Перевірка відповідності автоматичної пожежної сигналізації.№ п/ п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
1. Необхідність улаштування СПС В кожноному приміщенні (в непрацезда-тному стані) В кожноному приміщенні ДБН В. 2.5-56-2010 Дод. В, табл. В1, п.4 +
2. Тип СПС Димові Димові пожежні сповіщувачі ДБН В. 2.5-56-2010 п. 6.2.1 +
3. Відповідність елементів ручного пуску СПС Ручні ПС встановлюються на висоті 1,5 м від рівня підлоги, розташовані біля сходових кліток Ручні ПС встановлюються на висоті 1,5 м від рівня підлоги, де забезпечується вільний доступ до ПС ДСТУ - Н CEN/TS54-14:2009 Дод. А п.А.6.5.4 +
4. Розміщення ПКП ПКП розміщуються в кімнаті цілодобового чергового персоналу ПКП повинні розміщуватися в приміщенні з цілодобовим перебуванням чергового персоналу ДБН В. 2.5-56-2010 п. 4.10 +
5. Вивід сигналу від ПКП на пульт централізованого спостереження пожежної охорони Сигнал від ПКП СПС виведений на пульт централізованого спостереження пожежної охорони Сигнал від ПКП СПС слід виводити на пульт централізованого спостереження пожежної охорони ППБУ п. 6.1.28 +

Перевірка відповідності автоматичної установки пожежегасіння.

Що перевіряється Фактично Вимагається Підстава Висновок
Необхідністьулаштування АУПГ немає Не передбачається ДБН В. 2.5-56-2010 відповідає
Необхідністьулаштування АПС немає необхідно ДБН В. 2.5-56-2010 Становити

    Перевірка відповідності систем зв’язку та оповіщення про надзвичайну ситуацію (пожежу).

Для зв’язку з аварійно-рятувальними підрозділами використовують стаціонарні та мобільні телефони.

Оповіщення здійснюється шляхом тривалого увімкнення сирени.

Висновок:Проведеною перевіркою відповідності систем пожежної автоматики адміністративної будівлі

- документів виявлено наступні порушення:

- система пожежної сигналізації знаходиться у непрацездатному стані.

Перевірка відповідності систем зв’язку та оповіщення про надзвичайнуситуацію (пожежу).

Висновки:системи зв’язку та оповіщення про надзвичайнуситуаціюпожежу відсутні 

  3.9.Перевірка відповідності технологічного обладнання.

Правила улаштування електроустановок.

ДНАОП 0.00-1.32-01"Правила будовиелектроустановок. Електрообладнанняспеціальних установок"

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
1. Встановлення апаратів захисту та керування Встановлено Відповідає ПУЕ п.7.1.18 +
2. Марка світильників та ступінь захисту оболонки ЛПП-01В-2×20 Відкритого виконання ІР-22 ДНАОП 0.00-1.32-01 п.3 -
3. Марка провідника ВВГ-2×1,5 м2 ВВГ ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2 +
4. Спосіб прокладання провідника Приховано в стінах Приховано в стінах ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2 +
5. Необхідність влаштування блискавкозахи-сту Влаштований Вимагається ДСТУ Б.В. 2.5.38:2008 п.11   +
6. Захисне заземлення TN-S TN-C-S ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.31 +
7. Блискавкозахист Влаштований одинарний стержневий Вимагається ДСТУ Б.В. 2.5.38:2008 п.2.25 +
8. Категорія блискавкозахи-сту ІІІ ІІІ ДСТУ Б.В. 2.5.38:2008 п.1.1, т.1, примітка 4 +

  Висновок: проведеною перевіркою електрообладнання будівлі виявлено що блискавкозахист потрібно відремонтувати.

  3.10. Перевірка відповідності первинних засобів пожежогасіння.

Керівнідокументи:

Наказ МНС України № 151 від 02.04.2002 «Про затвердження Типових норм належності вогнегасників»;

Правила пожежної безпеки в Україні;

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається за нормами Підстава Висновок
11. Наявність первинних засобів пожежегасіння (вогнегасники, пожежний інвентар та пожежний інструмент) Наявні Вимагаються НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8 +
22.        Тип вогнегасників Вуглекислотні ВВК-3,5 Можуть бути: вуглекислотні, водяні, водопінні, водопінно-аерозольні. Наказ МНС України № 151 від 02.04.2002 +
33. Необхідна кількість вогнегасників 2 3 НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8п.3.8 -
44. Місце розташування вогнегасників Навішені на вертикальні конструкції на висоті 1,6м на висоті ≤1,5м НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8п.6.4.16 -
55. Вказівні знаки на місце знаходження первинних засобів пожежегасіння Відсутні На видних місцях на висоті 2-2,5м від підлоги НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8п.6.4.10 -
66. Наявність та розташування пожежних щитів 2 пожежний щит 1 пожежний щит на площу 5000 м2 НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8п.6.4.11 +
П7. Укомплектування пожежного щита Наявне всі необхідне засоби вогнегасники - 3 шт., ящик з піском - 1 шт., покривало з негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2x2 м - 1 шт., гаки - 3 шт., лопати - 2 шт., ломи - 2 шт., сокири - 2 шт. Наказ МНС України № 151 від 02.04.2002дод.2 п.7 -
88 Відстані від можливого осередку пожежі до вогнегасника 14 м 20 м для громадських будівель НАПБ A.01.001-2004 п.6.4.8п.6.4.15  

Висновок: провівши перевірку первинних засобів пожежегасіння приймаємо рішення про вжиття таких запобіжних заходів:

- забезпечити приміщення санаторія потрібною кількістю вогнегасників, деякі з них перезарядити;

- влаштувати вогнегасники на потрібній висоті;

- встановити вказівні знаки на місце знаходження первинних засобів пожежегасіння;

  3.11. Перевірка відповідності генерального плану об’єкта.

Керівні документи:

Правила пожежної безпеки в Україні.

ДБН 360-92**. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

 

№ п/п Що перевіряється Фактично передбачено Вимагається по нормах Підста-ва Висно-вок

11.

Розташування будівель і споруд з урахуванням:        
- зонування Сельбищна зона Сельбищна зона ДБН 360-92**. (19) п.2.2 +
- напрямку вітру З навітряної сторони відносно виробничої зони З навітряної сторони відносно виробничої зони ДБН 360-92**. п. 10.10 +
- рельєфу місцевості   Ґрунти нескельні, однорідні   З урахуванням фізико-географічних умов ДБН 360-92**. п.1.2 дод.1.2.    +
22. Величина протипожежної відстані до сусіднього житлового будинку 22м ≥15м ДБН 360-92**. п.3.43 +
33. Кількість в'їздів на територію санаторія 2 в’їзд площа ≥ 5 га 2 в’їзд площа ≥ 5 га ДБН 360-92**. п.3.43   +
44. Ширина в'їзду ≥ 4,5м ДБН 360-92**. п.3.44 +
55. Улаштування автомобільних доріг   Тверде покриття - асфальт Основні дороги до будівель повинні мати тверде покриття ДБН 360-92**. п.4.1.8 +
66. Улаштування під'їздів до будівель Ширина 3,8м з двох поздовжніх сторін Ширина ≥3,5м з двох поздовжніх сторін (19) табл. 7.1 прим. +
77. Улаштування під'їздів до пожежних водоймищ Під’їзди до обох пожежних водоймищ з твердим покриттям Пожежні водойми повинні мати під’їзди з твердим покриттям (4) п.6.3.1.6 +
78. Розташування та радіус виїзду пожежної частини 5,5 км 3 км (19) тал.3.1 прим.15 +

 Висновок: Санаторій розміщений з порушенями вимогРозташування та радіус виїзду пожежної частини.

 


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 156; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ