Корекційно-розвивальна робота в умовах ДНЗПсихологічна корекція як вид діяльності.

Серед напрямів корекційної діяльності які є видом психологічної допомоги можна виокремити:

· Психологічні конcультування

· Корекційно–розвивальна робота

· Психотерапія

Ці види психологічної допомоги користуються великим попитом у людей, які опиняються в складних життєвих ситуаціях:

· Особистісні проблеми

· Неможливість допомогти дитині впоратися з різноманітними проблемами

Таку діяльність здійснює практичний психолог. Вихователь може допомагати практичному психологу здійснювати корекційно-розвивальну роботу.

Психологічна корекція – це активний цілеспрямований вплив на особистісний поведінковий та інтелектуальний рівні функціонування людини і як правило потребує більшого часу для здійснення.

Психологічна корекція являє собою тактовне втручання у процеси психічного та особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах і досить часто чинить вплив не лише на особистість, але й на її оточення, організацію життєдіяльності.

Методичні засади організації психологічної корекції залежать від уподобань та певного досвіду роботи:

· Інтеграційні процеси у розвитку особистості (за Фрейдом)

· Індивідуалізація особистості (за К. Юнгом)

· Персоналізація ;особистісне зростання (за К. Роджерсом)

· Само актуалізація (за А. Маслоу)

· Посилення «Я» (біхевіоріальна орієнтація)

Корекційну роботу і її значення важко переоцінити. Тому що, головним завданням її є усунення недоліків у розвитку особистості.

Психологічна корекція не має своїх спеціальних методик, а користується залежно від методами педагогіки, медицини.

Корекційні можливості мають також корекційні тренінги та діагностичні методики.

Психологічна корекція широко використовується у віковій та педагогічній психології як вид роботи з дітьми, що спрямований на зміну показників їхньої активності відповідно вікової норми психічного розвитку.

Зміст психологічної допомоги полягає в тому, що для клієнта розробляється індивідуальна корекційна програма розвитку тих або інших психічних процесів, особистісних якостей або видів діяльності.

Розрізняють такі види психологічної корекції:

· За критеріями

· За змістом

· За формою

· За характером управління

В дошкільному віці важливою формою корекції є гра, яку використовують з діагностичною і розвивальною метою.

Вимоги до здійснення групової психокорекції:

1. Специфіка групової форми психокорекції

2. Особливості комплектації груп

3. Групова динаміка

4. Управління психокорекційною групою

5. Особливості робіт з Т–групами та СПТ–групами, групи–застрічі, гештальт-групи, групи-вмінь.

6. Методика корекції дитячо-батьківських та сімейних відносин

7. Особливості корекційної допомоги дітям із труднощами у навчанні і порушеннями психофізичного розвитку

Ігрова корекція використовується для роботи з дітьми, які мають різноманітні форми порушень поведінки, зокрема, неврози, страхи, тривожність, проблеми у спілкуванні з однолітками.

Корекційно–розвивальна робота може проводитися як з групою дітей (тренінги, навчальні заняття), так і індивідуально з дитиною.

Розглядаючи питання психічної корекції потрібно усвідомлювати також сутність і значення такого напряму психічної допомоги, як психодопомога, яка зорієнтована на розв’язання глибинних проблем людини, які визначають більшість її життєвих труднощів та конфліктів.

Принципи психологічної корекції:

Корекційна робота відбувається в трьох позиціях, що принципово відрізняється своєю орієнтацією на клієнта (дитину).

1. «Роби як я» (психолог, вихователь демонструє дитині ефективний спосіб дій і навчає його виконанню, прагнучи відповідності до зразка. Тобто він також бере на себе відповідальність за цей спосіб дій).

2. «Давай зробимо разом» (психолог, вихователь на рівні з дитиною відповідає за пошук і знаходження ефективного способу).

3. «Давай подумаємо, як зробити краще» (педагог передає відповідальність за здійснення знайденого способу дитині, гранично розширює її можливості у виборі способу та її опануванні)

Діяльність кожної позиції визначається конкретними завданнями корекції і якщо психолог (педагог) користується якоюсь однією позицією, то він уже працює стенотипно, а це ускладнює диференціацію завдань корекції.

В процесі корекції використовується різні форми психологічної інформації:

Психологічні ігри – один з видів використання психологічної інформації в корекційній роботі. Ці ігри дозволяють людині зорієнтуватися в особливостях внутрішнього світу пережити та рефлексувати динаміку його зміни, розв`язуючи психологічні завдання.

 

 

Самостійна робота:

Мета:засвоїти вимоги до психодіагностичних методик та їх застосування.

розвивати здатність застосовувати, враховуючи сукупність умов соціальної ситуації розвитку, вміння вивчати загальні та індивідуальні особливості дітей групи, їх спілкування, проводити психологічний аналіз власної педагогічної взаємодії, здійснювати корегуючі впливи в процесі розвитку психіки дитини.

Визначте варіант правильної відповіді та обгрунтуйте її:

19.Аматорські тести - це:

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 459; Мы поможем в написании вашей работы!Мы поможем в написании ваших работ!