Тема: Правове регулювання земельної реформи в Україні1. Передумова реформування земельних відносин.

2. Поняття та зміст земельної реформи.

3. Основні етапи здійснення земельної реформи, їх особливості.

4. Основні напрями земельної реформи в Україні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: земельні правовідносини, земельна реформа, зміст земельної реформи, етапи земельної реформи, напрями земельної реформи.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- правове регулювання земельної реформи;

- мета земельної реформи;

- суб’єкти земельної реформи;

- зміст земельної реформи.

Практичні завдання

Задача 1.Громадянка Нестеренко, що проживає у містечку Втішеному Київської області, звернулася до міської ради із заявою про приватизацію 0,25 га земельної ділянки, якою вона користується з 1978 року, отримавши у спадщину від свого батька житловий будинок. У процесі попереднього розгляду справи з'ясувалося, що згідно із планом земельної ділянки, за даними бюро технічної інвентаризації (БТІ) за нею закріплено лише 0,12 га.

Приватизаційна комісія схвалила передані їй матеріали про приватизацію 0,12 га землі Нестеренко, вважаючи, що такий порядок склався у процесі землекористування.

На підставі цього міська рада ухвалила рішення про приватизацію гр. Нестеренко 0,12 га. Це рішення Нестеренко оскаржила до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин; чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

Задача 2.Дочка та мати Діденко займали квартиру № 2 у трьохквартирному одноповерховому будинку у с.м.т. Згурівка Київської області. В 1992 році квартири в цьому будинку було приватизовано. Мешканці будинку звернулись до селищної ради про приватизацію землі навколо будинку. Оскільки згоди про розділ землі між мешканцями досягнуто не було, рада на свій розсуд розділила земельну ділянку, зробивши це таким чином, що для сім'ї Діденко не було можливості дістатись до шляхів загального користування, а також до власного городу. Причому відразу ж після прийняття рішення радою сусіди побудували паркани навколо своїх ділянок.

Сім'я Діденко звернулась до суду про визнання рішення ради незаконним та про вилучення земельних ділянок з земель власників квартир № 1 та № 3.

Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи це тим, що спори такого роду вирішуються радами.

Визначити коло суспільних відносин. Охарактеризувати об'єкти правовідносин у сфері земельної реформи, які виникли в даному казусі. Вирішити справу.

Задача 3.Міськвиконком м. Ніжин Чернігівської обл. делегував свої повноваження щодо приватизації земельних ділянок громадян та сільськогосподарських підприємств (які він у 1992 році отримав від міськради) міському відділу земельних ресурсів м. Ніжина. Останній відмовився прийняти такі повноваження, аргументуючи це тим, що до їх компетенції входить лише ведення земельно-кадастрової документації міста та розробка на замовлення проектів відводів земельних ділянок. Міськвиконком оскаржив цю відмову до міського суду.

Які правовідносини у сфері земельної реформи тут виникають? Вирішити справу.

 

Література:1-2; 16; 20; 41-44; 76; 80; 108; 109; 118.

Законодавство:1-3; 42-48.

Семінарське заняття 3
Право власності на землю в Україні

1. Земля як об'єкт права власності.

2. Поняття та особливості права власності на землю в Україні.

3. Форми власності на землю України.

4. Право власності на землю за Конституцією України.

5. Права та обов'язки власників землі.

6. Спільна власність на землю.

7. Гарантії прав на землю.

8. Поняття та види обмеження прав на земельну ділянку.

 

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: право власності на землю, суб’єкти права власності на землю, зміст права власності на землю, об’єкт права власності на землю, форми права власності на землю.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- місце інституту права власності на землі в системі сучасного земельного права України;

- розмежування поняття об'єктивного та суб'єктивного права власності на землі в Україні;

- критерій розмежування права державної та комунальної власності на землі;

- обмеження права приватної власності на землі;

- порядок припинення права власності на землі.

Практичні завдання

Задача 1.Громадянин Міщенко звернувся із заявою до селищної Ради про приватизацію земельної ділянки з розташованими на ній житловим будинком та господарськими будівлями, на які перейшло його право власності за заповітом у спадщину.

Селищна Рада передала заяву приватизаційній комісії для підготовки висновку на сесію. У процесі вивчення справи з'ясувалося, що гр. Міщенко вже приватизував земельну ділянку в садівничому товаристві за місцем роботи у районному інституті, де він працював заступником директора об'єднання по заготівлі сільськогосподарської продукції. Крім того, йому належить земельна ділянка розміром 0,30 га, розташована на околиці райцентру, на якій він закінчує будівництво 3-повер-хового житлового будинку. Виходячи з цього, приватизаційна комісія підготувала негативний висновок, на підставі якого селищна Рада відмовила гр. Міщенку у приватизації земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок, що перейшов гр, Міщенку у спадщину. Вважаючи це рішення незаконним, гр. Міщенко звернувся до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Яке рішення має ухвалити суд? Вирішити справу.

Задача 2.За рішенням колективу колишнього колгоспу створено сільськогосподарське акціонерне товариство, яке внесло клопотання до сільської Ради про передачу їм безплатно у колективну власність земель у розмірі 1045 га, що раніше були у користуванні колгоспу. Сільська Рада це клопотання задовольнила, і акціонерному товариству було видано державний акт на право колективної власності, а кожному члену товариства вручено сертифікат на право приватної власності 7,3 га в умовних кадастрових гектарах.

Члени новоствореного сільськогосподарського товариства Зарільський і Підлуганський не погодилися з таким рішенням, вважаючи, що їм безпідставно відмовили у виділенні земельних ділянок у визначеному в заяві місці. Ці землі у свій час належали їхньому дідусеві на праві приватизації, які у часи колективізації були незаконно, на їх погляд, реквізовані.

Вони звернулися із скаргою до районної Ради і просили задовольнити їх заяву. В разі ж відмови вони бажали б одержати належні їм частини землі в обсязі, необхідному для ведення сільського (фермерського) господарства.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Чи підлягають заяви громадян задоволенню?

Вирішити справу.

Література: 2; 3; 30; 41-44; 71; 74; 84; 108; 109; 111; 118.

Законодавство:1-3; 42-48.

 

Семінарське заняття 4
Правове регулювання набуття та припинення права власності на землю

1. Правові моделі приватизації земель громадянами.

2. Набувальна давність та перехід права на земельну ділянку.

3. Паювання земель. Власники земельних паїв, їх права.

4. Виділення в натурі земельної частки паю.

5. Цивільно-правові способи набуття права власності на землю.

6. Юридичні підстави припинення права власності на землю.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: підстави набуття права власності на землю, приватизація земель, паювання земель, норма приватизації земель, підстави припинення права власності на землю.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- правове регулювання приватизації земель;

- процедура безоплатної передачі земель у власність громадян;

- приватизація земельних ділянок, що були в користуванні;

- мораторій на відчуження земельних ділянок;

- органи уповноважені розпоряджатися землею.

 

Практичні завдання

Задача 1.Іноземні громадяни виявили бажання приватизувати земельну ділянку шляхом придбання у власність незавершеного будівництвом універмагу. У міськраді, до якої вони звернулися, їм у цьому було відмовлено та запропоновано отримати земельну ділянку у довгострокову оренду на 50 років. Тоді вони звернулися за роз'ясненням до приватної юридичної фірми "Інюрком". Працівники фірми пояснили, що за законодавством України вони мають право на приватизацію земельної ділянки разом з об'єктом незавершеного будівництва, але їм необхідно звернутися до регіонального органу приватизації, який і вирішить це питання позитивно.

Регіональний орган приватизації відмовив їм у позитивному вирішенні питання, вважаючи, що питання приватизації цих земель мають вирішувати органи управління по земельних ресурсах. Тоді вони звернулися до прокурора міста за роз'ясненням.

Визначити коло суспільних правовідносин. Які особливості приватизації земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва?

Вирішити справу.

Задача 2.Житель міста Полтави Якубовський є членом садівничого товариства "Обрій", в якому приватизував 0,11 га земельної ділянки, маючи на праві власності житловий будинок загальною площею 127 кв. м та земельну ділянку у розмірі 0,07 га. У селі поблизу Полтави проживала його найстарша сестра, яка подарувала йому 1/2 житлового будинку, 0,32 га земельної ділянки для ведення підсобного господарства та передала йому у користування ще 0,22 га польової землі, яка надана їй була під вирощування городніх культур. Придбавши автомобіль, Якубовський звернувся до міської ради з проханням передати йому у власність земельну ділянку під будівництво гаража, але остання відмовила йому, вважаючи, що в його власності перебуває землі більше, ніж це передбачено нормами земельного законодавства. Якубовський звернувся до адвокатської фірми, в якій йому порадили звернутися із скаргою до суду. Суд, розглянувши справу, відмовив у її задоволенні.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є рішення суду законним?

Вирішити справу.

Задача 3.Кочубей Т. приватизувала дві кімнати площею 60 кв. м у багатоквартирному будинку загальною площею 320 кв.м, якими користувалася відповідно до житлового ордера, виданого виконкомом Іртиської селищної ради, і звернулася до цієї ради із заявою про приватизацію частини земельної ділянки, яка перебуває у спільному користуванні співвласників інших квартир, та виділення цієї частки пропорційно належній їй житловій площі.

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.

Задача 4.Громадянка Кийко приватизувала земельну ділянку у розмірі 0,67 га для ведення селянського господарства. Її дочка, яка проживає у м. Лубнах, запросила матір на постійне проживання до себе з метою догляду за дворічною дочкою. Мати погодилася на переїзд на постійне проживання до доньки і вирішила продати житловий будинок і зазначену земельну ділянку. Вона оформила договір купівлі-продажу житлового будинку і земельної ділянки з гр. Васильченком, який працює у м Подільську, але гостює час від часу в цьому селі, де проживає його мати. Договір про відчуження житлового будинку і земельної ділянки нотаріально посвідчив приватний нотаріус Чумаченко. Сусід Баженов теж мав бажання придбати цю садибу. Дізнавшись про укладення цієї угоди, він звернувся з позовною заявою до суду про визнання її недійсною, оскільки гр. Васильченко не працює у сільській місцевості. Отже, на його думку, не має права на купівлю земельної ділянки в такому розмірі.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 5.Громадянка Дроніна є власницею 2 га земельної ділянки, переданої їй для ведення селянського господарства у селищі міського типу. Після смерті її матері їй за заповітом належить ще 0,47 га землі та житловий будинок у с. Василинівці.

Для отримання свідоцтва про право власності вона звернулася до секретаря виконкому сільської ради за місцем знаходження будинку та земельної ділянки, однак він відмовив, посилаючись на те, що громадяни України не мають права бути власниками земельної ділянки для ведення селянського господарства у розмірі, що перевищують 2 га.

Тому він оформив необхідні документи щодо набуття права власності на житловий будинок та права користування присадибною земельною ділянкою.

Громадянка Дроніна оскаржила нотаріальні дії секретаря виконкому до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Яке рішення має ухвалити суд?

Вирішити справу.

Задача 6.В ВАТ "Полісся" було завершено паювання земель. На загальних зборах акціонерів голова правління ВАТ оголосив про рішення правління ліквідувати ВАТ "Полісся" у зв'язку із його збитковістю. При цьому буде здійснено виділ земельних ділянок акціонерів в натурі на основі їх сертифікатів на право на земельну частку (пай). Одночасно група осіб, які входили до складу правління ВАТ, оголосила про намір створити приватно-орендне сільськогосподарське підприємство після ліквідації ВАТ і запропонувала акціонерам стати його працівниками, а свої земельні наділи здати в оренду цьому підприємству. Особам, які відмовляться від укладення трудового договору та договору оренди земельної ділянки із приватно-орендним підприємством, земельні ділянки будуть зі складу земель ВАТ "Полісся" будуть виділятись в натурі в останню чергу.

Більшість акціонерів не погодились з рішенням правління і поставили питання про його переобрання.

Визначити різновиди земельних реформаційних правовідносин. Вирішити справу.

Задача 7.До юриста райдержадміністрації звернулись за консультацією.

Я - пенсіонер промислового підприємства. Після виходу на пенсію переїхав жити на село. 1988 року вступив до колгоспу, де працював аж до останнього часу. Під час паювання землі мені відмовили в земельній частці на тій підставі, що я – пенсіонер промислового підприємства. Чи маю я право на земельний пай?

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.

 

Література:1; 2; 6; 14; 15; 41-50; 53; 56; 63; 69-77; 83; 84; 89; 92; 107; 108; 113-118; 130-133; 137; 181.

Законодавство:1-3; 10; 14; 20; 27; 28; 36; 43; 45; 62; 80, 81.

 

Семінарське заняття 5
Право землекористування

1. Право землекористування та його види.

2. Суб'єкти права землекористування. Їх права та обов’язки.

3. Особливості права орендного землекористування:

а) істотні умови договору оренди земельної ділянки

б) форма договору оренди земельної ділянки

в) суборенда земельної ділянки

4. Підстави виникнення, зміни, припинення та поновлення права землекористування.

5. Право земельного сервітуту.

6. Поняття добросусідства.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: право постійного землекористування, договір оренди землі, емфітевзис, право земельного сервітуту, припинення права землекористування.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- суб’єкти права постійного землекористування;

- зміст договору оренди землі;

- посвідчення права землекористування;

- підстави припинення права землекористування.

Практичні завдання

Задача 1.У судовій практиці виникло питання про можливість задоволення позовів окремих громадян-власників земельних часток (паїв), котрі не отримували земельних ділянок у натурі, не укладали договорів оренди своєї частки, але вимагали стягнення орендної плати з підприємств, які фактично користуються всією землею колишнього КСП.

Городоцький районний суд Хмельницької області задовольнив позов Б. і стягнув з приватного орендного підприємства "Вікторія" пеню на суму 13508 грн. за користування земельним паєм у розмірі 2,06 (в умовних кадастрових гектарах) без наявності договору оренди землі між сторонами.

Визначіть коло правовідносин, що склалися.

Чи правомірні дії районного суду?

Задача 2.Голопристанський районний суд за позовом Ж. до ПСП "Першотравень" про дострокове розірвання договору оренди земельної частки (паю) та зобов'язання виділити земельну частку (пай) у натурі. Суд з'ясував, що відповідно до договору оренди земельної частки (паю) від 1 квітня 2000 р. позивачка передала ПСП "Першотравень" в оренду строком на п'ять років земельну частку (пай) розміром 8,74 гектара (в умовних кадастрових гектарах) вартістю 22305 грн., право на яку їй належить на підставі одержаного в установленому порядку сертифіката. Зазначена в договорі земельна частка (пай) увійшла в земельну ділянку, що була виділена в натурі єдиним масивом групі власників земельних часток (паїв) з метою надання цієї ділянки в оренду (фактично її було здано в оренду ПСП "Першотравень" у квітні 2000 р.).

Суд відмовив у задоволені цього позову виходячи з того, що відсутність плану (схеми) належної позивачці земельної ділянки не є підставою для дострокового розірвання договору оренди, оскільки сторони уклали договір оренди не земельної ділянки, а земельної частини (паю) в складі єдиного масиву, на який було складено план. Доводи позивачки про порушення відповідачем чинного законодавства про розмір орендної плати суд також визнав такими, що не відповідають дійсності, оскільки згідно з договором орендар зобов'язаний сплачувати орендодавцю щороку орендну плату в розмірі не менше 1 % від вартості земельної частки, і фактично орендна плата була нарахована й виплачена виходячи з грошової оцінки земельної частки, вказаної в договорі, із застосуванням відповідних коефіцієнтів індексації на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. "Про проведення індексації грошової оцінки земель".

Визначіть коло правовідносин, що склалися.

Чи правомірні дії районного суду?

Задача 3.Фермер Москаленко К. використовуєна правівласностіземельну ділянку в розмірі 45 га сільськогосподарських угідь. Перед проведенням весняно-польових робіт він звернувся до районної державної адміністрації із заявою про надання йому у користування ще 60 га з метою організації літніх відгінних пасовищ.

Районна рада розглянула подану заяву і відмовила Москаленку в наданні додаткової земельної ділянки для цієїмети,мотивуючи відсутністю ділянок земельного запасу.

Фермер Москаленко оскаржив це рішення районної ради до господарського суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 4.Міська рада прийняла рішення про повернення, земельної ділянки розміром 47 га районним міжгосподарським будівельним трестом "Міжколгоспбуд" та передачу на її баланс міських очисних споруд, розміщених на землях житлової та громадської забудови, які були передані вказаному тресту при його створенні у 1978 році. "Міжколгоспбуд" звернувся з позовом до господарського суду про визнання незаконним рішення міськради про припинення користування землями, переданими йому в постійне користування та зміну форми власності на будівлі очисних споруд.

Представник міськради заперечував проти скарги, вважаючи, що рішення міськради про припинення права землекористування базується на вимогах земельного законодавства. У рішенні, прийнятому в 1978 році не вказано терміну, на який передані землі та відповідні споруди. До того ж "Міжколгоспбуд" завказаний період неефективно використовував землі, очисні споруди з природо-охоронного об'єкта вже самі перетворились на джерело підвищеної небезпеки, внаслідок чого більше половини земель можна вважати деградованими.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 5.Мешканцю м. Славути К. Належить на праві власності с. Заліссі земельну ділянку розміром 0,37 га, на якій він збудував житловий будинок. Оскільки частину року він проживає у міській квартирі, то за пропозицією П. він уклав договір на право тимчасового користування земельною ділянкою на умовах оренди терміном на 5 років.

За умовами договору оренди К. передавав у тимчасове користування П. 0,32 га для розміщення теплиці, а останній зобов'язався сплачувати за земельну ділянку земельний податок, доглядати за житловим будинком у зимовий період та передавати щомісячно К. відповідну кількість овочевих культур пропорційно вартості 30% його доходу від використання землі.

Однак у серпні К. забажав достроково припинити чинність договору, вважаючи, що П. несумлінно виконує умови договору, передаючи йому сільськогосподарську продукцію не ліпшої якості.

Останній звернувся з позовом до суду про визнання незаконним одностороннє припинення строкового договору оренди земель.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

Задача 6.Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про оренду землі» орендодавцями земельних ділянок є громадяни та юридичні особи України, у власності яких перебувають земельні ділянки. Чи має право власник земельної ділянки вимагати від орендаря збільшення орендної плати за здану в оренду земельну ділянку у разі збільшення розміру земельного податку?

Визначити коло суспільнихправовідносин; Вирішити справу.

Література:2; 4; 12; 13; 19; 40; 41-44; 48; 50; 69; 72; 103; 106-108; 120; 130; 164.

Законодавство:1-10; 20.

 


Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 6
Правові форми управління в галузі використання,
відтворення та охорони земель

1. Управління як засіб реалізації земельного законодавства.

2. Повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі земельних відносин.

3. Функції державного управління земельним фондом.

4. Планування використання земель.

5. Поняття та зміст землеустрою.

6. Моніторинг земель.

7. Державний земельний кадастр.

8. Контроль за використанням та охороною земель

9. Правове регулювання плати за землю.

10. Правові проблеми вдосконалення управління як засобу реалізації земельного законодавства.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: форми управління в земельній сфері, суб’єкти управлінської діяльності, основні функції управління, земельний кадастр, державний контроль за використанням земель

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- правове регулювання управління в сфері використання земель;

- державний контроль за використанням земель;

- правові процедури ведення земельного кадастру;

- зміст управління в сфері земельної реформи;

- суб’єкти в сфері моніторингу земель;

- розгляд земельних спорів уповноваженими органами.

Практичні завдання

Задача 1.Державний інспектор з використання та охорони земель під час перевірки додержання земельного законодавства на території державного заповідника виявив використання заповідних земель для розміщення кемпінгу, влаштування табору відпочинку школярів, розміщення пасіки колективного сільськогосподарського підприємства, будівництва заводу для виробництва цегли, оренди частини земель фірмою “Подільські діаманти”.

Державний інспектор виніс постанову про накладення адміністративного штрафу на директора Фоміна Л.

Директор заповідника оскаржив цю постанову до обласного управління екологічної безпеки, вказавши, що за таке правопорушення він уже притягався до юридичної відповідальності контролюючими структурами обласного управління екологічної безпеки.

Визначити коло суспільних правовідносин. Яке рішення повинно бути прийнято по скарзі?

Вирішити справу.

 

Задача 2.Законом України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ) (ст. 5) передбачено, що розмір плати за землю державними підприємствами зв'язку, які займаються розповсюдженням теле- i радіопрограм, не може перевищувати розміру плати за землю закладами культури.

Визначити порядок оподаткування земельним податком радіотелевізійні передавальні центри.

Задача 3.Старший державний інспектор з використання та охорони земель обласного управління по земельних ресурсах наклав адміністративні стягнення на керівників ряду сільськогосподарських промислових підприємств за порушення щорічного терміну подання даних про якість земель, необ’єктивний облік закріплених за ними угідь та несвоєчасне внесення земельного податку. Керівник аграрної акціонерної фірми “Сяйво” оскаржив це рішення до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин; обґрунтувати рішення суду.

Вирішити справу.

Задача 4.Під час обстежень земель регіону комісією з представників землевпорядних організацій та органів системи Мінекології було встановлено, що вздовж річок більшістю землекористувачів і землевласників землі розорюються майже до самого урізу малих річок, виявлено процеси зміни родючості ґрунтів, забруднення земель токсичними речовинами, порушення використання земель у населених пунктах внаслідок невиконання їх генеральних планів.

За наслідками роботи комісії було складено звіт, який за рекомендацією представника землевпорядної служби було направлено до обласного управління по земельних ресурсах. Проте працівник обласного управління екологічної безпеки заперечив проти цього, вказавши, що така інформація має бути направлена перш за все до Мінприроди України, яке здійснює загальні функції контролю за використанням та охороною земель, і звернувся з доповідною до вказаного міністерства.

Визначити коло суспільних правовідносин; обґрунтувати правомірність дій членів комісії; вирішити справу.

Задача 5.В 1999 році підприємство на аукціоні придбало у власність будівлі та споруди бази відпочинку, яка розташована на землях лісового фонду (знаходиться за межами населеного пункту). Право користування зазначеною земельною ділянкою набуто згідно ст. ЗО Земельного кодексу України в редакції Закону України від 13 березня 1992 року. Земельна ділянка під базою була надана рішенням районної ради у постійне користування попередньому власнику (державному підприємству) без вилучення з земель лісового фонду. Цільове призначення земельної ділянки (база відпочинку для оздоровлення робітників підприємства) покупцем не змінюється. Покупець бажає викупити зазначену земельну ділянку у місцевих органів влади.

Визначити коло суспільних відносин. Описати процедуру викупу зазначеної земельної ділянки, якщо така можлива.

 

Задача 6.Обласною радою було затверджено Положення про порядок приватизації земель несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності.

В даному Положенні були передбачені наступні положення:

право на приватизацію земельних ділянок несільськогосподарського призначення мають виключно юридичні особи України, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності на території області;

не можуть бути об'єктом приватизації землі загального користування населених пунктів, земельні ділянки, на яких розміщені об'єкти незавершеного будівництва та релігійні споруди;

рішення про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського призначення приймається спеціально створеною земельною комісією у складі представників місцевої ради, місцевої державної адміністрації та місцевого відділу земельних ресурсів у місячний термін від часу подання юридичною особою заяви на приватизацію земельної ділянки;

при приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення покупець може сплачувати ціну земельної ділянки із розстрочкою платежу терміном до трьох років зі сплатою відсотків на рівні облікової ставки Національного банку України;

надходження від приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення розподіляються • наступним чином: 60 % " до Державного бюджету, ЗО % - до бюджету місцевої ради, на території якої розташовані приватизовані земельні ділянки і 10 % зараховуються на рахунки місцевих органів земельних ресурсів для компенсації витрат на підготовку земельних ділянок до продажу.

Визначте коло суспільних відносин.

Дайте юридичний аналіз правомірності закріплення таких норм в Положенні про порядок приватизації земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Задача 7.Комунальне підприємство "Міський стадіон" - заклад фізичної культури і спорту надає в користування футбольному клубу для тренувань футбольне поле.

Чи потрібно комунальному підприємству сплачувати земельний податок?

Задача 8.Чи має право міська рада змінювати ставки земельного податку, якщо грошову оцінку землі в місті не встановлено?

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.

Задача 9.Чи користується пільгою по сплаті податку на землю АТ «Укрпрофоздоровниця», на балансі якої значиться база відпочинку?

Визначити коло суспільних правовідносин.

Вирішити справу.

Література:2; 27-29; 41-44; 97; 101; 107; 108; 130; 138; 139.

Законодавство:1; 2; 6-8; 10; 12; 26; 27.

Семінарське заняття 7
Розгляд земельних спорів. Відповідальність у земельному праві

1. Поняття та види земельних спорів.

2. Підвідомчість земельних спорів.

3. Поняття, склад, особливості та види земельних правопорушень.

4. Земельно-правова відповідальність та її особливості.

5. Застосування загальноюридичних видів відповідальності за земельні правопорушення (кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна).

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: підвідомчість земельних спорів, підсудність земельних справ, позитивна відповідальність у земельному праві, види відповідальності за порушення земельного законодавства.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- органи уповноважені розглядати земельні спори;

- порядок розгляду земельних спорів;

- проблеми підсудності земельних спорів;

- особливості земельно-правової відповідальності;

- кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства.

Практичні завдання

Задача 1.Громадянин Щадрін звернувся із заявою до міської радипро надання земельної ділянки для будівництва гаража. Однак виконком відмовив йому в наданні земельної ділянки, оскільки гр. Щадрін не має власного автомобіля та не є членом гаражного кооперативу.

Це рішення виконкому гр. ІЦадрін оскаржив до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає скарга задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 2.Громадянин Клинко обміняв свою 2-кімнатну приватизовану квартиру на приватний будинок і земельну ділянку розміром 0,50 га у с. Шустівці гр. Захарова.

Однак голова сільської ради на передачу у власність всієї ділянки не погодився, зазначивши, що гр. Захаров є пенсіонером, активної участі у кооперативному господарстві місцевої селянської спілки брати не зможе, а тому за його розпорядженням гр. Клинку було виділенотільки 0,06 га для утримання житлового будинку і господарських будівель. Гр. Захаров поставив питання про розірвання договору обміну, однак гр. Захаров повідомив, що вказану квартиру він подарував своїй доньці, яка його утримує.

Громадянин Захаров звернувся до суду про визнання цієї угоди недійсною.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є підстави для визнання цієї угоди недійсною?

Вирішити справу.

 

Задача 3.На підставі рішення облдержадміністрації новоствореній фінансово-промисловій групі було надано в користування 38 га землі за рахунок орних земель колективного сільськогосподарського підприємства "Славутич" та 79 га спеціалізованого плодоягідного сільськогосподарського кооперативу "Яблунька".

Фінансово-промислова група згідно з рішенням оціночної комісії відшкодувала збитки первинним власникам землі, однак відмовилася відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва. Сільськогосподарський кооператив "Яблунька" звернувся з позовом до господарського суду про відшкодування втрат сільськогосподарського виробництвана його користь.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 4.Бахчисарайський районний суд Автономної Республіки Крим - справу за позовом О. до С. про поділ прибудинкової території залишив без розгляду, пославшись на те, що згідно з положеннями гл. 25 ЗК 2001 р. земельні спори вирішують органи місцевого самоврядування, тобто передбачено позасудовий порядок розгляду земельних спорів.

Визначіть коло правовідносин, що склалися.

Чи правомірні дії районного суду?

Задача 5.Новоодеський районний суд Миколаївської області розглянув справу за заявою Л. в порядку окремого провадження. Заявниця зазначала, що її мати з 1964 по 1990 р. працювала в колгоспі "Шлях до комунізму", але при розпаюванні землі в 1995 р. не була внесена до списку осіб, які мають право на земельну частку, а в 1996 р. померла. П. просила встановити факт, що мати набула право власності на земельну частку (пай). Суд задовольнив заяву, постановивши рішення, в резолютивній частині якого зазначено про встановлення факту набуття права власності на земельну частку матері заявниці.

Визначіть коло правовідносин, що склалися.

Чи правомірні дії районного суду?

 

Задача 6.До Берегівського районного суду Закарпатської області надійшло 11 позовних заяв з вимогами про видачу сертифіката про право власності на земельну частку (пай) і відведення цієї частки в натурі. При цьому в п'яти з них позови пред'явлено до районного відділу земельних ресурсів та реорганізаційної комісії КСП, в інших чотирьох - до районної державної адміністрації, сільської ради та комісії по реорганізації КСП і в двох справах - до районного відділу земельних ресурсів та ліквідаційної комісії сільськогосподарських підприємств.

Усі позови суд задовольнив. Але оскільки відповідачами за позовами були різні органи, то суд відповідно постановив рішення, згідно з якими в одних випадках видати сертифікати на земельну частку (пай) та виділити земельну ділянку в натурі зобов'язав Берегівський районний відділ земельних ресурсів, а в інших районний відділ земельних ресурсів та ліквідаційну комісію, або райдержадміністрацію - видати сертифікат, а сільську раду і ліквідаційну комісію (комісію з реформування КСП) - виділити земельний пай в натурі.

Визначіть коло правовідносин, що склалися.

Чи правомірні дії районного суду?

Література:2; 41-44; 47; 58; 99; 102; 107; 108; 130; 162; 180.

Законодавство:1-10.


Семінарське заняття 8
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

3. Правові форми використання земель сільськогосподарською призначення.

4. Правовий режим земель фермерських господарств та особистих селянських господарств.

5. Правовий режим земельних ділянок для садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби.

6. Особливо цінні землі та порядок їх вилучення.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: правовий режим земель сільськогосподарського призначення, землі сільськогосподарського призначення, приватизація земель сільськогосподарського призначення, ринок земель сільськогосподарського призначення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- підстави набуття прав на землі сільськогосподарського призначення;

- особливості використання земель сільськогосподарського призначення;

- окремі види використання земель сільськогосподарського призначення;

- обов’язки власників та користувачів земель сільськогосподарського призначення.

 

Практичні завдання

Задача 1.Громадяни, що уклали договори оренди земельних часток (паїв), вправі реалізувати своє право на землю шляхом виділення її в натурі та одержання державного акта на право приватної власності на землю.

Чи зміняться в такому випадку відносини з приводу оренди земельної частки паю?

Задача 2.Сільськогосподарське ТОВ "Світоч" передало за договором оренди землі, які розташовані у прибережній смузі р.Тетерева, громадянам О.та К. для вирощування овочевих культур.

Ці громадяни, крім вирощування овочевих культур, на цих землях збудували кемпінг для автотуристів, закупили човни і влаштували місця відпочинку для місцевого населення.

Голова сільської ради попередив керівника сільськогосподарського підприємства про нецільове використання земель і запропонував у двомісячний термін розірвати угоду із вказаними громадянами. Однак цю вказівку не було виконано, і на сесії сільської ради винесено питання про вилучення земель у сільськогосподарського ТОВ "Світоч".

Визначити коло суспільних правовідносин. Яке рішення має прийняти сесія сільської ради?

Вирішити справу.

Підготувати проект рішення.

 

Задача 3.У процесі здійснення земельної реформи на базі радгоспу утворилася акціонерна фірма. Всі належні раніше радгоспу землі були розподілені на частини його працівниками та пенсіонерами з виділенням у натурі та видачею державного акту на право власності.

Однак у новому польовому сезоні значна частина пенсіонерів вирішила створити самостійний сільськогосподарський кооператив для заняття садівництвом. Згодом цей кооператив уклав договір на будівництво цеху по виробництву фруктових соків та винних виробів.

Під час приймання в експлуатацію цеху місцевий землевпорядник відмовився підписати відповідні документи, вважаючи, що діяльність кооперативу є несумісною із сільськогосподарським виробництвом, і запропонував кооперативу змінити профіль своєї діяльності.

Визначити коло суспільних правовідносин; розкрити особливості правового режимувикористання земель кооперативом.

Вирішити справу.

 

Задача 4.Колективному підприємству "Західпластика" надано 153 га земель для ведення підсобного господарства. Через відсутність кваліфікованих фахівців підприємство в минулому році отримало невисокий врожай і перепрофілювало діяльність на землі наступним чином: 27 га земель передали в оренду для влаштування речового ринку, 26 га землі було виділено під автогаражі, а 100 га надано працівникам підприємства під городи для вирощування сільськогосподарських культур.

Міська рада народних депутатів винесла рішення про вилучення зазначених земель у колективного підприємства "Західпластика", оскільки вони використовувалися з порушенням земельного законодавства.

Колективне підприємство оскаржило це рішення до господарського суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є законним рішення міської ради?

Вирішити справу.

 

Задача 5.Фермеру Сікорі передано у власність 70 га орних земель та 42 га землі надано в оренду для будівництва кошари і заняття вівчарством.

Через відсутність належних сільськогосподарських машин орні землі два роки не оброблялися належним чином, і тому фермер Сікор змушений був 35 га продати своєму сусідові, 35 га подарувати своїм братові та сестрі.

Сільська рада винесла рішення про вилучення всіх земель, переданих Сікорі для ведення селянського (фермерського) господарства.

Це рішення фермером було оскаржено до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи є законним рішення сільської ради?

Вирішити справу.

 

Задача 6.Член КСП Ференц вирішив вийти з підприємства і просив надати йому земельну ділянку (пай) поруч з селом біля річки.

Рішенням правління його прохання про вихід з КСП було задоволене, але земельну ділянку йому було надано в кінці найдальшого від села поля, оскільки, за рішенням загальних зборів, саме в цьому місці була виділена площа для забезпечення всіх колишніх членів КСП земельними паями.

Яким порядком встановлюється план виділення земельної площі для земельних паїв? Хто вирішує це питання?

Чи має право громадянин Френц оскаржити рішення правління КСП?

Література:2; 9; 22; 38; 41-44; 49; 55; 74; 107; 108; 130; 160.

Законодавство:1-3; 13; 16.

Семінарське заняття 9
Правовий режим земель житлової та громадської забудови

1. Поняття та склад земель житлової та громадської забудови.

2. Особливості правового режиму земель житлової та громадської забудови.

3. Генеральний план міста інша містобудівна документація. План земельно-господарського устрою населеного пункту.

4. Право загального та спеціального використання земель житлової та громадської забудови.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: правовий режим земель житлової та громадської забудови, землі житлової та громадської забудови, приватизація земель житлової та громадської забудови, правові форми використання земель житлової та громадської забудови.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- підстави набуття прав на землі житлової та громадської забудови;

- особливості правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови;

- окремі види використання земель житлової та громадської забудови;

- правовий режим земель загального користування.

 

Практичні завдання

Задача 1.У зв'язку із зміною межі міста міська рада прийняла рішення про зміну розмірів земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, до 0,10 га. Група громадян звернулася до суду з позовом про визнання цього рішення незаконним. В обґрунтуванні своїх позовних вимог вони вказали, що земельні ділянки у свій час їм виділив радгосп, як працівникам сільського господарства, в 1993 році згідно з рішенням сільської ради, на території якої містяться ці земельні ділянки, останні були передані їм у приватну власність для ведення особистого господарства у розмірі 0,50 га.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

Задача 2.Мешканець багатоквартирного будинку С. звернувся з позовом до суду про відшкодування йому збитків, заподіяних мешканцем цього ж будинку П. У судовому засіданні він пояснив, що вже вісім років з моменту заселення у цьому будинку користується частиною прибудинкової земельної ділянки у розмірі 0,02 га, що прилягає до його квартири, розташованій на першому поверсі.

За цей час він посадив кілька фруктових дерев, малину, смородину. Навколо земельної ділянки створив живу огорожу з декоративної акації. У свій час за власні кошти придбав торф і гумус, які значно поліпшили родючість земельної ділянки.

Восени вніс біологічні добавки та перекопав ділянку.

Однак нещодавно сусід П., який до цього не користувався земельною ділянкою на прибудинковій території, привів начальника ЖЕКу, який сказав, що він прийняв рішення про закріплення вказаної ділянки за гр. П. у зв'язку з приватизацією ним своєї квартири, а згодом він знищив усі насадження і розмістив невелику теплицю. Громадянин П. не визнав позовних вимог, обґрунтовуючи це тим, що, за чинним законодавством, у разі приватизації квартири в багатоквартирному будинку він має право і на приватизацію частки земель прибудинкової території.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 3.Сільська рада прийняла рішення "Про додержання режиму використання та охорони земель", яким зобов'язала всіх власників земель і землекористувачів вносити плату для здійснення благоустрою села та ремонту шляхів внутрішньогосподарського використання, закупівлі насаджень та створення лісопарку для відпочинку населення, облаштування берегової смуги та риболовної зони.

Сільськогосподарське акціонерне товариство, торговельно-закупівельна база та завод "Радіоприлад" оскаржили це рішення до господарського суду, вважаючи його незаконним. Отримавши копії позовних заяв, голова сільської ради скликав позачергову сесію, на якій було прийнято рішення про припинення оренди землі торговельно-закупівельною базою та складальницьким цехом заводу "Радіоприлад" у зв'язку з невиконанням рішення сільської ради.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає позов задоволенню?

Вирішити справу.

Задача 4.Громадянин Т. проживає у приватному будинку на околиці селища міського типу, межу якого розділяє дорога господарського призначення завширшки 8,8 м. З метою розширення своїх господарських будівель, зокрема теплиці, гр. Т. використав частину цієї дороги розміром 15 х 3 м, що прилягає до його землеволодіння. Це питання він погодив із знайомим архітектором К. Відповідні зміни були внесені до плану забудови його садиби.

Районний землевпорядник під час перевірки додержання земельного законодавства встановив зазначені факти і виніс постанову про накладення на гр. Т. адміністративного штрафу у розмірі 300 грн. та про повернення земель громадського користування за призначенням.

Це рішення землевпорядника гр. Т. оскаржив до суду.

Визначити коло суспільних правовідносин. Чи підлягає скарга задоволенню?

Вирішити справу.

 

Задача 5.Громадянин Р. звернувся із заявою до міськвиконкому про надання йому земельної ділянки у зазначеному в заяві місці у приватну власність для індивідуального житлового будівництва.

У прийнятті заяви йому було відмовлено на тій підставі, що ця земельна ділянка внесена до списку земельних ділянок, що виносяться на черговий земельний аукціон, який скоро буде проведено у місті. Разом з цим громадянину Р. запропонувала прийняти участь в цьому аукціоні.

Чи правильно вчинив міськвиконком?

Як повинен громадянин Р. відреагувати на таку відповідь?

Задача 6.Громадянка К. звернулась до сільської ради з заявою про приватизації дачної земельної ділянки у розмірі 0,11 га та надала документи, що підтверджували її право користування земельною ділянкою для дачі. Сільська рада, розглянувши подані документи, вимагала надати додатково письмову згоду сусідів з розмірами земельної ділянки та про відсутність у них претензій щодо даної земельної ділянки. Один із сусідів відмовився дати письмову згоду, оскільки частина дачної земельної ділянки, яку він купив, знаходилась у фактичному володінні громадянки К. Остання користується цією частиною за усною домовленістю з попереднім власником сусідньої дачної ділянки.

Сільрада відмовила у приватизації земельної ділянки громадянці К. до вирішення земельного спору.

Встановити коло суспільних відносин. Визначити зміст цих правовідносин. Вирішити справу по суті.

Література:2; 12; 41-44; 79; 107; 108; 130; 147.

Законодавство:1-3; 14; 17; 41; 53.

 


Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 1418; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!