РОЗДІЛ 1. ХАРАКТРЕСТИКА ОБ’КТУЗМІСТ

Вступ 1. Характеристика об’єкту. 2. Аналіз пожежної небезпеки. 2.1. Наявність великоїкількості горючих речовин і матеріалів. 2.2.Можливістьутвореннявибухонебезпечногосередовища. 2.3. Наявність джерелзапалювання. 2.4. Наявність шляхів поширення вогню. 2.5. Умови, якіускладнюютьгасінняпожежі. 3. Моніторинг стану пожежної безпеки об’єкту. 3.1. Перевірка відповідностіосновнихбудівельнихконструкційбудівлі. 3.2. Перевірка відповідностіоб’ємно-планувальнихрішень. 3.3. Перевірка відповідності евакуаційних шляхів та виходів. 3.4. Перевірка відповідностіпротивибухового та протидимногозахистубудівлі. 3.5. Перевірка відповідності систем опалення та вентиляції. 3.6. Перевірка зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання. 3.7. Перевірка відповідностіелектротехнічноїчастини. 3.8. Перевірка відповідності систем пожежної автоматики. 3.8.1. Перевірка відповідностіавтоматичної пожежної сигналізації. 3.8.2. Перевірка відповідностіавтоматичної установки пожежогасіння. 3.8.3. Перевірка відповідності систем зв’язку та оповіщення про пожежу. 3.9. Перевірка відповідності технологічного обладнання. 3.10. Перевірка відповідності первинних засобів пожежогасіння. 3.11. Перевірка відповідності генерального плану. 4. Розрахунок сил та засобів для ліквідаціїпожежіна об’єкті. 4.1. Визначеннякласупожежі та вибірвогнегасноїречовини. 4.2.Обґрунтування вибору пожежно та аварійно-рятувальноїтехніки для ліквідаціїпожежі. 4.3. Розрахунок сил та засобів для ліквідаціїпожежі. 5. Охорона праці під час ліквідаціїпожежі на об’єкті. Висновки Література Додатки  
 

ВСТУП

Вустановах Міністерства охорони здоров’я кількість пожеж є досить великою (до 100 випадків щорічно), завдані ними матеріальнізбиткисягають 400 тисячгривень. Основними причинами пожеж є невиконаннякерівниками та посадовимиособами цихзакладівсвоїхобов’язків із забезпечення протипожежного захиступідвідомчихоб’єктів та ігноруваннявстановленихзаконодавств. Основний комплекс протипожежних заходів у медичному закладі повинен включати:

— погодженняпроектівбудівництва та реконструкції із пожежною інспекцією;

— відкриття новобудов або реконструйованих споруд лише після дозволу пожежної інспекції;

— експлуатацію споруд, обладнання та механізмів відповідно до протипожежних вимог;

— виконання будь-яких робіт лише підготовленими, зокрема, з питань пожежної безпеки, фахівцями;

— установлення адміністративної відповідальності керівників усіх структур (головний лікар, завідувачі відділень та служб) за адекватне виконання необхідних протипожежних заходів;

— проведення протипожежного інструктажу персоналу та пацієнтів;

— забезпечення споруд (відділень) засобами пожежно-охоронної сигналізації та пожежогасіння;

— створення в закладі відповідних структур пожежогасіння, добровільних дружин та ланок пожежогасіння;

1. Порушення

2.  організаційного та технічного забезпечення системи пожежної безпеки.

2. Порушення правил пожежної безпеки медичним і допоміжним (технічним) персоналом як результат недотримання вимог технологічного процесу.

До першої групи причин пожеж в закладах охорони здоров’я слідж віднести такі порушення, що випливають з недотримання організаційних заходів та вимог.

Перш за все, це недостатній рівень системного вирішення завдання пожежної безпеки в установі. Сюди належать недостатній рівень опрацювання організаційних завдань, організаційно-методичних заходів та технічного забезпечення пожежної безпеки.

Вимоги системності у вирішенні завдань пожежної безпеки випливають з необхідності створення як розгалуженої технічної основи пожежної безпеки, так і забезпечення її постійної функціональної готовності. У цьому питанні не можуть допускатися самоплинність або половинчатість. Готовність первинних протипожежних засобів (вогнегасники, гідранти, пожежні щити з відрами, лопатами, баграми, резервуари з піском, тощо), оприлюднення їх місцерозташування, наявність і технічна надійність технічних засобів зв’язку, оприлюдненні згідно вимог пожежної безпеки плани евакуації хворих і персоналу, постійна перевірка незахаращеності проходів та евакуаційних шляхів, усе це має поєднуватися з постійною роботою в аспекті роз’яснювальних заходів серед медичного персоналу і пацієнтів. Добре відомо, що недостатній рівень роз’яснювальних заходів серед медичного персоналу і хворих щодо небезпеки від вогню може привести до непоправного лиха.

Особливо небезпечним є недостатній контроль за дотриманням правил протипожежної охорони у системі загальних вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності в лікувально-прпофілактичних установах. Є багато прикладів того, що грубі порушення вимог пожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах та установах охорони здоров’я, що проявляються захаращенністю приміщень, заваленістю аварійних виходів, відсутністю чітко розроблених і оприлюднених планів евакуацій хворих та медперсоналу з приміщень під час пожежі, відсутність чітко спланованихдій персоналу в умовах пожежної небезпеки, відсутність наказу керівникаідрозділу або лікувальної установи про заходи протипожежної безпеки з призначеннямвідповідальнихосіб та ін. неминуче ведуть до страшнихвтрат.

До причин технічного порядку слід віднести відсутністьвільногошляховогопід’їзду до установи, непродуманість забезпечення шляхового маневру на території установи, що може мативирішальнезначення у випадкупожежі. Важливим є забезпечення установи аварійною системою водопостачання.

Керівництво установи охорони здоров’я повинне постійно консультуватися із службою пожежної безпеки при проведенні ремонтних та будівельних робіт як на етапі планування та проектування, так і на етапах виконання робіт, їх завершення і приймання.

Особливої уваги керівництва установи вимагає стан загальнотехнічних служб, як от: автогосподарство, склади, й перш за все мастильних і паливних матеріалів, хімічних реагентів, у тому числі з СДТР, розчинників, фарб, лаків, легкозаймистих речовин і будівельних матеріалів, білизни, тощо.

До причин пожеж організаційного плану слід віднести порушення трудовоїдисципліни, недотримання лікувального та пропускного режиму в установах. В останньомувипадкуйдеться про можливістьпроникнення в установусторонніхосіб, наміри яких можуть бути самими різними. Особливо це має значення при проникненністоронніх до господарських, передовсім, складських приміщень.

Недопустиме є вживанняалкогольнихнапоїв на територіїустанов і їїокремих служб і підрозділів. Виходячи з особливостейжиття в країні у достатньоскладний і непередбачуваний у політико-соціальномувідношенніперіод, завждислідпам’ятати про можливітерористичніакції, у тому числі з використаннямпідпалів. Не меншважливим у планіпопередження пожеж є постійний контроль за дітьми і підлітками з числа пацієнтів. Альтернативою повинна бути ненав’язлива, коректнароз’яснювальна та виховна робота. За данимимасивівкартокобліку пожеж, що надійшли з територіальнихорганів ДСНС Українипротягомсічня 2014 року, в Українізареєстровано 4 тисячі 711 пожеж.

У порівнянні з минулим роком кількість пожеж збільшилась на 25,3%,

прямізбиткизбільшились на 53,1%, побічнітакож на 53,1%. Кількість людей, загиблихунаслідок пожеж, збільшилась на 6,1%, травмованих на пожежах – на 18,0%. Кількість дітей та підлітків до 18 років, загиблихунаслідок пожеж, залишилась на рівніминулого року. Збільшилась кількість знищених і пошкодженихбудівель і споруд – на 40,9%, грубихкормів – на 42,4%, кількість загиблихтваринзбільшилась у 7,1 рази. Кількість знищених і пошкодженихтранспортних засобів збільшилась на 51,8%. Матеріальнівтрати від пожеж склали 287 мільйонів 679 тисячгривень (з них прямізбиткистановлять 77 мільйонів 261 тисячугривень, а побічні – 210 мільйонів 417 тисячгривень).

За січень 2014 року виявлено 387 загиблих на місціпожежі, з них 6 дітей. Унаслідок пожеж загинуло 366 людей, в тому числі 6 дітей, 203 людиниотрималитравми, у тому числі 14 дітей. Щоденно в Україні в середньомувиникало 152 пожежі, матеріальнівтрати від яких складали 9 мільйонів 280 тисяч грн. Кожного дня внаслідок пожеж гинуло 12 і отримувалотравми 7 людей, гинуло 5 голівхудоби, вогнем знищувалось 80 будівель і 12 одиницьтехніки. Прямізбитки від однієїпожежістановлять суму 16,4 тисячігривень За січень 2014 року в Українівнаслідок пожеж загинуло 366 людей, з них 6 дітей. У порівнянні з аналогічнимперіодомминулого року кількість загиблихунаслідок пожеж збільшилась на 21 людину. Порівняннякількостізагиблих за статтюпоказує, що чоловіківзагинуло у 2,2 рази більше, ніжжінок. У процентному співвідношеннічоловіківзагинуло 68,0%, жінок – відповідно 30,3%, у 6 (1,7%) випадках стать загиблоговстановити не вдалося. З причини необережногоповодження з вогнем загинуло 222 людини (60,7%), з них 181 (81,5%) – від необережності при курінні. Причиною загибелі 62 людей (16,9%) стало порушення правил улаштування та експлуатаціїелектроустановок, а також 62 (16,9%) людинизагинуло від порушенняправил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, теплогенеруючихагрегатів та установок, від пустощівдітей з вогнем загинуло 2 людини (0,5%). За інших причин загинуло 18 людей (5,0%). Найбільшезростаннякількостізагиблихзареєстровано в Волинській (збільшення у 3 рази), Тернопільській (збільшення у 2 разів), Донецькій (+77,8%), Черкаській (+75,0%) та Івано-Франківській (+50,0%) областях.

 

 

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТРЕСТИКА ОБ’КТУ


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 181;