РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК СИЛ ТА ЗАСОБІВ ДЛЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ НА ОБ’ЄКТІ.Визначення класу пожежі та вибір вогнегасної речовини.

Класифікація пожеж здійснюється на підставі ГОСТ 22331- 87 «Пожежна техніка. Класифікація пожеж». Класи і підкласи пожеж вказані в табл.№1.

Клас пожеж визначається в залежності від виду речовин та матеріалів, які горять. Символи класів пожеж застосовують для позначення пристроїв та засобів, призначених для гасіння пожеж даного класу. Символи класів пожеж повинні відповідати вказаним в табл.№2 ГОСТ 22331- 87 «Пожежна техніка. Класифікація пожеж» 

Позна-чення класу пожежі Характеристика класу Позна- чення підкла-су Характеристика підкласу
1 2 3 4

А

Горіння твердих речовин

А1 Горіння твердих речовин , яке супроводжується тлінням (напри-клад, дерево, папір, солома, вугілля, текстильні вироби).  
А2 Горіння твердих речовин , яке не супроводжується тлінням (наприклад, пластмаса).  

В

Горіння рідких речовин

В1 Горіння рідких речовин , які не розчиняються у воді (наприклад, бензин, ефір, парафін, нафтове паливо).  
В2 Горіння рідких речовин , які розчиняються у воді (наприклад, спирт, метанол)

 

1 2 3 4
С Горіння газопо-дібних речовин (наприклад, побу-товий газ, водень,пропан). -  

Д

Горіння металів

Д1 Горіння легких металів, за винятком лужних (наприклад, алюміній, магній та їх сплавів).
Д2 Горіння лужних та інших подібних металів (наприклад, натрій, калій).
Д3 Горіння металоємкісних сполук (наприклад, металоорганічні сполуки, гідриди металів).  

Висновок: на даному об'єкті застосовуються такі горючі тверді речовини, як меблі, тканини, тому клас пожежі А, підклас А1.

Враховуючи те, що знаходиться в приміщеннях, можна визначити декілька варіантів вибору вогнегасної речовини. Газ для гасіння використовувати не доцільно, тому що дуже об’ємне приміщення і велика його висота. З тих самих роздумів можна виключити вогнегасний порошок. Зостається такий варіант як аерозоль, піна та вода. Але для аерозольних генераторів дуже велика висота приміщень і їх треба буде дуже велика кількість. Найбільш доцільно використовувати для гасіння імовірної пожежі воду.

Обґрунтування вибору пожежної та аварійно- рятувальної техніки

Оскільки для гасіння пожежі в приміщеннях санаторіядоцільно застосовувати воду, яку потрібно подавати на велику відстань, для гасіння пожежі необхідно застосовувати пожежні автоцистерни. На озброєнні пожежних частин, які направляються за викликом, знаходяться автоцистерни АЦ-40 (433362)

Характеристика АЦ-40 (433362)

№ з/п Характеристика Параметри
1 Базовийавтомобіль Зил-433362
2 Розрахунок 1+6
3 Насос НЦП-40
4 Місткість цистерни для води 2500
5 Місткість бака для піноутворювача 230
6 Повна маса 11500
7 Габаритні розміри 7400x2500x3100
8 Максимальна швидкість 85км/год

Характеристика  АЦ-60(53229)

№ з/п Характеристика Параметри
1 Базовийавтомобіль 53229
2 Розрахунок 1+6
3 Насос ПН-60Б
4 Місткість цистерни для води 8000
5 Місткість бака для піноутворювача 580
6 Повна маса 22000
7 Габаритні розміри 9300x2500x3450
8 Максимальна швидкість 90км/год

Розрахунок сил та засобів для гасіння пожежі

Виписка з розкладу виїзду пожежно-рятувальних підрозділів:

№ виклику Назва Підрозділу Тип і кількість прибуваючої на пожежу техніки Час слідування, хв.

1

ДПРЧ-9 АЦ-60 (53229) АЦ-40 (433362) 7
ДПД Хмільницького елеватора АЦ-40(130)63Б 7
2 МПК с.Уланів АЦ-40 (433362) 11

3

МПК с.Соколова АЦ-40(130)63Б 21
ДПРЧ -7 АЦ-40 (433112) АЦ-40 (433362) 24

Згідно умови, пожежа виникла на першому поверсі їдальні. Місце виникнення горіння знаходиться на перетині осей:

- по ширині будівлі – 25 м;

- по довжині – 50 м.

 Час розвитку пожежі складається з:

- часу до повідомлення в частину – 11хв.;

- часу на збір – 1 хв.

- час оперативного розгортання першого підрозділу з урахуванням роботи ланок ГДЗС – 5 хв.

Якщо перший підрозділ локалізувати пожежу не зможе, то час введення сил іншими підрозділами визначається на основі розкладу виїзду.

Лінійна швидкість розповсюдження горіння становить 0,8 м/хв.

4.3.1. Визначаємо час вільного розвитку пожежі до введення на гасіння стволів ДПРЧ-9:

τвр. = τд.п. + τзб. + τсл. + τо.р. = 11 + 1 + 8+ 5 =25 хв.

де: τд.п. – час від виникнення пожежі до повідомлення в ПЗЧ або ОДС;

τзб. – час на збір і виїзд по тривозі;

τсл. – час слідування до місця;

τо.р. – час оперативного розгортання ДПРЧ-9 з врахуванням роботи ланок ГДЗС.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 308;