Ознайомлення з організаційно-виробничою структурою, системою обліково-економічної та комерційної діяльності Ознайомлення з розміщенням господарства____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомитися з складом і структурою земельних угідь та посівних площ___

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 1  Структура сільськогосподарських угідь на підприємстві

 

Види угідь

20__рік

20__рік

20__рік

Відхилення

20__р до 20__р

площа, га

стру-

ктура

%

площа, га

стру-

ктура

%

площа, га

стру-ктура%

га %
Всього с.г. угідь з них:
-рілля

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Таблиця 2 Структура посівних площ

Посівні площі

20__ рік

20__рік

20__ рік

Відхилення

+, -

20__р до

20__ р

га % га % га %
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Всього посівів   100   100   100  

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з управлінською та організаційною структурою господарства (схема)____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Схема 1 Організаційно-виробнича структура господарства

 

Ознайомлення з спеціалізацією господарства____________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Таблиця 3  Структура товарної продукції господарства

Показники

Вартість товарної продукції,

тис. грн.

Структура товарної продукції, %

галузева по госпо-дарству
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Разом по рослинництву   100  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Разом по тваринництву   100  
Разом по господарству   - 100

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з комерційною діяльністю __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомлення з виробничими та економічними показниками діяльності гомподарства_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Таблиця 4 Основні виробничі та економічні показники роботи підприємства за 2012 рік     

       

Показники

Площа, га

Пого-лів’я, гол

Урожай-

ність

ц\га,

Проду-

ктивність

кг, гр.

Вироб-ництво продукції, ц

Виробнича собівартість

Реалізація продукції

Прибуток (+),

Збиток

 (-)

Рівень рента-бельності, %

Всьоготис. грн. 1 ц, грн. Фізична вага, ц Виручкатис. грн. Ціна 1ц, грн. Повна собівартість, тис.грн.
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Разом по рослинництву                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Разом по тваринництву                      
Разом по господарству                      

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки :

 

- ф. 50 с. г.

Оцінка керівника практики ______________________________

Підпис __________________________

 

 

 

2 Робота дублером:

Робота дублером керівника (менеджера) колективу та керівника підсобного ( промислового) підрозділу

Робота дублером керівника (менеджера) колективу виробничого підрозділу та керівника підсобного ( промислового ) підрозділу

Ознайомлення з посадовими обов’язками керівників і спеціалістів виробничих підрозділів______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ознайомлення з технологічними процесами у виробничому підрозділі_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з внутрішньогосподарською організацією праці у виробничому підрозділі _______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Участь у визначенні потреби в персоналі_____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Участь у контролюванні якості робіт________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Участь у прийманні готової продукції_______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Участь у нарахуванні заробітної плати_______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Участь у підведенні підсумків виконання робіт та підготовці і проведенні виробничихнарад_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з посадовими обов’язками керівників і спеціалістів підсобних (промислових) підприємств________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ознайомлення з спеціалізацією і потужністю підприємства ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Ознайомлення з технологічними процесами у  підсобному (промисловому) підприємстві_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з організацією праці та розпорядком дня у підсобному (промисловому) підприємстві_______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлення з обліком і звітністю у підсобному (промисловому) підприємстві_____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додатки:

Посадові інструкції головних спеціалістів, керівників виробничих підрозділів, керівників підсобних (промислових) підприємств (2 шт.)

 

Оцінка керівника практики ______________________________

Підпис __________________________

Робота дублером комірника (завідувача продовольчого та матеріального складу)

ЗАВДАННЯ 1. Пояснити організацію ведення складського господарства в _________________________________________ (місце розташування, порядок зберігання та обліку цінностей)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ЗАВДАННЯ 2. Викласти порядок первинного обліку надходження, переміщення та обліку цінностей на складі

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомлення з порядком ведення книги складського обліку

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗАВДАННЯ 4. Ознайомлення з методикою складання Звіту про рух товарно-матеріальних цінностей

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ДОДАТКИ

1. Первинні документи на надходження ТМЦ (5 копій)

2. Первинні документи на витрачання ТМЦ (5 копій)

3. Книга складського обліку (Складена на підставі вищезазначених документів)

4. Складання Звіту про рух товарно-матеріальних цінностей (на підставі даних Книги)

5. Посадова інструкція комірника

 

Примітка: Первинні документи мають бути прикладені не менше, як по трьох видах товарно-матеріальних цінностей та за один обліковий період (місяць);

 

 

Оцінка керівника практики _____________________________

                                                                   Підпис ________________________

 

КНИГА СКЛАДСЬКОГО ОБЛІКУ

Назва матеріалу __________________________ Номенклатурний №________________

Стелаж___________ Ячейка ___________ Одиниця виміру ____________Ціна _________       

 

Дата № доку-мента Від кого надійшло або кому видано   Прибуток   Видаток   Залишок Контроль (підпис і дата)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Назва матеріалу ____________________________ Номенклатурний №_____________   

Стелаж___________ Ячейка___________ Одиниця виміру____________ Ціна_________       

 

Дата № доку-мента Від кого надійшло або кому видано   Прибуток   Видаток   Залишок Контроль (підпис і дата)
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Підприємство________________________

 

 

Звіт

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 411; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!