Інструкція про заходи пожежної безпеки у навчальних лабораторіях кафедри геофізичних досліджень свердловин ІФНТУНГ1.Всі працівники і студенти університету зобов`язані знати і суворо виконувати правіла пожежної безпеки, а у випадку виникнення пожежі знати всі захисні засоби для рятування людей і гасіння пожежі.

2. Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки покладається;

а) в лабораторіях і закріплених аудиторіях і завідуючих кафедрами та лабораторіями.

б) у службових та виробничих приміщеннях на керівників відділів та служб.

в) у навчальних лабораторних корпусах за завідуючого господарством і комендантів.

г) у студентських гуртожитках – на директори студмістечка і завідуючих гуртожитками.

д) у складах-на начальника відділу постачання і завідуючим складом.

3. Приміщення у навчально лабораторних корпусах необхідно утримувати в чистоті, не захаращувати зайвими меблями.

4. На сходових клітках і під ними не допускається влаштування перегородок і кладовок, а також захаращення площадок і маршів сходових кліток предметами і обладнанням, що звужують їх ширину.

5. Всі двері основних і захисних виходів повинні утриматись в такому стані, щоб у разі пожежі їх можна було використати.

6. Користування електронагрівальними приладами у навчально-лабораторних корпусах заборонено.

7. Після роботи видро для сміття треба вичистити.

8. Після роботи всі приміщення мають бути обстежені, електроприлади виключені.

9. Співробітники лабораторії забов`язані знати пожежну небезпеку хімічних речовин і матеріалів і дотримуватись заходів безпеки при работи з ними.

10. Всі роботи в лабораторіях зв`язані з можливістю виділення токсичних та пожежно-вибухового небезпечних парів і газів, повинні проводитись тільки у витяжних шафах.

11. Покидати робоче місце, залишаючи без нагляду запалені пальники і інші нагрівальні прилади заборонено.

12. Забороняється виконання у лабораторіях робіт, які не зв`язані з завданням, і які не передбачені робочими інструкціями.

13. У лабораторних приміщеннях обов’язково мають знаходитись вогнегасники, азбестова або суконна кошма, ящик з сухим піском і совком.

14. Після закінчення у фотолабораторії і приміщення з рентгенівськими обладнанням проявлені плівки мають здаватись в архів. Загальна кількість плівок не мають перевищувати 300 кг.

15. Зварювальні роботи з відкритим вогнем у приміщеннях повинні проводитись з дозволу проректору з адміністративно інженерних питань з видачею поряд допуску, при умові суворо виконання усіх необхідних засобів безпеки і зберігання місця роботи засобами гасіння пожежі.

16. Забороняється:

а) курити у всіх приміщеннях:

б) самостійно прокладати тимчасові електропроводі:

в) користуватись несправними електрообладнанням, провідниками без ізоляції:

г) використовувати пожежній інвентар позапризначенням.

18. Всі хто порушує ці правила притягуються до адміністративної відповідальності, якщо за діючим законом допущені порушення не викликають за собою більш суворої пари.

19. Працівники і студенти університету, які виявили виникнення пожежі забов`язані;

а) прийняти всі міри для гасіння:

б) викликати пожежну команду за номером 01:

в) прийняти всі можливі заходи для рятування людей, майна і гасіння пожежі.


 

Додаток Б

Інструкція

Про заходи пожежної безпеки у навчальних лабораторіях кафедри геофізичних досліджень свердловин ІФНТУНГ

1.Відповідальність за додержанням правил безпеки покладається:

а) в лабораторіях і закріплених аудиторіях – на завідуючих кафедрами і лабораторіями;

б) у навчально – лабораторних корпусах – на завідувача господарства;

в) у студентських гуртожитках – на директора студентського містечка.

2.Приміщення у навчально – лабораторних корпусах необхідно утримувати в чистоті, не захаращувати зайвими меблями.

3.Всі роботи в лабораторіях зв’язані з можливістю виділення токсичних і вибухово – небезпечних речовин, парів і газів, проводяться у витяжних шафах.

4.Покидати робоче місце, залишаючи без нагляду запалені пальники забороняється.

5.Забороняється виконання у лабораторіях робіт, які не зв’язані з завданням.

6.У лабораторних приміщеннях обов’язково мають бути вогнегасники.

7.Архісховище обладнується металічними шафами. Полиці у шафі встановлюються на відстані 50см одна і розділюються на секції довжина і глибина яких 50см.

8.Після закінчення у фотолабораторіях і приміщеннях з рентгенівським обладнанням проявлені плівки мають здаватися на зберігання в архів.

9.Забороняється:

а) курити у всіх приміщеннях;

б) самовільно прокладати постійні і тимчасові електропроводки;

в) користуватися несправним електрообладнанням, некаліброваними запобіжниками, провідниками з пошкодженою ізоляцією.

10.Працівники і студенти університету, які виявили виникнення пожежі зобов’язані:

а) прийняти всі міри для гасіння;

б) викликати пожежну міську команду.

 

 


Додаток В

Інструкція


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 260; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!