Тестові завдання мають по чотири відповіді, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  ВАРІАНТ № 1

1. Виконати тест.

2.  Розробити фрагмент уроку письма у букварний період (пояснення нового матеріалу) з теми: “Написання малої букви ш” (Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії у 2 частинах. Ч.І. Тернопіль: Мальва, 2009. – С. 15.)

 

 

ВАРІАНТ № 2

1. Виконати тест.

2.  Розробити фрагмент уроку письма у букварний період (пояснення нового матеріалу) з теми: “Написання малої букви с” (Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії у 2 частинах. Ч.І. Тернопіль: Мальва, 2009. – С. 11.)

ВАРІАНТ № 3

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (повторення і закріплення вивченого) з теми: «Змінювання дієслів за часами і числами». Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 4. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2004. – С. 49 – 51.

 

 

ВАРІАНТ № 4

1. Виконати тест.

2. Розробити різні завдання до читання слів у колонках за букварем.            (Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар. – К.: Освіта, 2012. – С. 60.)

 

 

ВАРІАНТ № 5

1. Виконати тест.

2.  Скласти фрагмент уроку навчання грамоти (підготовчі аналітико-синтетичні вправи) з теми: “Звуки [л], [л’] и позначення їх на письмі буквою л”. (Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар. – К.: Освіта, 2012. – С. 36.)

 

ВАРІАНТ № 6

1. Виконати тест.

2.  Скласти фрагмент уроку навчання грамоти  (підготовчі аналітико-синтетичні вправи) з теми: “Звуки [н], [н’] і позначення їх на письмі буквою н”.(Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар. – К.: Освіта, 2012. – С. 34.)

 

ВАРІАНТ № 7

1. Виконати тест.

2.  Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. Позначення їх на письмі». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 2. Ч. ІІ . – К.: Освіта, 2010. – С. 53.     

 

 

ВАРІАНТ № 8

1. Виконати тест.

2.   Скласти фрагмент уроку навчання грамоти (робота з букварем) з теми: “Звук [о], й позначення її на письмі буквою о”. (Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар. – К.: Освіта, 2012. – С. 26.) 

ВАРІАНТ № 9

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (повторення і закріплення вивченого) з теми: «Правопис закінчень іменників ж.р. на -а, -я у родовому відмінку однини». Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 4. Ч. І. – К.: Освіта, 2004. – С. 72.

 

 

ВАРІАНТ № 10

1. Виконати тест.

2.  Скласти фрагмент уроку читання (первинний аналіз твору) з теми: «В.Сухомлинський «По волосинці». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 2. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2010. – С. 23. 

ВАРІАНТ № 11

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку української мови (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників». Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 3. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2003. – С. 47 – 48.

 

ВАРІАНТ № 12

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Слова, близькі за значенням». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – С. 62 – 63.

ВАРІАНТ № 13

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку розвитку зв’язного мовлення у 3 класі (словникова робота) з теми: «Поняття про текст». Підручник: Вашуленко М.С.,          Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – впр. 45. – С. 21 – 24.

 

ВАРІАНТ № 14

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Правопис префіксів роз-, без-, з-, с-». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – С. 104 – 106.

ВАРІАНТ № 15

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання у 3 класі (проведення словникової роботи), на якому вивчається казка П. Єршова «Горбоконик». Підручник:  Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2006. – С.110 – 114.

ВАРІАНТ № 16

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання (узагальнююча бесіда)
з теми: «А. Дімаров «Для чого людині серце?». Підручник:  Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. І. – К.: Освіта, 2011. – С. 88.

 

ВАРІАНТ № 17

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання (робота над віршем) з теми: «Я. Щоголів «Зимовий ранок». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. І. – К.: Освіта, 2010. – С.4 – 5.

ВАРІАНТ № 18

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Рід іменників». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. ІІ . – К.: Освіта, 2003. – С. 23.     

 

 

ВАРІАНТ № 19

1. Виконати тест. 

2. Скласти фрагмент уроку читання (підготовча робота до сприймання нового твору), на якому діти будуть знайомитися з науково-популярною статтею: «Створення людей». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 4. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2006. – С.5 – 7.

ВАРІАНТ № 20

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання (словникова робота) з теми: «Остап Вишня «Любіть книгу». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. І. – К.: Освіта, 2011. – С. 58.

 

ВАРІАНТ №21

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и у корені слова, які перевіряються наголосом». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – С. 84 – 85.     

 

ВАРІАНТ №22

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (на вибір студента) з теми: «Слова з прямим і переносним значенням». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, З. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – С.57 – 58.

 

 

ВАРІАНТ №23

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (словникова робота) з теми:  «Остап Вишня «Любіть книгу». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. І. – К.: Освіта, 2011. – С. 58 – 59.

 

 

 

ВАРІАНТ №24

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (повторення і закріплення вивченого) з теми: «Змінювання дієслів за часами і числами». Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 4. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2004. – С. 49 – 51.

ВАРІАНТ №25

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання (підготовча робота до сприймання нового твору), на якому діти будуть знайомитися з науково-популярною статтею: «Чи любиш ти читати журнали?». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2006. – С.16 – 17.

 

 

ВАРІАНТ №26

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку «Загальне поняття про частини мови» (на вибір студента). Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 3. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2004. – С. 3

 

 

ВАРІАНТ №27

1. Виконати тест.

2.  Скласти фрагмент уроку читання (первинний аналіз тексту). Тема: «Бременські музиканти». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 2. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2010. – С.102.

 

 

ВАРІАНТ №28

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (повторення і закріплення вивченого) з теми: «Змінювання дієслів за часами і числами». Підручник: Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова, 4. Ч. ІІ. – К.: Освіта, 2004. – С. 49 – 51.

 

ВАРІАНТ №29

1.  Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку читання (на вибір студента) з теми: «О. Донченко «Лісовою стежкою». Підручник: Савченко О.Я. Читанка, 3. Ч. І. – К.: Освіта, 2011. – С.14 – 17.

 

 

ВАРІАНТ №30

1. Виконати тест.

2. Дібрати вправи для морфологічного розбору іменника (по класах). Показати алгоритм виконання морфологічного розбору іменника у 4-му класі.

 

 

ВАРІАНТ №31

1. Виконати тест.

2. Скласти фрагмент уроку (сприймання учнями нового матеріалу) з теми: «Вимова і правопис слів з ненаголошеними е, и у корені слова, які перевіряються наголосом». Підручник: Вашуленко М.С., Мельниченко О.І. Рідна мова, 3. Ч. І . – К.: Освіта, 2003. – С. 84 – 85.     

 

Тест

Тестові завдання мають по чотири відповіді, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.  

Варіант

1. З’ясувати метод, за допомогою якого учитель організовує пошукову діяльність учнів і створює проблемну ситуацію, називається:

а) проблемним;      с) частково-проблемним;

b) репродуктивним;          d) пояснювально-ілюстративним.

2. Визначити, який етап пошукової діяльності полягає в уточненні суті ознак поняття:

а) перший;  с) третій;

b) другий;  d) другий і третій.

3. З’ясувати, коли учні  одержують початкові уявлення про речення та його будову:
а) у період навчання грамоти;   с) у третьому класі;

b) у другому класі;                    d) у четвертому класі.

4. Визначити, які терміни, пов'язані з лексикологією, учні початкових класів не засвоюють:
а) антоніми; с) омоніми;

b) синоніми;   d) пароніми.

5. З'ясувати, у якому рядку правильне висловлення:

а) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

b) "програма не передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи";

с) "програма передбачає виділення спеціальних годин на лексичні вправи під час вивчення розділу "Лексикологія";

d) "програма передбачає вивчення розділу "Лексикологія".

6. Визначити, коли діти ознайомлюються з терміном "пряме і переносне значення":
а) у другому класі;

b) у третьому класі:

с) у четвертому класі;

d) не ознайомлюються взагалі.

7. З’ясувати, на якому етапі відбувається аналіз мовного матеріалу:

а) другому етапі пошукової діяльності; с) на третьому етапі;

b) на першому етапі;                                d) на четвертому етапі.


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 194; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ