Зберігання товарів та підготовка до продажу.   Товари в Торговому Центрі «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  зберігаються в окремих спеціальних приміщеннях в цокольному поверсі будівлі в штабелях та на спеціальних стелажах при спеціальній температурі.

  Техніка зберігання товарів на складах у ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», передбачає певний порядок і способи укладання товарів на зберігання. З урахуванням властивостей товару, його упаковки та ваги окремих товарних одиниць застосовують такі способи укладання та зберігання товарів: штабельний, стелажний,  рядами.

   Останнім часом в ТЦ почали застосовувати за прогресивним рухомим методом, при якому товари транспортуються гравітаційними стелажами, підвісними конвеєрами, стелажами елеваторного типу від входу до виходу зі складу. Цей метод досягається при застосуванні стелажів "Еломат" (Фінляндія)  і товари зберігаються і подаються в порядку їх надходження на склад.

    Основними технічними засобами, які використовуються у ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», для зберігання товарів на складах, є піддони різних видів (пласкі піддони-палети, стійкові піддони, ящикові піддони), підтоварники, стелажі, тара-обладнання, контейнери, інші види спеціального технологічного обладнання складів.

         Найважливішою операцією технологічного процесу в ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» є підготовка товарів до продажу, яка сприяє звільненню продавців та інших працівників від зайвих витрат часу і праці в процесі обслуговування покупців, швидкому відпуску товарів і збільшення пропускної здатності магазина, скорочує товарні втрати і підвищує коефіцієнт використання торгового залу.

      Операції з підготовки товарів до продажу включають в себе: розпакування, сортування товарів, перевірку правильності позначення цін, надання виробам товарного вигляду, укладка на візки для подачі в торговий зал, розміщення товарів у торговельному залі, викладка в зоні обслуговування покупців або на робочому місці продавця, фасовка окремих товарів.

        Необхідність проведення операцій попередньої підготовки товарів до продажу в ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»обумовлюється тим, що значна частина меблів, які реалізуються в ТЦ надходить у торгівлю в непідготовленому до реалізації стані (у великогабаритній тарі, навалом, розібраними і не укомплектованими). Тому працівники ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» вимушені виконувати перед подаванням товарів у торговий зал різноманітні операції, які фактично є продовженням процесу виробництва у сфері обігу. В першу чергу – це збирання меблів.

         Підготовку товарів до продажу проводять у ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», як правило, у спеціально відведених для цієї мети приміщеннях : розпакувальних, фасувальних.

          Виконання операцій попередньої підготовки товарів до продажу в ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» покладається на спеціално підготовлений персонал. Ці люди забезпечені комплектом відповідного обладнання, інструментів і матеріалів.

        Попередня підготовка товарів до продажу створює передумови для застосування самообслуговування та інших прогресивних методів продажу, забезпечує високу продуктивність праці продавців при обслуговуванні покупців, скорочення товарних втрат, зниження витрат обігу, підвищення ефективності роботи  і насамперед покращує зовнішній вигляд товарів та дозволяє працівникам торгового залу основну увагу приділяти саме обслуговуванню покупців, тобто підвищенню культури обслуговування.               Виконання операцій попередньої підготовки товарів до продажу створює можливість для подання товарів у належному вигляді в торговий зал. Для переміщування товарів у торговий зал використовують ручні або електричні вантажні візки, тару-обладнання тощо. Товари, підготовлені до продажу, переміщують у торговий зал для поповнення товарних запасів у той час, коли в ньому перебуває мінімальна кількість покупців, щоб не створювати перешкод для їх обслуговування.

 

3.3. Організація продажу товарів.

 

       Продаж товарів є заключним етапом технологічного процесу на торговельному підприємстві. У ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» існують свої особливості продажу товарів, послідовність проведення окремих операцій залежить від специфіці товарів, що продаються (меблі), характеру попиту покупців, застосовуваних форм продажу.

         Специфіка реалізовуваної продукції (меблі та фурнітура до них) диктує ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» специфічний вид продажу товарів - продаж товарів за зразками, з відкритою викладкою, з індивідуальним обслуговуванням.(додаток К)

           При продажу товарів за зразками попередній вибір товару покупець здійснює на основі ознайомлення з натуральними зразками окремих виробів, виставленими в торговому залі. При цьому методі продажу в торговому залі магазину демонструються в зібраному вигляді лише зразки наявних у пролажу товарів, які виконують функцію демонстраційного запасу, а робочі запаси їх розмішуються в інших приміщеннях магазину чи навіть поза його межами.

            Вибір товарів здійснюється покупцем самостійно або за допомогою продавця-консультанта, робоче місце якого розташовується на виставковій площі торгового залу і який надає консультації щодо властивостей товару, способів його експлуатації, демонструє виріб у дії.

           Продавець-консультант, який здійснює продаж товарів за зразками, може запропонувати покупцеві послуги з підключення, налагодження і запуску в експлуатацію технічно складних товарів, якщо згідно з технічними вимогами це не може бути зроблено без участі відповідних спеціалістів.

           Метод продажу товарів за зразками зручний тим, що на порівняно невеликій площі торгового залу можна виставити зразки достатньо широкого асортименту товарів. Цей метод  саме найбільш доцільно застосовувати при продажу меблів- основного товару ТЦ, котрі вимагають під час огляду та вибору консультації кваліфікованого спеціаліста, а також його допомоги.

         При цьому ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» може організовувати продаж цих та інших товарів за двома основними варіантами його організації:

1) з відпуском товарів у торговому залі;

 2) з доставкою відібраних товарів додому покупцеві безпосередньо зі складів роздрібного чи оптового підприємства або складів підприємства-виробника даних товарів.

       Торгово-технологічний процес продажу товарів за зразками включає три основні елементи:

 - самостійний або за допомогою продавця огляд зразків товарів, наявних у продажу;

 - оформлення і розрахунок за товари та послуги;

- надання додаткових послуг покупцям.

 Обов'язковими умовами організації продажу товарів за зразками є:

* показ у торговому (демонстраційному) залі на спеціальному обладнанні зразків виробів усіх наявних артикулів, марок та різновидів, які пропонуються до продажу, а також перспективних моделей;,

*  оснащення кожного зразка цінником та анотацією з вказанням технічних параметрів та інших характеристик споживчих властивостей товарів;

*  демонстрування в дії зразків технічно складних товарів;

*  надання покупцям альбомів, проспектів, каталогів, листівок та інших рекламних матеріалів, які характеризують наявні в продажу товари за видами оформлення;

*  організація внутрішньо-магазинної інформації про асортимент реалізовуваних товарів, їх виробників, послуги, які можуть надаватися покупцям, правила роботи магазину;

*  надання консультацій продавців і спеціалістів з питань будови, експлуатації, а також перспектив розвитку виробництва тих або інших реалізовуваних товарів;

*  доставка товарів додому покупцям і встановлення технічно складних товарів вдома у покупців.

         Після вибору товарів проводиться оформлення та оплата покупки. При продажу товарів, згідно з вимогами Правил торгівлі непродовольчими товарами суб'єкт господарювання зобов'язаний зробити в гарантійному талоні технічного паспорта на виріб, або в документі, що його замінює, відмітку про дату і місце продажу товару за підписом матеріально відповідальної особи, завірену штампом (печаткою), а також надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт. На вибрані покупцем товари продавець (продавець-консультант) виписує товарний чек з зазначенням у ньому номера або назви торговельного підприємства, назви товару, його артикулу, переліку окремих виробів, які входять до складу набору (гарнітура), загальної кількості товарів у наборі (гарнітурі), забарвлення і малюнка оздоблювальних, облицювальних матеріалів, фурнітури тощо, ціни, дати продажу і прізвища продавця.

                    Розрахунки з покупцями здійснюються через ЕККА; разом з товаром покупцю в обов'язковому порядку видаються касовий і товарний чеки.

       Оплачені великогабаритні товари, крім оформлених для перевезення додому,зберігаються за охоронною розпискою протягом доби. До товару прикріплюється ярлик із зазначенням дати продажу, номера товарного чека та таблички з написом "Продано". При ньому магазин несе відповідальність за зберігання та якість товару.

     Процес продажу за зразками завершується упаковуванням реалізованих товарів і наданням покупцеві додаткових послуг, в тому числі з доставки, збирання та встановлення виробів у покупця. Підприємство роздрібної торгівлі, яке реалізовує товари за зразками, надає додаткові послуги, перелік і вартість яких визначається ним самостійно на підставі калькуляції. Після оплати вартості товарів покупцю видається товарний чек і документи про надання послуг, на яких ставиться штамп "Оплачено".

        Продаж великогабаритних, технічно складних товарів, меблів, лісоматеріалів та будівельних матеріалів за зразками доцільно поєднувати із доставкою їх покупцям додому зі складів магазину, гуртових баз або промислових підприємств-виробників, що дозволяє скоротити потребу в складських приміщеннях і зменшити загальні транспортні витрати.

       Підприємство, яке реалізувало за зразками меблі або технічно складні товари, зобов'язане забезпечити безкоштовне встановлення, підключення і пуск технічно складних товарів, якщо нормативною документацією та правилами користування ними не допускається підключення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також складання меблів вдома в покупця в обумовлений з ним термін, але не пізніше п'ятиденного терміну з дня продажу.

         При оформленні покупки з доставкою товарів додому та наданням платних додаткових послуг на вибраний покупцем товар виписується товарний чек, на послуги з доставки — замовлення-квитанція, а на послуги зі збирання або встановлення товару в покупця — бланк-замовлення. Оплата вартості товару та послуг проводиться покупцем через касу магазину.

          Працівникам підприємств роздрібної торгівлі необхідно також пам'ятати про те, що при продажу товарів за зразками за будь-яким із розглянутих варіантів за покупцями зберігаються всі їхні загальні права споживачів товарів та послуг, визначені вітчизняним законодавством, в першу чергу — Законом України "Про захист прав споживачів".

        Економічні переваги продажу товарів за зразками для магазинів пов'язані з тим, що скорочується потреба у торгових або неторгових (для зберігання товарів і їх підготовки до продажу) приміщеннях магазинів, зменшуються витрати на транспорт і на вантажно-розвантажувальні роботи в роздрібній торгівлі (у випадку доставки товарів зі складів оптових баз або підприємств-виробників), зростає продуктивність праці торгового персоналу, збільшується кількість різновидів товарів, представлених у торговому залі, тощо.

           Переваги для покупців пов'язані з тим, що вони можуть замовити доставку придбаних товарів за вказаною адресою й у найбільш зручний для себе час, мають право на безкоштовне складання, встановлення, підключення і пуск безпосередньо вдома у покупця тих товарів, які цього потребують, користуються всіма правами споживачів, які випливають із Закону України "Про захист прав споживачів", Правил торгівлі непродовольчими товарами, Правил торговельного обслуговування населення та інших законодавчих і нормативних документів.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМИ.

Реклама це цілеспрямований інформативний вплив опосередкованого характеру на споживача для просування товару чи послуг на ринок збуту. Ми надаємо рекламу через ЗМІ, рекламні буклети, баннери, приймаємо учать у різних благодійних організаціях.

Іміджева реклама комплексу в регіональних і загальноукраїнських ЗМІ, а також на зовнішніх рекламних носіях, дозволить залучити максимально можливу кількість відвідувачів з перших днів відкриття ТЦ. Медіа-план з просування корпоративного бренду ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ" передбачає організацію спільних BTL-акцій, розміщення реклами в ЗМІ.

У діяльності ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  використовуються різноманітні засоби реклами, що представляють собою носії інформації для впливу на об'єкт реклами. Засоби реклами, можна кваліфікувати по наступним ознаках: призначенню, місцеві їхнього застосування і характеру використання технічних засобів.

Реклама у ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ розрахована на оптових і роздрібних покупців, на визначені групи населення (чоловіків, жінок, дітей, осіб, що ведуть домашнє господарство, спортсменів, туристів, школярів, фермерів і т.д. ).

Рекламні засоби ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  підрозділяються на внутрішні, використовувані в самому торговому підприємстві(вітрини, плакати, вітражі, білборди), і зовнішні - поза ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  - білборди, сітілайти в різних районах Донецька.

ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  широко використовує рекламу в пресі і включає різноманітні рекламні матеріали, опубліковані в періодичній пресі (газетах, журналах, бюлетенях, довідниках, путівниках і т.д. ). Останнім часом усі частіше при публікації рекламного оголошення разом з ним друкується поворотний відрізний купон чи бланк-замовлення.

ТД "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  видає власну газету "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», у якій розміщає рекламу новинок асортименту меблів, інформацію про знижки та акції, корисні поради покупцям.  

Статті й інші публікації оглядово-рекламного характеру в газеті  "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» являють собою, як правило, редакційний матеріали, написані у формі огляду про діяльність підприємства чи у формі інтерв'ю з його керівниками, діловими партнерами і споживачами. Матеріали добре ілюстровані. У художнім оформленні цих матеріалів широко використовують фірмову символіку.

ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» широко використовує рекламно-каталожні видання, що  рекламують конкретні види товарів, продукції чи послуг. До них відносяться каталоги, проспекти, буклети, листівки і т.д..

Останнім часом успішно використовуються рекламні плакати-буклети; на зворотному боці плаката дається детальний опис рекламованої продукції.

У художнім оформленні всіх рекламно-каталожних матеріалів крупно виділяюся різні елементи фірмової символіки організації-замовника, указуватися його поштова адреса, номери телекса, телефаксу. телефонів і т.д.

ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» має свій рекламний інтернет-сайт: http://www.im.dn.ua/page/gazeta.htmlє

Ефективно використовується реклама на телебаченні, та виносних рекламно-інформаційних моніторах  де демонструються рекламні ролики про діяльність Торгового Дому.

ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» активний учасних міжнародних, республіканських та регіональних торгово-промислових виставок.

 

 

5. ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

      Оцінюючи комерційну діяльність ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  можна сказати, що ТЦ добре себе зарекомендував серед покупців, завдяки зручному розташуванню, представленою можливістю за короткий час вибрати відповідний товар, адже в торговому центрі представлено меблі і аксесуари як вітчизняних, так і зарубіжних виробників, при цьому всі моделі відрізняються за технічними характеристиками і зовнішнім оформленням, таким чином кожен покупець може підібрати меблі по своєму смаку і на свій гаманець.       

     Авторитет ТЦ «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  визначається також добре організованою роботою персоналй й умілому керівництву з боку апарату управління. У ТЦ розроблена успішна бізнес-модель організації діяльності, добре працює служба маркетингу.

   Для організації торгівлі застосовується сучасне торгово-технологічне обладнання, прогресивні методи зберігання (зберігання товарів за рухомим методом при застосуванні стелажів "Еломат" (Фінляндія), передпродажної підготовки (попередне збирання зразків) та продажу товарів(продаж товарів за зразками, з відкритою викладкою, з індивідуальним обслуговуванням). Проаналізовані економічні показники говорять про певну стабільність діяльності підприємства ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» та подальші перспективи розвитку на ринку в Україні.  У 2011 році порівняно із попереднім дохід від реалізації товарів підприємства збільшилась на 23189,00тис. грн., тобто обсяг його збільшився на 204,4%. Чистий дохід від реалізації товарів теж збільшився на 4168,00тис. грн. Собівартість же реалізованих товарів у 2011 році зменьшилася на 19021,00тис. грн.

   У діяльності ТД "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  використовуються різноманітні засоби реклами, що представляють собою носії інформації для впливу на об'єкт реклами: зовнішні та внутрішні рекламні вітрини та стенди, публікації в періодичній пресі (є власна газета), розміщення реклами в іетернеті, на радіо тпа телебаченні, видання буклетів та проспектів.

Дослідження конкурентоспроможності ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  показали, що за асортиментом ТД займає лідуюче місце в регіоні, за транспортною доступністю він також не поступається конкурентам і займає перше місце серед конкурентів.

З надання послуг магазин також лідирує серед конкурентів. Надаючи послугу за кредитом, різні накопичувальні знижки при купівлі понад певну суму. Також надає оплату в розстрочку , без переплати строком до одного року. В ТД проводяться різні скид очні акції, які підвищують інтерес покупців.

Так наприклад, у салоні торгової марки "Noveal",що знаходиться на третьому поверсі ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  з 1.06.11 на 1.07.11 проходила акція, присвячена Дню захисту дітей. Кожен покупець у ці дні міг отримати знижку на весь асортимент меблів. Розмір знижки обчислювався шляхом додавання всіх цифр дати народження дитини, або іншого члена сім'ї.

Провівши аналіз конкурентоспроможності  з'ясувалося, що ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»   має хороші конкурентні позиції. Але ринок меблів розвивається, з'являються нові конкуренти, розширюються старі і щоб вижити на ринку необхідно всебічно її вивчати.

 Разом з тим в діяльносі ТЦ є й свої проблеми.

Серйозну небезпеку ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  представляють магазини, чия стратегія спрямована на середнього покупця.

Над оформленням дне-яких секцій ТД необхідно попрацювати, оскільки воно не однотипне, також необхідно звернути увагу на те, як розставлені меблі. При нераціональному використанні площі залу розстановки меблів, покупцеві важко орієнтуватися.

ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  необхідно працювати над розширенням асортименту, рекомендується вести постійний моніторинг стану купівельного попиту і відповідно з його результатами формувати свій асортимент.

Для залучення покупця ТД «ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  широко застосовує рекламу.  Разом з тим слід порекомендувати залучити ще такі види реклами, як:

- як роздача рекламних флайєрів у різних людних місцях міста;

- розміщення дороговказів до ТЦ на дорожніх знаках;

- частіше адмініструвати свій інтернет-сайт.

      При всьому професіоналізм співробітників ТДЦ«ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»  , думка і рекомендації клієнтів, покупців мають першорядне значення для розвитку його діяльності . Тому необхідно налагодити систему зворотного зв’зку з покупцями (наприклад через сайт чи спеціальних консультантів в залі) та збирати й аналізувати цікаві ідеї, як можна зробити роботу ТЦ більш зручною, комфортною і ефективною.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Огляд ринку виробників меблів України 2011 року, післякризовий період.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tsuricom.ua/news/ogljad_rinku_virobnikiv_mebliv_ukrajini_2011_roku_pisljakrizovij_period/2011-04-28-21

2. Моделювання розвитку ринку меблів в Україні на період 2011-2013 років.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://library.nltu.edu.ua/node/495

3. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посібник.-Центр навчальної літератури,2003. - 227 с. непродовольчих товарів. Частина II. За загальною редакцією Л.Г.

4. Войнаш Л.Г., Дудла І.О., Козмич Д.І. та ін. Товарознавство . Підручник. – К.: НМУ “Укопспілка”, 2007. – 456 с.

5. Апопий В.В. Коммерческая деятельность на рынке товаров и услуг (по редакции проф. Апопия В.В., проф. Гончарука Я.А.). Учебник. К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002. – 458 с.

 

 

«__»___________2012 р.                   _________________/                      /

 

 

                                                                                             Додаток А.

 

Стуктура управління Торгового дому „Імперія меблів”

 

 

 


                                 

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 642; Мы поможем в написании вашей работы!


Мы поможем в написании ваших работ!