ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВОДИ В ДИЗЕЛЬНОМУ ПАЛИВІ 

Мета і задачі. Освоїти метод кількісного визначення змісту води в нафтопродукті, виконавши аналіз проби палива.

Ознайомитися з устаткуванням, освоїти технологію проведення лабораторної роботи. Вивчити конструкцію і режим роботи приладів. Навчитися працювати з приладом і визначати кількість води в нафтопродуктах.

 

Лабораторне устаткування і матеріали

Прилад за ДСТ 2477-65.

Електроплитка.

Проба дизельного палива. Бензин А-92 або А-95,

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Наявність води в дизельному паливі не допускається. У холодний час року в результаті замерзання води в паливі, паливна апаратура забивається кристалами льоду, що веде до перебоїв у роботі або зупинки двигуна. Крім того, вода підвищує корозійні властивості палива і порушує нормальну роботу двигуна.

Кількість води визначається перегонкою нафтопродукту з розчинником. Розчинником є чистий бензин без вмісту води.

Випробуване паливо, добре перемішане, заливають у скляну колбу 1 (мал.4.1) у кількості 50 см3, стільки ж наливають і розчинника (бензину). У колбу кладуть 2-3 шматочка пористої речовини (пемзи) для рівномірного кипіння. Колбу з'єднують із градуйованим приймачем-відстійником.

Потім приєднують до відстійника зворотний холодильник 3 і нагрівають колбу. Пари бензину і вода через холодильник, конденсуються і стікають, по стінках холодильника в приймач-відстійник 2. Вода як більш важка, збирається в нижній його частині. Нагрівання колби продовжують, поки кількість води відстійнику не перестане збільшуватися.

Кількість відігнаної води відраховують по поділках, нанесених на приймачі-відстійнику. Відстійник градуйований на 10 см3, причому від 0 до 10 см3 градировка нанесена через 0,1 см3.

 

Рис. 4.1 Прилад для визначення змісту води в дизельному паливі (за ДСТ 2477-65)

1-скляна колба; 2- приймач-відстійник; 3- холодильник

 

Підрахунок води роблять у відсотках від об’єму і маси-нафтопродукту. Якщо кількість води менше половини нижнього поділки 0,025 см3, то вона вважається слідами.

Більш детальну інформацію можна знайти в додатках 2.

 

Лабораторна робота №5

ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ ТА ЗАСТИГАННЯ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

Мета і задачі. Освоїти методику визначення температури спалаху та застигання нафтопродукту дизельного палива.

Ознайомитися з устаткуванням, освоїти методику проведення лабораторної роботи. Вивчити конструкцію і режим роботи обладнання.

Лабораторне устаткування і матеріали

Прилад за ДСТ 6356 - 75.                      Термометри.

Електроплитка                                           Пробка для пробірки з отвором для термометра.

Лабораторний автотрансформатор.        Судина для охолоджувальної суміші.

Зразки дизельного палива.                       Пробірка діаметром 20±1 мм.

Секундомір                                                Проба дизельного палива.

Лід або сніг.                                               Сіль поварена.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Визначення температури спалаху дизельного палива

Температурою спалаху нафтопродукту називається та температура при який спалапхує суміш, що складається з пари палива і повітря, при піднесенні до неї відкритого вогню. Температура спалаху дає уявлення про наявність у паливі легких складових частин і, отже, дозволяє судити про їхню випаровуваність і втрати при збереженні, а також показує однорідність і вогненебезпечність палива.

Температуру спалаху дизельних палив спостерігаємо в закритому тиглі (мал.5.1), що складається з металевої ванни 1, установленої на триніжку, резервуара (тигля) 2, кришки з рухливою заслінкою 3, термометра 4, мішалки 5 і запальної лампочки 6.

Резервуар наповнюємо до ризки випробуваним паливом, закриваємо кришкою і встановлюємо у ванну що розташовується на електро нагрівнику. Під час нагрівання паливо перемішуємо мішалкою. За 7...100С до очікуваної температури спалаху відкриваємо заслінку і у центральний отвір занурюємо запальну лампочку. У кришці знаходяться три отвори: центральне, у яке підводиться полум'я запальної лампочки, і два крайніх, через які в резервуар надходить повітря, необхідне для утворення пальної суміші.

Дослід продовжуємо доти, поки температура палива не підніметься до такої, при якій на його поверхні з'явиться синювате полум'я спалахнувших парів. Ця температура відзначається в звіті як температура спалаху в закритому тиглі.

 

Рис. 5.1. Прилад для визначення температури спалаху нафтопродукту в закритому тиглі

1 – металева ванна; 2 – тигель; 3 – кришки з рухливою заслінкою; 4 – термометр;

5 – мішалка; 6 – запальна лампочка

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 43; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!