ТЕМА № 10. ОРГАНИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Роль та значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань про органи досудового розслідування.

Ключові поняття: міліція, органи досудового розслідування, досудове розслідування, принципи діяльності досудового розслідування.

Обсяг знань та вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

знати: організацію і діяльність органів досудового розслідування, принципи діяльності та структура органів досудового слідства.

Вміти: відтворювати основні поняття пов’язанні з органами досудового розслідування; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.

 

 

ТЕМА № 11. Органи та установи юстиції

Роль та значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань органи юстиції.

Ключові поняття: Міністерство юстиції України. Роль Міністерства Юстиції у міжнародних зв’язках. Місцеві управління Міністерства юстиції, їх система та повноваження. Завдання управлінь юстиції, їх права. Державна виконавча служба: порядок організації та діяльності.

Обсяг знань та вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

знати: органи що входять в структуру Міністерства юстиції. Правова основа діяльності Міністерства юстиції. Завдання Міністерства юстиції. Система місцевих управлінь Міністерства юстиції. Статус державної виконавчої служби.

Вміти: Відтворювати основні поняття органів юстиції, використовувати засвоєнні знання під час професійної діяльності юриста.

 

 

ТЕМА 12. ОРГАНИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

 

Роль та значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань про органи охорони державного кордону.

Ключові поняття: Органи державного кордону, завдання, принципи діяльності органів охорони державного кордону, структура органів державного кордону.

Обсяг знань та вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

знати: структуру, завдання, принципи, права і обов’язки органів державного кордону.

Вміти: відтворювати основні поняття пов’язанні з органами державного кордону; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.

 

ТЕМА № 13. Система та повноваження митних органів України

Роль та значення теми для діяльності юристів.Вивчення теми спрямовується на формування у студентів знань про митні органиУкраїни.

Ключові поняття: Митні органи. Переміщення і пропуск через митний кордон товарів і інших предметів. Правовий статус працівників.

Обсяг знань та вмінь студента після вивчення теми. Після вивчення теми студент повинен:

знати: організацію і діяльність митних органів. Цілі діяльності митних органів. Повноваження митних органів. Правоохоронна діяльність митних органів. Митний контроль. Митне оформлення. Система органів управління митної справи. Сутність митного контролю та митного оформлення. Вимоги до кандидата на посаду працівника митних органів.

Вміти: відтворювати основні поняття пов’язанні з митними органами; переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.

 


Структура навчальної дисципліни

№ теми

Назви тем

Всього годин

Кількість годин
за видами занять

Самост.р. / індив.р.

Використання
ТЗН, дидактичних засобів

Взаємозв'язок
з іншими навчальними
дисциплінами

аудиторна робота

Всього

Лекції

Семінари

Практ. заняття

Модульний контроль

1

Предмет, основні поняття і система навчальної дисципліни «Судові та правоохоронні органи України»

8

2

2

 

 

 

6

Лекція у форматі Power Point Конституційне право - т. 7-8

2

Правосуддя та його принципи

10

4

2

2

 

 

6

Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 2

3

Судова влада і система загальних судів України

10

4

2

2

 

 

6

Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 3

4

Правовий статус суддів України, присяжних та народних засідателів

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 4

5

Конституційний Суд України

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Конституційне право - т. 6

6

Система, структура та функції прокуратури України.

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Конституційне право - т. 8

7

Система, організація та функції Служби безпеки України.

8

 

 

 

 

 

8

навчальний фільм  Правові засади ОРД т. 4-7

8

Організація адвокатської діяльності в Україні

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Адвокатура України т.1-3

9

Система, структура та функції органів внутрішніх справ.

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Правові засади ОРД т.3-7

10

Органи досудового розслідування

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 5

11

Органи та установи юстиції України

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Крим.процес - т. 3

12

Органи охорони державного кордону

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point  Правові засади ОРД т. 4-7

13

Система та повноваження митних органів України

8

 

 

 

 

 

8

Лекція у форматі Power Point Адмін. право т. 4-6

 

Усього за семестр

108

10

6

4

98

 

 

Форма підсумкового контролю

Екзамен


Теми семінарських занять


Дата добавления: 2018-05-12; просмотров: 214; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!