Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    проходив виробничу технологічну практику в __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

з__________по_________________201 р.

    Назвати види робіт, у яких брав участь практикант, ступінь проявлених ним умінь і навиків, відношення його до роботи_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Виконання громадських доручень, контакт з колективом

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Зауваження щодо виконання програми практики і організаторських здібностей практиканта, готовність до самостійної роботи (за робітничою спеціальністю чи фахом)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка за переддипломну практику _____________

 

М.П.                                                     Дата «____»___________201 р.

 

                                                                 Підпис керівника практики

від підприємства_____________

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________  

Висновок керівника практики від вищого навчального
закладу про проходження практики

Керівник практики ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ____________________________________________________

 

Керівник практики _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ____________________________________________________

 

Керівник практики _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ____________________________________________________

 

Керівник практики _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ____________________________________________________

 

Керівник практики _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендована оцінка ___________________________________________________

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

дата складання заліку "___" ____________ 20__ року

на звіт – щоденник студента

 

 

    1. Оцінка виконання програми виробничої (технологічної) практики студентом на розділи програми і в цілому та оформлення звіту-щоденника

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

2. Висновок про рівень організації практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Підсумки виробничої технологічної практики

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Участь студента в підсумковій теоретичній конференції (якщо передбачена)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Відмітка про загальну оцінку практики з врахуванням захисту перед комісією навчального закладу

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата «____»_____________201 р.

 

                                                          Підпис керівника практики

від навчального закладу____________

 

 

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1270; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!