протягом:

A. 7 днів;

B. 15 днів;

C. 3 діб;

D. Доби;

E. Місяця.

 

81. Спеціалізовані бригади постійної готовності Державної служби медицини катастроф другої черги організаційно формуються як:

A. Штатні;

B. Позаштатні (за рахунок штатних спеціалістів ЛЗ);

C. Добровольчі;

D. Волонтерські;

E.Міжнародних організацій.


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 422;