Вимоги безпеки перед початком роботи1. Перед початком лабораторної роботи з промислово – геофізичним обладнанням, апаратурою, електровимірювальними приладами, необхідно вивчити технічний опис і інструкцію по експлуатації, ознайомтесь з схемою і конструкції приладу.

2. Робочий стіл, на якому будуть експлуатуватися прилади, повинен мати надійне захисне заземлення. Перед вмиканням необхідно з`єднати затискач для заземлення прилада.

3. Перевірити на робочому місці кріплення обладнання, міцність з`єднання провідників.

4. При складанні схеми натягу з`єднувальних провідників, скручуванню їх забороняється прокладати з`єднувальні провідники через проходи.

5. Вимірювальні прилади розташовують так, щоб зручно було проводити дослідження не заміняючи рабочого місця.

6. Рубильники , кнопки управління повинні бути встановлені так, щоб при необхідності швидко від`єднати лабораторне устанування.

7. Після складання схеми, перед початком досліджень прибрати з рабочого місця все непотрібне: невикористані провідники, прилади та інше , а також звільнити проходи навколо робочого місця.

Вимоги безпеки під час виконання робіт.

1. Зібравши схему для проведення робіт, перевірити її на відповідність з робочою схемою.

2. Вмикати каротажні станції, геофізичну апаратуру і вимірювальні прилади на робочому місці після складання і перевірити схеми викладачем, дозволяється тільки в його присутності.

3. При дослідженнях не допускати перевищення номінальних значень напруги і струму установки.

4. При проведенні робіт не користуватися оголеними провідниками, несправними приборами.

5. Конденсатори включені в схему , обов`язково розряджати після кожного вимкнення.

6. Наявність та величину напруги визначити вольтметром.

7. Забороняється проводити перез`єднання схеми, яка знаходиться під напругою.

8. Не допускати в лабораторних роботах використання напруги більше 220В.

9. При виникненні будь яких несправностей негайно виключити живлення схеми і повідомити про це викладача.

10. Після закінчення робіт виключити живлення приладів та установок, розібрати схеми і повідомити викладача про виконанні дослідження і отримані результати.

           

Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

 

1. При припенні подачі електроенергії вимкнути всі джерела живлення на робочих місцях.

2. Працюючі забовязані негайно повідомити про несправний стан проводів, вимірювальних приладів, електрообладнання, не роблячи спроб самостійно усунути ці несправності.

3. У випадку ураження електричним струмом слід негайно від`єднати установку від джерела живлення електроенергії з метою потерпілого від дії електричного струму і повідомити викладача.

4. Виконання лабораторної роботи одним студентом не допускається.

5. Відповідальність за дотримання правил техніки безпеки покладається на викладача, який проводіть лабораторні занятя.

Надання першої медичної допомоги.

- усунути вплив на організм перешкоджаючих факторів, тобто звільнити від дії електричного струму.

- оцінити стан потерпілого.

- виконати необхідні засоби допомоги потерпілому.

- підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника.

- викликати швидку допомогу або організувати транспортування потерпілого в найближчу лікувальну установу.

 

 


 

Перелік посилань на джерела

1. Федоришин Д.Д. , Федорів В.В. Промислова геофізика. Лабораторний практикум – Івано-Франківськ: Факел, 2003, - 60с.

2. Федорів В.В. Методика і технологія проведення ГДС та інтерпретація результатів. Конспект лекції (частина 1) – Івано-Франківськ : Факел , 2003.-113с.

3. Дьяконов Д.И. , Леонтев Е.И. , Кузнецов Г.С. Обший курс геофизических исследований скважин. М. Недра, 1977. 432с.

4. Дахнов В.Н. Интерпретация результатов геофизических исследований разрезов скважин. М. Недра, 1982, - 448с.

5. Латышова М.Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. М. Недра, 1981. 182с.

6. Интерпретация результатов геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах. Справочник под редакцией В.М. Добрынина . М Недра, 1988. 476с.

 


ДОДАТОК А


Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 188;