ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ НАФТОПРОДУКТІВ І МІНЕРАЛЬНИХВОДОРОЗЧИННИХ КИСЛОТ І ЛУГІВ

 

Мета і задачі. Вивчити й освоїти методи визначення щільності нафтопродуктів і наявності водорозчинних кислот і лугів.

Ознайомитися з устаткуванням, освоїти технологію проведення лабораторної роботи. Вивчити конструкцію і режими роботи приладів.

Уміти визначити щільність нафтопродукту, наявність кислот і лугів; користуватися таблицями виправлень; придбати навички поводження з хімічними реактивами і лабораторним устаткуванням.

Лабораторне устаткування і матеріали

 Набір нафтоденсиметрів.              Піпетка.

 Склянка хімічний.                                            Вода дистильована.

 Термометр.                                                           Бензин.

 Вимірювальний циліндр.                              Індикатор метилоранж.

 Електроплита.                                            Індикатор фенолфталеїн.

 Лійка ділильна.                                                 Зразки нафтопродуктів.

 Штатив лабораторний.

 

Хід виконання роботи

Визначення щільності нафтопродуктів

Щільністю називається маса нафтопродукту, що міститься в одиниці об'єму. У виробничих умовах часто користуються поняттям відносної щільності, під якою розуміється відношення щільності нафтопродукту при температурі 20 °С до щільності води при температурі 4 °С. Так як щільність води при температурі 4 °С дорівнює 1 г/см3, то чисельні значення щільності і відносної щільності при рівних температурах будуть однакові.

Визначення щільності нафтопродуктів виконується за допомогою нафтоденсиметра (ареометра).

Досліджуване паливо наливають у циліндр. Чистий і сухий нафтоденсиметр опускають у циліндр із нафтопродуктом (рис 2.1) і по верхньому краї меніска відзначають значення щільності. Температуру палива вимірюють термометром, опущеним у циліндр. Обмірюване значення щільності палива приводиться до стандартного значення при температурі 20 °С за формулою

        де - показання нафтоденсиметра, г/см3;

                   t - температура досліджуваного нафтопродукту, С0;

                  а- температурна поправка густини на 1 °С (табл.2).

 

Рис. 2.1 Прилад для визначення густини нафтопродукту

1-нафтоденсиметр; 2- скляний циліндр

 

Густі нафтопродукти, наприклад мастила мають високу в'язкість, що не дозволяє вимірити їхня щільність. Тому для визначення щільності густого нафтопродукту складають у заданій пропорції за об’ємом суміш досліджуваного продукту з розчинником - бензином, щільність якого попередньо визначена.

За допомогою нафтоденсиметра визначають щільність приготовленої суміші, потім складають рівняння й обчислюють щільність густого нафтопродукту.

Якщо при складанні суміші були узяті 1 частина мастила й 1 частина бензину, то рівняння має вид:

,

де         - щільність мастила, г/см3;

       - щільність суміші, г/см3;

       - щільність бензину, г/см3.

У випадку якщо суміш складена з 1 частини мастила і 2 частин дизельного палива, то рівняння буде мати вид:

де      - щільність дизельного палива, г/см3.

Таблиця 2.1

Температурні поправки до щільності нафтопродукту на 1 °С

 

Щільність а Щільність а
0,700...0,710 0,000897 0,830… 0,840 0,000725
0,710...0,720 0,000884 0,840...0,850 0,000712
0,720...0,730 0,000870 0,850…0,860 0,000699
0,730…0,740 0,000857 0,860... 0,870 0,000686
0,740.. 0,750 0,000844 0,870...0,880 0,000673
0,750...0,760 0,000831 0,880...0,890 0,000660
0,760...0,770 0,000818 0,890...0,900 0,000647
0,770…0,780 0,000805 0,900... 0,910 0,000633
0,780...0,790 0,000792 0,910...0,920 0,000620
0,790…0,800 0,000778 0,920...0,930 0,000607
0,800...0,810 0,000765 0,930... 0,940 0,000594
0,810…0,820 0,000752 0,940… 0,950 0,000581
0,820...0,830 0,000738 - -

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 34;