Приймання товарів по кількості та якості.



Приймання товарів у ТЦ"ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ», здійснюється на підставі міжнародних та національних нормативних документів. До них у першу чергу відносяться положення поставнови Парламенту та Ради 2001/95/ЄС від 3 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції, Закону України про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності (документ 3164-15, Відомості Верховної Ради України, 2006, №12, ст.101; статті 1, 5, 6, 13, 14, 20, 21) та на основі міжнародних, європейських та регіональних стандартів.

Товари, які доставляються в зону приймання ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»,  приймаються за кількістю і за якістю.

Приймання товарів за кількістю - це встановлення точної кількості надійшов товару і його відповідності даним супровідних документів, що передбачає виконання таких операцій:

- відбір тарних місць для розкриття;

- розтин тари;

- підрахунок кількості одиниць (зважування товарів);

- звірка з супровідними документами.

Приймання товарів за кількістю здійснюється, як правило, шляхом суцільного підрахунку одиниць, міри і маси товару в даній партії (за винятком товарів у фабричній упаковці), однак допускається і вибіркова перевірка кількості товарів.

При проведенні приймання товарів за кількістю перевіряється відповідність фактичної наявності товару даним, що містяться в транспортних, супровідних та / або розрахункових документах. До них відносяться: пакувальні листи, накладні і рахунки.

Один з основних товаросупровідних документів - накладна, приклад якої наведено в Додатку В.

У накладній зазначаються номер і дата виписки, найменування постачальника і покупця, найменування і короткий опис товару, його кількість (в одиницях), ціна і загальна сума (з урахуванням податку на додану вартість - ПДВ) відпустки товару. Накладна підписується матеріально відповідальними особами, що здали і прийняли товар, і завіряється круглими печатками підприємств постачальника і одержувача.

Кількість примірників, в яких виписується накладна, залежить від умов отримання товару покупцем - виду підприємства-постачальника, місця передачі товару та ін Наприклад, при відпустці товару зі складу постачальника накладна виписується на підставі договору, укладеного між постачальником і покупцем, вимоги на відпуск товару із зазначенням найменування, артикулів і кількості необхідного товару і при пред'явленні матеріально відповідальною особою - представником торгового підприємства-покупця довіреності на придбання товару. В цьому випадку накладна оформляється в 4 примірниках: 1-й і 2-й примірники залишаються у вантажовідправника (1-й примірник - в бухгалтерії підприємства, 2-й - у матеріально відповідальної особи, що здійснює відпуск товару на складі), а 3 - й і 4-й примірники надходять разом з товаром до вантажоодержувача. Один примірник подається до бухгалтерії ТЦ , а інший залишається у особи, відповідальної за зберігання товару, і враховується комерційною службою .

При надходженні товарів з оптових баз оформляється накладна на відпуск матеріалів на сторону за формою № М-15 (приклад її заповнення наведено в Додатку Г).

Накладні на перевезення товарів у торгівлі мають невеликі відмінності в залежності від виду використовуваного транспорту.

Товарно-транспортна накладна складається постачальником і є прибутковим документом при надходженні товарів на роздрібне торговельне підприємство. Документом, що супроводжує надходження на торговельне підприємство великої партії товару автомобільним транспортом, є товарно-транспортна накладна за формою № 1-ТН (торгівля), зразок якої наведено в Додатку Д.

Приймання товарів за якістю - це визначення придатності товарів (тобто їх якості), комплектності (тобто наявності всіх предметів, що входять в даний комплект) та маркування.

Приймання товарів за якістю у ТЦ "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ»передбачає виконання наступних операцій:

переміщення товарів до робочого місця товарознавців;

розтин тари;

безпосередня перевірка якості та його відповідності умовам договору.

Терміни приймання товарів за якістю можуть бути передбачені договорами поставки, ГОСТами або технічними умовами. У всіх інших випадках приймання за якістю здійснюється у такі терміни: на швидкопсувні товари - не пізніше 24 годин з моменту надходження; по інших товарах - не пізніше 10 днів при одногородних і не пізніше 20 днів при іногородніх поставках.

Зазвичай проводиться суцільна перевірка якості і комплектності товарів. Проте допускається і вибіркова перевірка, якщо це передбачено умовами договору.

У разі невідповідності фактичної наявності товарів або відхилення по якості, комплектності, маркування товарів, встановлених в договорі і зазначених у супровідних документах, приймання товарів призупиняється. Потім складається акт, який є юридичною підставою для виставлення претензій постачальнику. При цьому в супровідних документах робиться відмітка про актуванні.

Акт складається у 5 примірниках і тільки на ті товари, по яких встановлені розбіжності.

При прийманні товару керівництву у ТД "ІМПЕРІЯ МЕБЛІВ» стежать за наявністю сертифіката відповідності на закуповуваний товар або його завіреної копії, що підтверджують якість і безпеку продукції для здоров'я і життя споживача.

При відсутності супровідних і розрахункових документів приймання товарів на складі ведеться за даними маркування та внутрітарним пакувальним листам, а при їх відсутності - по фактичній наявності товару. У всіх випадках приймання товарів здійснюють товарознавцем ТЦ.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 1216; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!