Прямі витрати і загальновиробничі витрати – це витрати будівельних організацій, які включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт.2.2.2. Система ціноутворення в будівництві. Кошторисні нормативи й нормативно-інформаційна база.

 

Система ціноутворення в будівництві базується на:

1) нормативних показниках;

2) розрахункових показниках;

3) поточних цінах на трудові і матеріально-технічні ресурси. 

Усі державні, виробничо-галузеві, територіальні і фірмові кошторисні нормативи (за винятком вільних (ринкових), регульованих цін і тарифів на продукцію виробничо-технічного призначення і послуги) утворюють кошторисно-нормативну (нормативно-інформаційну) базу системи ціноутворення й кошторисного нормування у будівництві.

Кошторисні нормативи підрозділяються на наступні види:

- загальнодержавні будівельні кошторисні нормативи;

- відомчі кошторисні нормативи;

- кошторисні нормативи для окремих будівництв;

- індивідуальні кошторисні норми.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-93 “Система стандартизації і нормування в будівництві. Основні положення” кошторисні нормативи відносяться до класу “Д”.

Головна функція кошторисних норм - визначення нормативної кількості ресурсів, необхідних для виконання відповідного виду робіт, як основи для подальшого переходу до вартісних показників.

У кошторисних нормах приводиться середній розряд роботи, використовуваний при визначенні заробітної платні робочих-будівельників і монтажників, а також ланки робочих, зайнятих на роботах по доставці, монтажу, демонтажу і на управлінні, обслуговуванні і ремонті (надалі «управління і обслуговування») будівельних машин і механізмів.

Нормативними показниками є елементні або укрупнені норми, на їх основі визначаються прямі витрати.

Елементні кошторисні норми на будівельні конструкції і роботи є первісними кошторисними нормативами, на основі яких розроблені одиничні розцінки у базисному рівні цін на всі види будівельних конструкцій і робіт, призначених для розрахунків кошторисних прямих витрат. У них установлені нормативні показники витрат праці робітників, потреби у будівельних машинах, матеріалах, виробах і конструкціях, розраховані на одиницю певного виду конструкцій і робіт.

До елементних кошторисних нормативів відносяться ресурсні кошторисні норми:

- на будівельні роботи,

- на ремонтно-будівельні роботи,

- на монтаж устаткування, 

- на пуско-налагоджувальні роботи і

- норми експлуатації будівельних машин і механізмів.

Укрупнені кошторисні нормативи та показники на будівництво будинків, споруд і виконання окремих видів робіт призначені для визначення вартості об’єктів і робіт простим доступним шляхом згідно конструктивних й інших параметрів будинків і споруд або укрупнених одиниць обсягів робіт.

Укрупнені кошторисні нормативи та показники вартості застосовуються для визначення вартості об’єктів і робіт:

- на стадії розробки робочої документації (РД): показники видів робіт (ПВР) , прейскуранти на будівництво будинків і споруд (ПБС), укрупнені розцінки (УР);

- на ранніх стадіях проектування і в складі проектної документації (обґрунтування інвестицій) – усі види укрупнених нормативів і показників.

До укрупнених кошторисних нормативів відносяться укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН) на будівлі і споруди в цілому і на їх частини.

 

 

Визначення ціни об'єкту, що будується, з урахуванням пропозицій замовника і підрядника здійснюється відповідно до вимог Кошторисних Нормативів і Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1.1 – 2000 із змінами, внесеними в процесі дії Правил.

Вказані Правила носять обов'язковий характер при здійсненні будівництва за рахунок бюджетнихкоштів або засобів суб'єктів державної власності.

Для будівництва об'єктів, що здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, Правила і норми носять рекомендаційний характер (їх застосування обумовлюється контрактом). 

До розрахункових показників відносяться витрати на:

- загальновиробничі витрати;

- засоби на титульні тимчасові будівлі і споруди;

- зимові і інші подорожчання;

- адміністративні витрати і інші витрати (рис. 2).

Поточні ціни - це цінники, прейскуранти, існуючий рівень зарплати.

У кошторисних нормах приводиться середній розряд роботи, використовуваний при визначенні заробітної платні робочих-будівельників і монтажників, а також ланки робочих, зайнятих на роботах по доставці, монтажу, демонтажу і на управлінні, обслуговуванні і ремонті (надалі «управління і обслуговування») будівельних машин і механізмів.

Нормативна кошторисна трудомісткість передбачає виконання робіт в звичайних умовах при плюсовій температурі зовнішнього повітря, але не більше +270 З в літній період просто неба, і помірному вітрі (швидкістю до 10 м/с).

В кошторисній документації на будівництво вартість обладнання вказується окремо відносно вартості будівельних і монтажних робіт.

Кошторисна документація.


Дата добавления: 2018-05-02; просмотров: 149;