Приклад оформлення титульної сторінки розрахунково-пояснювальної записки 

 
  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра відкритих гірничих робіт     РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА     до курсового проекту за дисципліною «Відкриті гірничі роботи» спеціальності 6.090300.01 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»   Виконав: ст. гр. ГІП-...-... _______________   Керівник: _______________     Кривий Ріг - 2009 р.

 

Додаток 2 - Приклад виконання графічної частини курсового проекту (Лист 1).

 

Додаток 3 - Приклад виконання графічної частини курсового проекту (Лист 2).

Додаток 4 - Вихідні данні до курсового проектування.

 

Родовище має форму крутоспадаючого покладу із наступними параметрами:

нормальна потужність – mн; довжина за простяганням –  L=Lд; кути падіння висячого та лежачого боків родовища – α; потужність покриваючих порід (наносів) – hн = 30м; відмітка денної поверхні – X м; густина скельних розкривних порід/КК/наносів – ρск / ρКК / ρн;коефіцієнт міцностіскельних розкривних порід / КК / наносів (за Протод’яконовим) – fск / fКК / fн.

На базі даного родовища побудовано кар’єр, основні параметри якого:

ширина кар’єра по підошві – Вд; кути відкосів неробочих бортів кар’єру – βн; граничний коефіцієнт розкриву – Кгр; ширина запобіжних берм – 2-5 м,; кути відкосу уступів відповідно для наносів, скельного розкриву та руди – 50о, 70о та 80о; ширина траншей знизу та ширина робочих площадок розраховуються за Методичними вказівками; напрямок поглиблювання для побудови характерного поперечного розрізу – А (зі сторони неробочого борту висячого боку родовища), В (з висячого боку родовища); С (за віссю падіння родовища); D (з лежачого боку родовища); Е (зі сторони неробочого борту лежачого боку родовища); проектні втрати корисної копалини – Кп.; продуктивність кар’єру по корисній копалині – Ар­­.

 

Показники

№ варіанту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Нормальна потужність родовища, м 80 75 85 95 105 100 90 100 70 105 80 75 85 95 105 100 90 100 70 85 80 95
2. Довжина родовища по простяганню, м 1100 1210 1000 1500 1670 1240 1350 1220 1460 1580 1350 1230 1420 1050 1450 1600 1560 1390 1490 1230 1450 1500
3. Кут падіння покладу, градус 65 70 75 80 85 75 65 60 75 85 65 70 75 80 85 75 65 60 75 85 75 70
4. Відмітка денної поверхні кар’єрного поля +15 +25 +10 ±0 +25 +45 +15 +5 +10 +40 +60 +85 +30 +40 +35 +70 +15 +25 +15 +5 +10 +15
5. Густина скельних розкривних порід / КК / наносів, т/м3 2,6 / 3,1 / 2,0 2,5 / 3,3 / 1,8 2,8 / 3,5 / 2,1 2,3 / 3,2 / 1,8 2,8 / 3,6 / 2,0 2,3 / 3,3 / 2,1 2,2 / 3,2 / 1,9 2,6 / 3,1 / 2,0 2,5 / 3,3 / 1,8 2,8 / 3,5 / 2,1 2,3 / 3,2 / 1,8 2,8 / 3,6 / 2,0 2,3 / 3,3 / 2,1 2,2 / 3,2 / 1,9 2,2 / 3,2 / 1,9 2,6 / 3,1 / 2,0 2,5 / 3,3 / 1,8 2,8 / 3,5 / 2,1 2,3 / 3,2 / 1,8 2,8 / 3,6 / 2,0 2,3 / 3,3 / 2,1 2,2 / 3,2 / 1,9
6. Коефіцієнт міцностіскельних розкривних порід / КК/ наносів 10 / 14 / 5 13 / 15 / 8 12 / 15 / 4 13 / 16 / 6 14 / 14 / 6 13 / 14 / 5 15 / 15 / 8 10 / 14 / 5 13 / 15 / 8 12 / 15 / 4 13 / 16 / 6 14 / 14 / 6 13 / 14 / 5 15 / 15 / 8 15 / 15 / 8 10 / 14 / 5 13 / 15 / 8 12 / 15 / 4 13 / 16 / 6 14 / 14 / 6 13 / 14 / 5 15 / 15 / 8
7. Ширина кар’єру по підошві, м 65 60 60 70 80 80 75 85 55 85 60 60 65 80 90 85 75 85 55 60 65 80
8. Кут відкосу неробочого борту кар’єра, градус 37 40 45 42 43 41 42 45 40 39 40 43 45 43 42 39 38 40 37 39 40 42
9. Граничний коефіцієнт розкриву, м33 10,5 10,7 11,8 11,4 13,3 11,4 12,0 9,5 10,1 14 10,4 12,2 11,6 12,9 11,6 11,3 13,0 9 12,7 12,8 11,4 10,5
10. Напрямок погиблення А B C D E А B C D E А B C D E А B C D E A B
11. Проектні втрати КК, % 5 6 7 3 4 5 3 4 5 6 7 5 4 3 6 7 8 4 3 2 3 4
12. Продуктивність кар’єру по КК, млн.т/рік 6 8 9 7 6 4 5 6 8 9 5 6 7 6 9 8 7 10 8 7 6 5

 

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 620;