Порядок складання локальних кошторисів та відомостей ресурсів до них.Локальні кошторисискладаються в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси по формах, приведених в додатках Д, Е ДБН Д.1.1-1-2000 Правила визначення вартості будівництва.

Відомості ресурсівдо локальних кошторисів складаються по формах, приведених в додатку Ж.

При складанні локальних кошторисів застосовуються:

- Ресурсні елементні кошторисні норми України;

- Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм;

- Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин і механізмів;

- поточні ціни на матеріали, вироби і конструкції;

- поточні ціни машино-часа;

- поточна вартість людино-години відповідного розряду робіт;

- поточні ціни на перевезення вантажів для будівництва;

-  Правила визначення загальновиробничих і адміністративних витрат.

У складі локальних кошторисівокремі конструктивні елементи будівлі (споруди), види робіт і пристроїв групуються в розділи.

Порядок розташування робіт в локальних кошторисах і їх угрупування в розділи повинні відповідати технологічній послідовності виробництва робіт і враховувати специфічні особливості окремих видів будівництва.

Локальні кошториси складають на такі види робіт:

- «будівельні роботи»;

- «спеціальні будівельні роботи»;

- «внутрішні санітарно-технічні роботи»;

- «монтаж устаткування».

Виходячи з названих принципів угрупування, локальний кошторис на «будівельні роботи» може мати розділи:

Розділ «А» - підземна частина будівлі:

- земляні роботи;

- фундаменти;

Розділ «Б» - надземна частина будівлі:

- стіни;

- каркас;

- перекриття;

- балкони і лоджії;

- перегородки;

- сходові марші і майданчики;

- підлоги;

- дах і крівля;

- віконні заповнення і балконні двері;

- дверні заповнення;

- внутрішня обробка;

- зовнішня обробка;

- вбудовані меблі;

- інші роботи;

- інші розділи.

Локальний кошторис на «внутрішні санітарно-технічні роботи» може мати розділи:

- водопровід;

- каналізація;

- опалення;

- вентиляція й кондиціонування повітря та т.п.

Кошторисна вартість робіт на будівництві житлових будинків, перші (цокольні) і підвальні поверхи яких призначаються для розміщення магазинів, підприємств громадського харчування і культурно-побутового обслуговування (включаючи книжкові магазини, аптеки і ін.), а також житлових будинків з прибудованими (для розміщення вказаних підприємств) приміщеннями визначається локальними кошторисами,які складаються окремо для жилої і нежилої частин дома.

У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій (металевих, залізобетонних і ін.), знос будівель і споруд, внаслідок чого намічається отримання конструкцій, виробів і матеріалів, придатних для повторного застосування, за підсумком локальних кошторисівна розбирання, знос (перенесення) будівель і споруд і інших робіт довідково приводяться зворотні суми,що враховують реалізацію таких матеріальних ресурсів. Зворотні суми показуються окремим рядком під назвою «зворотні суми» і визначаються на підставі номенклатури і кількості конструкцій, матеріалів і виробів, що одержуються для подальшого використання. Вартість таких конструкцій, матеріалів і виробів у складі зворотних сум приймається як за нові за поточними відпускними цінами із застосуванням усередненого коефіцієнта зносу 0,5, окрім тих, на які ціни реалізації можуть бути визначені.

У разі неможливості (підтвердженої відповідними документами) використання або реалізації матеріалів від розбирання їх вартість в поворотних сумах не враховується.


ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЦІНУ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ


Рис. 1.


СКЛАД І СТРУКТУРА ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 98;